Vartotojo vadovas ELECTROLUX LHR3210CK

Lastmanuals siūlo visuomeninį dalinimasi paslaugomis, saugoti ir ieškoti vadovų susijusių su programinę įranga ir įrenginiais: vartotojo taisyklės, savininko vadovai, greito paleidimo taisyklės, techniniai apibūdinimai NEPAMIRŠKITE: VISADA PERSKAITYKITE VARTOTOJO INSTRUKCIJĄ PRIEŠ PIRKDAMI !!!

Jei šis dokumentas atitinka, vartotojo instrukcija ar vadovo vadovą, įrenginio bruožus, schemas, kurių ieškote, atsisiūskite jį dabar. Lastmanuals suteikia jums greita ir lengvą priėjimą prie vartotojo vadovo ELECTROLUX LHR3210CK. Mes tikimės kad ši ELECTROLUX LHR3210CK vartotojo instrukcija bus jums naudinga.

Lastmanuals padės atsisiūsti vartotojo instrukciją ELECTROLUX LHR3210CK.


ELECTROLUX LHR3210CK : Atsisiūskite užbaigtą vartotojo instrukciją (1759 Ko)

Anotacija vartotojo instrukcija ELECTROLUX LHR3210CK

Išsamios naudojimo instrukcijos yra Vartotojo Instrukcijose

[. . . ] LHR3210CK Udhëzimet për përdorim Upute za uporabu User Manual Kasutusjuhend Notice d'utilisation Benutzerinformation Használati útmutató Istruzioni per l'uso Lietosanas instrukcija Naudojimo instrukcija Instrukcja obslugi Navodila za uporabo Manual de instrucciones SQ 2 BG 14 HR 27 EN 39 ET 51 FR 63 DE 76 HU 89 IT 101 LV 114 LT 126 MK 138 PL 151 SR 164 SL 177 ES 189 electrolux. com/register NE MENDOJMË PËR JU Faleminderit për blerjen e një pajisjeje Elextrolux. Keni zgjedhur një produkt që sjell me vete dekada eksperience dhe novatorizmi profesional. Origjinal dhe me stil, është projektuar duke ju pasur ju në mendje. Kështu që sa herë që ta përdorni, mund të bazoheni në faktin se do të merrni rezultate optimale çdo herë. [. . . ] · Ne használjon hálózati elosztókat és hosszabbító kábeleket. · Ügyeljen a hálózati csatlakozódugó (ha van) és a hálózati kábel épségére. Ha a hálózati kábel cserére szorul, forduljon a márkaszervizünkhöz vagy egy villanyszerelhöz. · A feszültség alatt álló és szigetelt alkatrészek érintésvédelmi részeit úgy kell rögzíteni, hogy szerszám nélkül ne lehessen eltávolítani azokat. · Csak az üzembe helyezés befejezése után csatlakoztassa a hálózati csatlakozódugót a hálózati csatlakozóaljzatba. Ügyeljen arra, hogy a 92 MAGYAR hálózati dugasz üzembe helyezés után is könnyen elérhet legyen. · Amennyiben a hálózati konnektor rögzítése laza, ne csatlakoztassa a csatlakozódugót hozzá. · A készülék csatlakozásának bontására, soha ne a hálózati kábelnél fogva húzza ki a csatlakozódugót. A kábelt mindig a csatlakozódugónál fogva húzza ki. · Kizárólag megfelel szigetelberendezést alkalmazzon: hálózati túlterhelésvéd megszakítót, biztosítékot (a tokból eltávolított csavaros típusú biztosítékot), földzárlatkioldót és védrelét. · Az elektromos készüléket szigetelberendezéssel kell ellátni, amely lehetvé teszi, hogy minden fázison leválassza a készüléket az elektromos hálózatról. A szigetelberendezésnek legalább 3 mm-es érintkeztávolsággal kell rendelkeznie. 2. 3 Használat FIGYELMEZTETÉS!Sérülés-, égés- és áramütésveszély. · Az els használat eltt távolítsa el a csomagolóanyagot, a tájékoztató címkéket és a védfóliát (ha van). · Ez a készülék kizárólag háztartási célokra használható. · Ne változtassa meg a készülék mszaki jellemzit. · Ellenrizze, hogy a készülék szellznyílásai nincsenek-e lezárva. · Használat közben ne hagyja felügyelet nélkül a készüléket. · Minden használat után kapcsolja ki a fzzónákat. · Soha ne tegyen a fzzónákra eveszközöket vagy fedket. Ezek felforrósodhatnak. · Ne mködtesse a készüléket nedves kézzel, vagy amikor az vízzel érintkezik. · Ne használja a készüléket munka- vagy tárolófelületként. · Amennyiben a készülék felülete megrepedt, azonnal válassza le a készüléket az elektromos hálózatról. Ez a lépés az áramütés elkerüléséhez szükséges. · Amikor az élelmiszert forró olajba helyezi, az olaj kifröccsenhet. FIGYELMEZTETÉS!Tz- és robbanásveszély · A felforrósított zsírok és olajok gyúlékony gzöket bocsáthatnak ki. Zsírral vagy olajjal való fzéskor tartsa azoktól távol a nyílt lángot és a forró tárgyakat. · A nagyon forró olaj által kibocsátott gzök öngyulladást okozhatnak. · Az ételmaradékot tartalmazó használt olaj az els használatkor alkalmazott hfoknál alacsonyabb értéken is tüzet okozhat. · Ne tegyen gyúlékony anyagot vagy gyúlékony anyaggal szennyezett tárgyat a készülékbe, annak közelébe, illetve annak tetejére. FIGYELMEZTETÉS!A készülék károsodásának veszélye áll fenn. · Ne helyezzen forró fzedényt a kezelpanelre. · Ne helyezzen forró fedt a fzlap üvegfelületére. · Ne hagyja, hogy a fzedénybl elforrjon a folyadék. · Ügyeljen arra, hogy ne ejtsen tárgyat vagy fzedényt a készülékre. A készülék felülete megsérülhet. · Üres fzedénnyel vagy fzedény nélkül ne kapcsolja be a fzzónákat. · Ne tegyen alufóliát a készülékre. · Az öntöttvasból vagy alumínium öntvénybl készült, illetve sérült aljú edények megkarcolhatják az üveg- / üvegkerámia felületet. Az ilyen tárgyakat mindig emelje fel, ha a fzfelületen odébb szeretné helyezni ezeket. · A készülék kizárólag ételkészítési célokat szolgál. [. . . ] · Utilice un limpiador especial para la superficie de la placa. · Utilice un rascador especial para el cristal. No se recomienda retirar los mandos. 7. 2 Limpieza de la placa · Elimine de inmediato: restos fundidos de plástico, recubrimientos de plástico, azúcar y alimentos que contengan azúcar, la suciedad puede dañar la placa. Utilice un rascador especial sobre la superficie del cristal formando un ángulo agudo y arrastre la hoja para eliminar la suciedad. · Elimine cuando el aparato se haya enfriado: restos de cal, marcas de agua, manchas de grasa y decoloraciones metálicas. [. . . ]

NELEIDŽIAMA ATSISIŪSTI VARTOTOJO INSTRUKCIJOS ELECTROLUX LHR3210CK

Lastmanuals siūlo visuomeninį dalinimasi paslaugomis, saugoti ir ieškoti vadovų susijusių su programinę įranga ir įrenginiais: vartotojo taisyklės, savininko vadovai, greito paleidimo taisyklės, techniniai apibūdinimai
Bet kuriuo atveju Lastmanuals nėra atsakingi, jei dokumentas kurio ieškote yra neprieinamas, neužbaigtas, kita kalba nei reikalaujate ar modelis ar kalba neatitinka apibūdinimo. Lastmanuals neteikia vertimo paslaugų

Spauskite "Atsisiūsti vartotojo vadovą" šios sutarties pabaigoje, jei jums priimtinos taisyklės, vadovo atsiuntimas prasidės

Ieškokite vartotojo vadovo

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Nurodyti prekės ženklai yra savininkų nuosavybė

flag