Vartotojo vadovas CANDY CTP644MC

Lastmanuals siūlo visuomeninį dalinimasi paslaugomis, saugoti ir ieškoti vadovų susijusių su programinę įranga ir įrenginiais: vartotojo taisyklės, savininko vadovai, greito paleidimo taisyklės, techniniai apibūdinimai NEPAMIRŠKITE: VISADA PERSKAITYKITE VARTOTOJO INSTRUKCIJĄ PRIEŠ PIRKDAMI !!!

Jei šis dokumentas atitinka, vartotojo instrukcija ar vadovo vadovą, įrenginio bruožus, schemas, kurių ieškote, atsisiūskite jį dabar. Lastmanuals suteikia jums greita ir lengvą priėjimą prie vartotojo vadovo CANDY CTP644MC. Mes tikimės kad ši CANDY CTP644MC vartotojo instrukcija bus jums naudinga.

Lastmanuals padės atsisiūsti vartotojo instrukciją CANDY CTP644MC.


CANDY CTP644MC : Atsisiūskite užbaigtą vartotojo instrukciją (5632 Ko)

Anotacija vartotojo instrukcija CANDY CTP644MC

Išsamios naudojimo instrukcijos yra Vartotojo Instrukcijose

[. . . ] Instructions Manual For Induction Hob Manuale di istruzioni per piano di cottura ad induzione Navodila za uporabo za indukcijsko kuhalno plosco Brugervejledning til induktionskogesektion Instruktionsbok för induktionshäll Induktiokeittotason käyttöohje Instruksjonsveiledning for induksjonstopp ENGLISH ITALIANO SLOVENSCINA DANSK SVENSKA SUOMI NORSK CTP644MC CMC644TP Flush installation: Feasible only if the oven is not installed under the counter Pause Pause Mode · You can pause the heating instead of shutting the hob off. · When entering the Pause mode, all the controls except the ON/OFF control are disabled. Touch the pause control " To enter pause mode ". All the indicator will show " 11" To exit pause mode Touch the pause control. When the hob is in the pause mode, all the controls are disable except the ON/OFF , you can always turn the induction hob off with the ON/OFF control in an emergency. The hob will shut down after 10min if you don't exit the pause mode. Locking the Controls · You can lock the controls to prevent unintended use (for example children accidentally turning the cooking zones on). · When the controls are locked, all the controls except the ON/OFF control are disabled. To lock the controls Touch and hold the Timer " " and Timer " at the same time for a while. " The timer indicator will show " Lo " To unlock the controls Touch and hold the Timer " " and Timer " " at the same time for a while. When the hob is in the lock mode, all the controls are disable except the ON/OFF , you can always turn the induction hob off with the ON/OFF control in an emergency, but you shall unlock the hob first in the next operation. Power Management Function · it is possible to set a maximum power absorption level for the induction hob, choosing up to different power ranges. · induction hobs are able to limit themselves automatically in order to work at lower power level, to avoid the risk of overloading. To enter Power Management Function Turn on the hob, then Press at the same time the The timer indicator will show " P5" which means Pause key and Timer " ". power level 5The default mode is on 7. 0Kw To switch to another level press +/- of the timer There are 5 power levels, from "P1" to "p5". The timer indicator will show one of them. "P1" : the maximum power is 2. 5Kw. "P2" : the maximum power is 3. 5Kw. or "P3" : the maximum power is 4. 5Kw. "P4" : the maximum power is 5. 5Kw. "P5" : the maximum power is 7. 0Kw. Confirmation and Exit Power Management Function Press at the same time Pause key and Timer " for confirmation. " Then the hob will be turned off. Timer control You can use the timer in two different ways: · You can use it as a minute minder. [. . . ] elektrisk kogeplade afrundet til nærmeste 5 mm Bagerste venstre Bagerste midterste Bagerste højre Midterste venstre Midterste i midten Midterste højre Forreste venstre Forreste midterste Forreste højre Bagerste venstre Bagerste midterste Bagerste højre Til ikke-runde kogeplader eller -områder: længde og bredde på brugbart overfladeområde pr. elektrisk kogeplade eller -område afrundet til nærmeste 5 mm Midterste venstre Midterste i midten Midterste højre Forreste venstre Forreste midterste Strømforbrug for kogeplade eller -område beregnet pr. kg Forreste højre Bagerste venstre Bagerste midterste Bagerste højre Midterste venstre Midterste i midten Midterste højre Forreste venstre Forreste midterste Forreste højre Strømforbrug for sektionen beregnet pr. kg Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø L W L W L W L W L W L W L W L W L W EFelektrisk tilberedning EFelektrisk tilberedning EFelektrisk tilberedning EFelektrisk tilberedning EFelektrisk tilberedning EFelektrisk tilberedning EFelektrisk tilberedning EFelektrisk tilberedning EFelektrisk tilberedning EFElektrisk kogesektion Værdi CTP644MC/CMC644TP Elektrisk kogesektion 4 X 18, 0 18, 0 18, 0 18, 0 192, 8 193, 1 200, 3 177, 6 191 Anvendt standard: EN 60350-2 Elektriske husholdningsapparater til madlavning ­ Del 2: Bordkogeplader ­ Metoder til måling af ydeevne Enhed cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm Wh/kg Wh/kg Wh/kg Wh/kg Wh/kg Wh/kg Wh/kg Wh/kg Wh/kg Wh/kg Anbefalinger vedrørende energibesparelser: · For at opnå den bedste effektivitet af din kogeplade skal du placere gryden midt på kogepladen. · Brug af låg vil reducere tilberedningstider og spare strøm ved at holde på varmen. · Brug mindst mulig væske eller fedt for at reducere tilberedningstider. · Start tilberedningen på en høj indstilling og reducér indstillingen, når maden er blevet gennemvarmet. · Brug pander, hvis diameter er så stor som grafikken for den valgte plade. Disse oplysninger skal betragtes som en del af apparatets brugervejledning. 71 Genom att sätta CE-märket på denna produkt bekräftar vi på vårt eget ansvar överensstämmelse med alla europeiska säkerhets-, hälso- och miljökrav som anges i lagstiftningen för denna produkt. Den här apparatens delar överensstämmer med: EG-DIREKTIV 1935/2004 om material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel. Säkerhetspåminnelse och underhåll: · VARNING!Apparaten och dess tillgängliga delar är heta vid användning. Du bör vara försiktig så att du inte vidrör värmeelementen. · Barn under 8 år måste hållas borta från apparaten om de inte övervakas kontinuerligt. · Denna apparat kan användas av barn från 8 års ålder och av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller med brist på erfarenhet och kunskap under förutsättning att de får tillräcklig tillsyn eller instruktioner om hur man använder apparaten på ett säkert sätt och att de förstår de faror som är inblandade. · Barn får inte leka med apparaten. · Rengöring och underhåll av apparaten får inte utföras av barn utan tillsyn. obevakad matlagning på en spishäll med fett eller olja kan vara farligt och kan leda till brand. · Försök ALDRIG att släcka en eld med vatten, utan stäng av apparaten och täck sedan över flamman med t. ex. ett lock eller en brandfilt. Brandrisk: förvara inte föremål på matlagningshällarna. Om ytan är sprucken, stäng av apparaten för att undvika risk för elstötar. · Använd inte ångrengörare vid rengöring · Metallföremål såsom knivar, gafflar, skedar och kastrullock får inte placeras på spishällens yta eftersom de kan bli heta. · Eventuellt spill ska tas bort från locket innan det öppnas. · Efter användning, stäng av hällelementet med dess kontroll. · Denna apparat är inte avsedd att användas med en extern timer eller ett separat fjärrkontrollsystem. · Medel för frånkoppling måste byggas in i den fasta elinstallationen i enlighet med ledningsreglerna. · Instruktionerna anger den typ av kabel som ska användas och tar hänsyn till temperaturen på apparatens bakre yta. [. . . ] Ta på "ON/OFF" -tasten for å starte enheten på nytt. Vent til temperaturen på IGBT går tilbake til normalen. Ta på "ON/OFF" -tasten for å starte enheten på nytt. Sjekk at viften fungerer problemfritt; hvis ikke, skift ut viften. Ingen automatisk gjenoppretting Keramikkplate temperatursensorfeil -- kortslutning. (F3 for 1#, F6 for2#) Keramikkplate temperatursensorfeil -- åpen krets. [. . . ]

NELEIDŽIAMA ATSISIŪSTI VARTOTOJO INSTRUKCIJOS CANDY CTP644MC

Lastmanuals siūlo visuomeninį dalinimasi paslaugomis, saugoti ir ieškoti vadovų susijusių su programinę įranga ir įrenginiais: vartotojo taisyklės, savininko vadovai, greito paleidimo taisyklės, techniniai apibūdinimai
Bet kuriuo atveju Lastmanuals nėra atsakingi, jei dokumentas kurio ieškote yra neprieinamas, neužbaigtas, kita kalba nei reikalaujate ar modelis ar kalba neatitinka apibūdinimo. Lastmanuals neteikia vertimo paslaugų

Spauskite "Atsisiūsti vartotojo vadovą" šios sutarties pabaigoje, jei jums priimtinos taisyklės, vadovo atsiuntimas prasidės

Ieškokite vartotojo vadovo

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Nurodyti prekės ženklai yra savininkų nuosavybė

flag