Vartotojo vadovas GORENJE GV672C60

Lastmanuals siūlo visuomeninį dalinimasi paslaugomis, saugoti ir ieškoti vadovų susijusių su programinę įranga ir įrenginiais: vartotojo taisyklės, savininko vadovai, greito paleidimo taisyklės, techniniai apibūdinimai NEPAMIRŠKITE: VISADA PERSKAITYKITE VARTOTOJO INSTRUKCIJĄ PRIEŠ PIRKDAMI !!!

Jei šis dokumentas atitinka, vartotojo instrukcija ar vadovo vadovą, įrenginio bruožus, schemas, kurių ieškote, atsisiūskite jį dabar. Lastmanuals suteikia jums greita ir lengvą priėjimą prie vartotojo vadovo GORENJE GV672C60. Mes tikimės kad ši GORENJE GV672C60 vartotojo instrukcija bus jums naudinga.

Lastmanuals padės atsisiūsti vartotojo instrukciją GORENJE GV672C60.


GORENJE GV672C60 : Atsisiūskite užbaigtą vartotojo instrukciją (1763 Ko)

Anotacija vartotojo instrukcija GORENJE GV672C60

Išsamios naudojimo instrukcijos yra Vartotojo Instrukcijose

[. . . ] Návod k pouzití Mycka GV672C60 Obsah Vase mycka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Bezpecnostní pokyny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Instalace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Skladování v zim / peprava . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Funkce na ochranu proti petecení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Obalový materiál . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Likvidace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Ped prvním mytím . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Tvrdost vody . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Nastavení Tvrdost vody . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Doplování soli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Nastavení Oplachovací prostedek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Doplte lestidlo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Ekologictjsí mytí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Mycka setí energii a vodu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Naplnní mycky na nádobí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Choulostivé nádobí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Naplnní má vliv na výsledek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Kose mycky na nádobí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Horní zásobník na píbory . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] Konec programu rovnz signalizuje zhasnutí svtelné signalizace stavu. Viz Svtelná signalizace stavu v kapitole Návod k pouzití mycky. Vypnte vodovodní kohoutek po kazdém pouzití. Jak dosáhnout nejlepsích výsledk pi susení · Mycku zcela naplte. · Nádoby s dutinami naklote (napíklad hrnecky), aby bylo mozné provést oplach vodou. · Doplte oplachovací prostedek nebo zvyste jeho dávkování. · Nádobí nechte ped vyjmutím z mycky zchladnout. Vyndání nádobí z mycky Horký porcelán je kehcí. Nez nádobí vyndáte, nechte jej vychladnout v mycce na nádobí. Nejprve vylozte spodní kos, aby se zamezilo stékání vody z horního kose na nádobí ve spodním kosi. 17 18 Pehled program PROGRAMS - Program Eco 2) Automatický program Intenzivní program Rychlý hodinový Sklo Prostor pro mycí prostedek 1 / 2 (ml) --- / 25 --- / 25 10 / 25 --- / 25 --- / 20 EXTRA - Volby Automatické otevení Automatické otevení Pedmývání 0 1-3 2 - Hlavní mytí 55 °C 50-65 °C 70 °C 55 °C 45 °C Pocet oplachování 2 2-3 2 2 2 Finální oplachování 48 °C 65 °C 70 °C 65 °C 50 °C Hodnoty spoteby 1) Doba mytí Spoteba nádobí energie (cca h:min) (pibl. kWh) Spoteba vody (l) 3:25 0, 76 9, 6 2:10-2:50 2:55 1:00 1:40 0, 9-1, 5 1, 6 0, 8 0, 7 9-18 15 8, 5 8, 5 1) Hodnoty spoteby jsou velmi závislé na teplot pívodní vody, okolní teplot, velikosti nápln, zvolených funkcích a dalsích faktorech. Hodnoty pro Eco program jsou pesné, jiné jsou pouze orientacní. 2) Tento program je vhodný pro mytí bzn spinavého nádobí a poskytuje nejlepsí efektivitu z hlediska kombinované spoteby energie a vody. Tento program slouzí k posouzení souladu s právními pedpisy EU o ekologického designu. Nastavení Otevení menu nastavení: 1 Nejprve otevete dvíka. Podrzte stisknutý hlavní vypínac, dokud se displej nerozsvítí. 2 Do 10 sekund: - Stisknte tlacítko programu Eco a tlacítko moznosti SpeedWash. + 3 Na displeji se zobrazí menu nastavení (aktuální nastavení a aktuáln nastavená hodnota). (Menu ukoncíte jeho procházením nebo stiskem hlavního vypínace. ) Procházení menu nastavení: Stisknutím procházejte nastavené hodnoty. Stisknutím ulozte nastavenou hodnotu a pokracujte k dalsímu nastavení. Aktuální nastavení. Aktuální hodnota nastavení. Nyní mzete upravit následující nastavení: Nastavení 1 Oplachovací prostedek Volby 1:00 - 1:05 Nastavení dávkování oplachovacího prostedku. Zvyste dávku oplachovacího prostedku: · Pokud jsou na nádobí stopy po vod. Snizte dávku oplachovacího prostedku: · Pokud se na nádobí tvoí lepkavý bílý/modrý povlak. Pokud máte mkkou vodu, ml by se oplachovací prostedek edit vodou v pomru 1:1. 2 Tvrdost vody 2:00 - 2:09 Pednastaveno v továrn: 05 Nastavení zmkcovace vody. Je dlezité, aby toto nastavení bylo provedeno správn! Nmecká stupnice tvrdosti vody 0-5°dH Francouzská Doporucené stupnice tvrdo- nastavení sti vody 0-9°fH 2:00 19 Pokracování tabulky z pedchozí stránky Nastavení Volby Pokracování tabulky z pedchozí stránky Nmecká stupnice tvrdosti vody Francouzská Doporucené stupnice tvrdo- nastavení sti vody 6-8°dH 10-14°fH 2:01 9-11°dH 15-20°fH 2:02 12-14°dH 21-25°fH 2:03 15-19°dH 26-34°fH 2:04 22-24°dH 35-43°fH 2:05 25-29°dH 44-52°fH 2:06 30-39°dH 53-70°fH 2:07 40-49°dH 71-88°fH 2:08 50°dH 89°fH 2:09 3 TAB (mycí prostedek 3-v-1 / vse-v-jednom) 3:00 (Vyp) 3:01 (Zap) 4 Hlasitost bzucá- 4:00 - 4:03 ku Nezapomete zásobník na sl naplnit solí poté, co nastavíte zmkcovac vody na 2:01 - 2:09. Nepevysuje-li tvrdost pívodní vody 6°dH (9°fH), zvolte moznost 2:00. Pednastaveno v továrn: 04 Toto nastavení lze aktivovat pi pouzití mycího prostedku 3-v-1 / vse-v-jednom. Mycí program se automaticky pizpsobuje, aby vzdy poskytoval ty nejlepsí výsledky pi mytí i susení. Pi aktivaci tohoto nastavení není nutné pidávat lestidlo, protoze tato volba vypíná jeho dávkování. Snizuje také mnozství pidávané soli do zmkcovace vody. [. . . ] Pipojovací koleno musí mít vnitní prmr nejmén 14 mm. Vypoustcí hadici lze prodlouzit maximáln o 3 m (celková délka vypoustcí hadice nesmí pesáhnout 4, 5 m). Vsechny spojky a spojovací hadice musí mít vnitní prmr nejmén 14 mm. V ideálním pípad by vsak mly být vypoustcí hadice nahrazena novou hadicí bez spojek. Zádná cást vypoustcí hadice nesmí být výse nez 950 mm nad úrovní dna mycky na nádobí. Odtokovou hadici pipevnte svorkou. Dbejte na to, aby na odtokové hadici nebyly zádné smycky. Pipojení k pívodu vody Pouzívejte pouze pívodní hadici dodávanou s myckou. [. . . ]

NELEIDŽIAMA ATSISIŪSTI VARTOTOJO INSTRUKCIJOS GORENJE GV672C60

Lastmanuals siūlo visuomeninį dalinimasi paslaugomis, saugoti ir ieškoti vadovų susijusių su programinę įranga ir įrenginiais: vartotojo taisyklės, savininko vadovai, greito paleidimo taisyklės, techniniai apibūdinimai
Bet kuriuo atveju Lastmanuals nėra atsakingi, jei dokumentas kurio ieškote yra neprieinamas, neužbaigtas, kita kalba nei reikalaujate ar modelis ar kalba neatitinka apibūdinimo. Lastmanuals neteikia vertimo paslaugų

Spauskite "Atsisiūsti vartotojo vadovą" šios sutarties pabaigoje, jei jums priimtinos taisyklės, vadovo atsiuntimas prasidės

Ieškokite vartotojo vadovo

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Nurodyti prekės ženklai yra savininkų nuosavybė

flag