Vartotojo vadovas WHIRLPOOL W55VM 1110 W 1

Lastmanuals siūlo visuomeninį dalinimasi paslaugomis, saugoti ir ieškoti vadovų susijusių su programinę įranga ir įrenginiais: vartotojo taisyklės, savininko vadovai, greito paleidimo taisyklės, techniniai apibūdinimai NEPAMIRŠKITE: VISADA PERSKAITYKITE VARTOTOJO INSTRUKCIJĄ PRIEŠ PIRKDAMI !!!

Jei šis dokumentas atitinka, vartotojo instrukcija ar vadovo vadovą, įrenginio bruožus, schemas, kurių ieškote, atsisiūskite jį dabar. Lastmanuals suteikia jums greita ir lengvą priėjimą prie vartotojo vadovo WHIRLPOOL W55VM 1110 W 1. Mes tikimės kad ši WHIRLPOOL W55VM 1110 W 1 vartotojo instrukcija bus jums naudinga.

Lastmanuals padės atsisiūsti vartotojo instrukciją WHIRLPOOL W55VM 1110 W 1.


WHIRLPOOL W55VM 1110 W 1 : Atsisiūskite užbaigtą vartotojo instrukciją (9769 Ko)

Anotacija vartotojo instrukcija WHIRLPOOL W55VM 1110 W 1

Išsamios naudojimo instrukcijos yra Vartotojo Instrukcijose

[. . . ] STALINIS SALDYTUVAS Naudojimo instrukcija GALDA LEDUSSKAPIS Lietosanas nordjumi TAFELKOELKAST Gebruiksaanwijzing MINIKJLESKAP Bruksanvisning STL CHLODNICZY Instrukcje uytkowania FRIGORFICO DE MESA Manual de utilizao MINI CHLADNICKA Nvod na pouzitie KOMPAKT KYLSKP Instruktioner fr anvndning LIETUVI LATVIESU NEDERLANDS NORSK POLSKI PORTUGUS SLOVENSKY SVENSKA Naudojimo instrukcija Lietosanas nordjumi Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning Instrukcje uytkowania Manual de utilizao Nvod na pouzitie Instruktioner fr anvndning Puslapis 4 Lappuse 16 Pagina 28 Side 40 Strona 52 Pgina 64 Strana 76 Sidan 88 3 SAUGOS INSTRUKCIJOS Perskaitykite ir laikykits Pries naudodami prietais, perskaitykite si saugos instrukcij. Siame vadove ir ant prietaiso pateikti svarbs saugos perspjimai, kuriuos btina perskaityti ir visada laikytis. Gamintojas neprisiima atsakomybs, jei nesilaikoma sioje saugos instrukcijoje pateikt nurodym, prietaisas naudojamas netinkamai arba neteisingai nustatomi valdymo taisai. Labai mazi vaikai (03 met) turi bti saugiu atstumu nuo prietaiso. Vyresni vaikai (38 met) turi bti saugiu atstumu nuo prietaiso, nebent vis laik yra prizirimi. [. . . ] Urzdzenie moe nie dziala prawidlowo, jeeli zostanie pozostawione na dlugi czas w temperaturze wykraczajcej poza podany zakres. Temperatura otoczenia w zalenoci od klasy klimatycznej: SN: Od 10 do 32 C ST: Od 16 do 38 C; N: Od 16 do 32 C T: Od 16 do 43 C To urzdzenie nie zawiera chlorofluorowglowodorw (CFC). Urzdzenia zawierajce izobutan (R600a): izobutan jest gazem naturalnym i nieszkodliwym dla rodowiska, ale jest latwopalny. Dlatego naley PL - 52 uwaa, aby przewody rurowe obwodu chlodzenia nie ulegly uszkodzeniu, zwlaszcza podczas oprniania obwodu chlodzenia. OSTRZEENIE: Nie zatyka otworw wentylacyjnych znajdujcych si wewntrz urzdzenia lub w jego obudowie. OSTRZEENIE: W celu przyspieszenia procesu odszraniania nie stosowa rodkw mechanicznych, elektrycznych lub chemicznych, innych ni zalecane przez producenta. OSTRZEENIE: Nie uywa ani nie umieszcza urzdze elektrycznych w komorach urzdzenia, jeeli nie zostaly one wyranie dopuszczone do tego celu przez producenta. OSTRZEENIE: Kostkarki do lodu i/lub dozowniki wody, ktre nie s podlczone bezporednio do instalacji wodnej, napelnia wylcznie wod pitn. OSTRZEENIE: Kostkarki do lodu i/lub dystrybutory wody powinny by podlczone wylcznie do doprowadzenia wody pitnej, o cinieniu od 0, 17 do 0, 81 MPa (od 1, 7 do 8, 1 bar). W pobliu urzdzenia nie przechowywa materialw wybuchowych takich jak puszki aerozolowe i nie skladowa ani nie uywa benzyny lub innych materialw latwopalnych. Plyn (nietoksyczny) znajdujcy si we wkladach chlodzcych (w niektrych modelach) nie nadaje si do picia. Nie spoywa kostek lodu ani lizakw lodowych zaraz po wyjciu z zamraarki, gdy moe to spowodowa odmroenia. W przypadku produktw, w ktrych filtr znajduje si wewntrz pokrywy wentylatora, musi on by zawsze na swoim miejscu podczas pracy chlodziarki. Nie przechowywa szklanych pojemnikw z plynami w komorze zamraarki, poniewa mog pkn. Nie zaslania wentylatora (jeli jest w wyposaeniu) produktami spoywczymi. Po wloeniu ywnoci sprawdzi, czy drzwiczki komr zamykaj si prawidlowo, zwlaszcza drzwiczki zamraarki. Uszkodzon uszczelk naley jak najszybciej wymieni. Komora chlodziarki powinna by uywana wylcznie do przechowywania wieych produktw ywnociowych, natomiast komora zamraarki wylcznie do przechowywania mroonek, zamraania wieych produktw oraz przygotowywania kostek lodu. Unika przechowywania nieopakowanej ywnoci w bezporednim kontakcie z powierzchniami wewntrznymi komr chlodziarki lub zamraarki. Urzdzenie moe by wyposaone w specjalne komory (komora na wie ywno, komora , , Zero Degree" itd. ). Jeli w broszurze danego produktu nie okrelono inaczej, mona je wyj, zachowujc rwnowane poziomy wydajnoci. C-pentan jest stosowany jako czynnik napczniajcy w piance izolacyjnej i jest gazem palnym. Najbardziej odpowiednie komory urzdzenia, w ktrych maj by przechowywane okrelone rodzaje ywnoci, z uwzgldnieniem rnego rozkladu temperatury w rnych komorach urzdzenia, s nastpujce: - Komora lodwki: 1) Grny obszar drzwi komory lodwki PL - 53 & - strefa temperatury: Przechowywa owoce tropikalne, puszki, napoje, jaja, sosy, marynaty, maslo, dem 2) rodkowy obszar komory lodwki - strefa chlodna: Przechowywa ser, mleko, produkty mleczne, dania gotowe do spoycia, jogurt 3) Dolny obszar komory lodwki - strefa najchlodniejsza: Przechowywa wdliny, desery, miso i ryby, sernik, wiey makaron, kwan mietan, pesto/ sals, domowe jedzenie, mas do ciasta, budy i ser mietankowy 4) Szuflada na owoce i warzywa & na dole komory lodwki: Przechowywa warzywa i owoce (z wyjtkiem owocw tropikalnych) 5) Komora chlodziarki: Miso i ryby przechowywa wylcznie w najzimniejszej szufladzie - Komora zamraarki: Komora strefy 4-gwiazdkowej (****) jest odpowiednia do zamraania ywnoci o temperaturze otoczenia i do przechowywania mroonek, poniewa temperatura jest rwnomiernie rozprowadzona w calej komorze. Data ta uwzgldnia rodzaj przechowywanej ywnoci, dlatego naley jej przestrzega. wiea ywno powinna by przechowywana w nastpujcych terminach: 1- 3 miesice dla sera, owocw morza, lodw, szynki/ kielbasy, mleka, wieych plynw; 4 miesice dla stekw lub kotletw (wolowych, jagnicych, wieprzowych); 6 miesicy dla masla lub margaryny, drobiu (kurczaka, indyka); 8-12 miesicy dla owocw (z wyjtkiem cytrusw), pieczonego misa (wolowego, wieprzowego, jagnicego), warzyw. Daty wanoci na opakowaniach ywnoci przechowywanej w strefie 2-gwiazdkowej musz by przestrzegane. Aby unikn zanieczyszczenia ywnoci, naley przestrzega nastpujcych zasad: --Otwieranie drzwi na dlugi czas moe spowodowa znaczny wzrost temperatury w komorach urzdzenia. --Regularnie czyci powierzchnie, ktre mog wej w kontakt z ywnoci i dostpnymi systemami odwadniajcymi. --Czyci zbiorniki wody, jeli nie byly uywane przez 48 godzin; przepluka system wodny podlczony do rdla wody, jeli woda nie byla pobierana przez 5 dni. [. . . ] Tryck p krokarna p sidan av lampskyddets topp och ta bort lampskyddet 3. Vnta i 5 minuter innan du kopplar i apparaten och vrider termostatet till sin ursprungliga position. Byte av LED-lampor Kontakta kundtjnsten om ditt kylskp har LED-lampor, eftersom dessa endast br bytas av behrig personal. TRANSPORT OCH BYTE AV INSTALLERINGSLGE De ursprungliga frpackningarna och polystyren (PS) kan behllas om s krvs. Under transport ska apparaten frses med ett brett band eller ett starkt rep. [. . . ]

NELEIDŽIAMA ATSISIŪSTI VARTOTOJO INSTRUKCIJOS WHIRLPOOL W55VM 1110 W 1

Lastmanuals siūlo visuomeninį dalinimasi paslaugomis, saugoti ir ieškoti vadovų susijusių su programinę įranga ir įrenginiais: vartotojo taisyklės, savininko vadovai, greito paleidimo taisyklės, techniniai apibūdinimai
Bet kuriuo atveju Lastmanuals nėra atsakingi, jei dokumentas kurio ieškote yra neprieinamas, neužbaigtas, kita kalba nei reikalaujate ar modelis ar kalba neatitinka apibūdinimo. Lastmanuals neteikia vertimo paslaugų

Spauskite "Atsisiūsti vartotojo vadovą" šios sutarties pabaigoje, jei jums priimtinos taisyklės, vadovo atsiuntimas prasidės

Ieškokite vartotojo vadovo

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Nurodyti prekės ženklai yra savininkų nuosavybė

flag