Vartotojo vadovas STRONG SRT 8010

Lastmanuals siūlo visuomeninį dalinimasi paslaugomis, saugoti ir ieškoti vadovų susijusių su programinę įranga ir įrenginiais: vartotojo taisyklės, savininko vadovai, greito paleidimo taisyklės, techniniai apibūdinimai NEPAMIRŠKITE: VISADA PERSKAITYKITE VARTOTOJO INSTRUKCIJĄ PRIEŠ PIRKDAMI !!!

Rėmėjų nuorodos

Jei šis dokumentas atitinka, vartotojo instrukcija ar vadovo vadovą, įrenginio bruožus, schemas, kurių ieškote, atsisiūskite jį dabar. Lastmanuals suteikia jums greita ir lengvą priėjimą prie vartotojo vadovo STRONG SRT 8010. Mes tikimės kad ši STRONG SRT 8010 vartotojo instrukcija bus jums naudinga.

Lastmanuals padės atsisiūsti vartotojo instrukciją STRONG SRT 8010.


STRONG SRT 8010 : Atsisiūskite užbaigtą vartotojo instrukciją (1028 Ko)

Jūs taip pat galite atsisiūsti kitus vadovus susijusius su šiuo produktu

   STRONG SRT 8010 BROCHURE (1036 ko)
   STRONG SRT 8010 (1018 ko)
   STRONG SRT 8010 (1018 ko)
   STRONG SRT 8010 BROCHURE (925 ko)

Anotacija vartotojo instrukcija STRONG SRT 8010

Išsamios naudojimo instrukcijos yra Vartotojo Instrukcijose

[. . . ] Skaitmeninis antzeminio tinklo imtuvas SRT 8010 Naudotojo vadovas Picture similar PART 4 · Lietuvi TURINYS 1. 0 VADAS 1. 1 Saugos instrukcijos 1. 2 Saugojimas 1. 3 Prietaiso rengimas 1. 4 Savybs ir priedai 2. 0 IMTUVAS 2. 1 Priekinis skydelis 2. 2 Galinis skydelis 2. 3 Nuotolinio valdymo pultelis 3. 0 PRIJUNGIMAS 3. 1 Antzeminio tinklo antenos prijungimas 3. 2 Prijungimas prie televizoriaus 3. 3 Skaitmeninio garso stiprintuvo prijungimas 3. 4 Isorinio USB atminties renginio prijungimas 4. 0 RENGIMAS PIRM KART 4. 1 Kalbos isrinkimas 4. 2 Antzeminio tinklo nuostatos 4. 3 Parinktys 4. 4 Antenos reguliavimas 4. 5 Kanal nustatymas 5. 0 PAGRINDINIS MENIU 5. 1 Channel organiser (kanal tvarkymo priemon) 5. 2 Installation (rengimas) 5. 3 Preferences (parinktys) 5. 4 Setup (sranka) 6. 0 KIEKVIEN DIEN ATLIEKAMOS OPERACIJOS 6. 1 Electronic Program Guide (EPG) 6. 2 Informacija apie kanal 6. 3 Kanal srasas ir perziros veiksena A. 1 TRIKCI SALINIMAS A. 2 SPECIFIKACIJOS 2 2 2 3 3 4 4 5 6 7 7 8 8 8 8 8 9 9 10 10 10 10 13 14 16 18 18 18 18 20 21 Lietuvi 1 PART 4 · Lietuvi 1. 0 VADAS 1. 1 Saugos instrukcijos KUR IMTUVO NEGALIMA STATYTI: n Uzdaroje arba blogai vdinamoje spintelje, tiesiai ant kito prietaiso virsaus arba po kitu prietaisu, ant pavirsiaus, kuris gali uzblokuoti ventiliacijos angas IMTUV IR JO PRIEDUS SAUGOKITE NUO SI VEIKSNI: n Tiesiogini sauls spinduli (taip pat imtuvo nestatykite arti silum skleidzianci prietais), lietaus arba didels drgms, stiprios vibracijos arba smgi, galinci imtuv nepataisomai sugadinti; imtuvo nestatykite arti bet koki magnetini objekt, pavyzdziui, garsintuv, transformatori ir kt n Nenaudokite pazeisto maitinimo laido ­ gali kilti gaisras, galite patirti elektros smg. Maitinimo laido nelieskite drgnomis rankomis ­ galite patirti elektros smg n Niekada nenuimkite dangcio. Liesti vidines imtuvo dalis pavojinga ­ jomis teka aukstos tampos srov, todl galite nukentti. Jei imtuv atidarysite, nustos galioti garantija n Jei imtuvo ruosiamasi nenaudoti ilg laik, is sieninio lizdo reikia istraukti maitinimo laido kistuk n Imtuvo nevalykite alkoholio arba amoniako pagrindo skysciais. [. . . ] Jei taip nutinka, sitikinkite, ar antena gerai prijunta prie ANT IN jungties. 5. 2. 2 Manual Scan (neautomatinis nuskaitymas) Si funkcij galima naudoti tada, kai kanalas transliuojamas nestandartiniu dazniu. Daznis: mygtukais 0 ~ 9 veskite daznio vert KHz vienetais, pavyzdziui, 474000. Patikrinkite, ar signalo lygis ir kokyb priimtini (daugiau negu 50%), ir paspauskite ZALI (Start Scan) (pradti nuskaitym) mygtuk. Nuskaitymo proceso pabaigoje galsite isrinkti vien is 5. 2. 1 skyriuje aprasyt parinkci. 5. 2. 3 Advanced Scan (patikslintasis nuskaitymas) Si funkcij galima naudoti prireikus rasti nauj kanal, transliuojam jau nustatytais dazniais, arba vienoje is nauj transliavimo juost. Veikiant , , Advanced Scan" (patikslintasis nuskaitymas) funkcijai rodoma informacija apie transliuojam kanal (MUX), daznis KHz vienetais ir kiti techniniai parametrai (TX ­ siuntimo veiksena, CR ­ klaid istaisymas, Const ­ moduliavimo veiksena, GI ­ apsaugos intervalas). Po transliavimo parametr lentele yra juostos, rodancios isrinkto transliavimo kanalo signalo lyg ir kokyb. Vis dazni, kuriais vyksta transliavimas, nuskaitymui pradti paspauskite ZALI (Auto scan) (automatinis nuskaitymas) mygtuk. Jei norite atlikti vieno ar keli dazni, kuriais vyksta transliavimas, nuskaitym: dazn isrinkite pq mygtukais ir paspauskite mygtuk OK, kad j isrinktumte. Tuos pacius veiksmus atlikite su visais dazniais, kuriuose norite atlikti nuskaitym. Paspauskite raudon (Scan selected) (nuskaityti isrinktus) mygtuk nuskaitymo procesui pradti. Nuskaitymo proceso pabaigoje galsite isrinkti vien is 5. 2. 1 skyriuje aprasyt parinkci. Terrestrial Setting (antzeminio tinklo nuostatos) Meniu , , Terrestrial Setting" (antzeminio tinklo nuostatos) reikia nustatyti parametrus, leidziancius imtuvui tinkamai veikti js gyvenamojoje vietoje. Mygtukais tupq eikite per parinktis ir isrinkite sal, antenos maitinim ir kanal numeravim. vairiose salyse transliavimo parametrai skirtingi, todl si nuostata labai svarbi. Pakeitus sal, visi nuskaityti kanalai bus pasalinti ir jums vl reiks atlikti kanal nuskaitym. Antenna power (antenos maitinimas) jei naudojate aktyvij anten, kuri energija tiekiama per bendraas kabel, isrinkite , , Enabled" (jungtas). Pasirpinkite, kad antenai bt tiekiama 5 V nuolatin srov ir ji naudot ne daugiau negu 50 mA. Jei naudojate pasyvij anten arba antenai energija tiekiama is isorinio saltinio, isrinkite , , Disabled" (isjungtas). Channel numbering (kanal numeravimas) jei js salyje vykdoma transliacija neatlieka loginio kanal numeravimo, isrinkite , , Appearing order" (rodymo tvarka), o jei js salyje vykdoma transliacija atlieka login kanal numeravim, isrinkite , , Operator defined" (nustatytas operatoriaus). Jei nezinote, kuri parinkti isrinkti, prasom kreiptis pardavimo atstov. [. . . ] Padidinimo proporcij pakeisite dar kart paspausdami mygtuk , , Zoom". 6. 3. 7 Pristabdymas Paspauskite mygtuk , , Pause" vaizdui sustabdyti. 6. 3. 8 Ankstesnio kanalo jungimas Nordami jungti pries tai zirt kanal, paspauskite mygtuk RCL. Lietuvi 19 PART 4 · Lietuvi A. 1 TRIKCI SALINIMAS Imtuvas gali netinkamai veikti dl vairiausi priezasci. [. . . ]

NELEIDŽIAMA ATSISIŪSTI VARTOTOJO INSTRUKCIJOS STRONG SRT 8010

Lastmanuals siūlo visuomeninį dalinimasi paslaugomis, saugoti ir ieškoti vadovų susijusių su programinę įranga ir įrenginiais: vartotojo taisyklės, savininko vadovai, greito paleidimo taisyklės, techniniai apibūdinimai
Bet kuriuo atveju Lastmanuals nėra atsakingi, jei dokumentas kurio ieškote yra neprieinamas, neužbaigtas, kita kalba nei reikalaujate ar modelis ar kalba neatitinka apibūdinimo. Lastmanuals neteikia vertimo paslaugų

Spauskite "Atsisiūsti vartotojo vadovą" šios sutarties pabaigoje, jei jums priimtinos taisyklės, vadovo atsiuntimas prasidės

Ieškokite vartotojo vadovo

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Nurodyti prekės ženklai yra savininkų nuosavybė

flag