Vartotojo vadovas PHILIPS VOIP1511B

Lastmanuals siūlo visuomeninį dalinimasi paslaugomis, saugoti ir ieškoti vadovų susijusių su programinę įranga ir įrenginiais: vartotojo taisyklės, savininko vadovai, greito paleidimo taisyklės, techniniai apibūdinimai NEPAMIRŠKITE: VISADA PERSKAITYKITE VARTOTOJO INSTRUKCIJĄ PRIEŠ PIRKDAMI !!!

Rėmėjų nuorodos

Jei šis dokumentas atitinka, vartotojo instrukcija ar vadovo vadovą, įrenginio bruožus, schemas, kurių ieškote, atsisiūskite jį dabar. Lastmanuals suteikia jums greita ir lengvą priėjimą prie vartotojo vadovo PHILIPS VOIP1511B. Mes tikimės kad ši PHILIPS VOIP1511B vartotojo instrukcija bus jums naudinga.

Lastmanuals padės atsisiūsti vartotojo instrukciją PHILIPS VOIP1511B.


PHILIPS VOIP1511B : Atsisiūskite užbaigtą vartotojo instrukciją (1615 Ko)

Jūs taip pat galite atsisiūsti kitus vadovus susijusius su šiuo produktu

   PHILIPS VOIP1511B (16318 ko)
   PHILIPS VOIP1511B (16667 ko)
   PHILIPS VOIP1511B (16667 ko)
   PHILIPS VOIP1511B QUICK START GUIDE (1329 ko)

Anotacija vartotojo instrukcija PHILIPS VOIP1511B

Išsamios naudojimo instrukcijos yra Vartotojo Instrukcijose

[. . . ] Uregistruokite savo prietais ir gaukite pagalb internete VOIP151 www. philips. com/welcome Daugiau apie firmos "Philips" gaminius galite suinoti pasauliniame Interneto tinkle. Svetains adresas: http://www. philips. com USB laidinis telefonas Naudojimosi instrukcij knygel 9 DANAI UDUODAMI KLAUSIMAI Prietaiso veikimas Ragelis suyla ilgo pokalbio metu !veskite 00 (ir alies kod), 011 (ir alies kod) arba + (ir alies kod) prie rinkdami numer. Pasitikrinkite savo paskyr ir sitikinkite, kad turite pakankamai kredit. [. . . ] Ekranas irkite 7 puslap nordami suinoti daugiau apie ekrano piktogramas. Nuspauskite ir palaikykite nordami sumainti Skype lang ir pereiti budjimo reim. Bna jungtas ir ijungtas po 500 ms. Pastaba i funkcija galima tik tuomet, kai Skype yra prijungtas. 7. 1. 5 Automatinis "Pasialins" nustatymas Kai Auto Away paymta, ji ijungia t pai Skype funkcij ir neleidia automatikai pakeisti Skype bsenos ir visuomet rodo kaip "Prisijungs". Pastaba i funkcija galima tik tuomet, kai tiek telefonas, tiek Skype yra prijungtas. 7. 2 Audio nustatymai Atidarykite "VOIP151 Phone Settings" lang ir pasirinkite Audio Settings (Audio nustatymai) kortel. ie nustatymai galimi: 7. 2. 1 Nustatyti audio ivesties prietais Skype programai Pasirinkite prietais i Earpiece Device (Ausini prietaisai) nordami klausyti Skype audio. Philips VOIP151 for Skype yra automatikai nustatytas kaip numatytasis audio ivesties prietaisas po VOIP151 diegimo. Pasirinktie audio ivesties prietais i Sound playback (Garso grojimas). Pasirinktie audio vesties prietais i Sound recording (Garso raymas). 18 7 2 JS TELEFONAS M. USB jungtis Prijunkite 1, 2 m ilgio laid prie USB lizdo js kompiuteryje. 7 TELEFONO NUSTATYMAI VOIP151 tvarkykl leidia jums sukonfigruoti telefon taip, kad jis geriausiai atitikt js poreikius. Dukart spragtelkite ant ranki juostos piktogramos apatiniame deiniajame kompiuterio darbastalio kampe nordami atidaryti "VOIP151 Phone Settings" (VOIP151 Telefono nustatymai) lang. Spragtelkite deiniuoju klaviu ant ranki juostos piktogramos ir pasirinkit vien i keturi galimybi: !Shortcut Configuration (Trumpini nustatymas) 7. 1 Bendri nustatymai Atidarykite "VOIP151 Phone Settings" lang ir pasirinkite General Options (Bendri nustatymai) kortel. ie nustatymai galimi: 7. 1. 1 Automatikai paleisti program Kai Auto Start Application paymta, VOIP151 kompiuterin programin ranga automatikai pasileis kartu su Windows. Spragtelkite deiniuoju klaviu ant ranki juostos piktogramos ir pasirinkite QUIT (Baigti). Ijimo spjimo lange pasirinkite YES (Taip) nordami patvirtinti, kad norite ieiti. Kai Auto Start Skype paymta, Skype pasileis automatikai, kai VOIP151 telefonas prijungiamas prie kompiuterio. 7. 1. 3 Kalbos pasirinkimas Pasirinkite kalb i isiskleidianio meniu prie Language Selection (Kalbos pasirinkimas). Nordami pritaikyti pasirinkim ir pakeisti kalb, spauskite OK. Pastaba Nordami pakeisti Skype kalb, atidarykite Skype program, pasirinkite Tools (rankiai), pasirinkite Change Language (Pakeisti kalb) ir tuomet pasirinkite pageidaujam kalb. Patarimas Nordami ivengti ijimo spjimo lango rodymo, paymkite Do Not Show This Message Again (Nerodyti ios inuts) prie paspaudiant YES. Pastaba Jei VOIP151 tvarkykl udaroma, skambui priimti bei skambinti naudojantis telefonu negalima. 8 17 6 BALSO PATAS 6. 1 Perklausyti balso pat Kai yra balso pato inui, laukiani, kol bus parsistos, indikatorius telefone mirkss ltai. 2 JS TELEFONAS 6. 2 Balso pato bsena kompiuteryje ios piktogramos nurodo js balso pato bsen. Skype vartotojo ir kontakto bsenos rodymas: Spauskite nordami sustabdyti klausym. Prisijungs / SkypeMe 2. 4 Ragelio ekranas 2. 5 Ekranas budjimo reime Budjimo reime, js Skype bsenas ir laikas bus rodomi ragelio ekrane: Pastaba Nordami suinoti daugiau apie tai, kaip gauti balso pato paskyr, apsilankykite: http://www. skype. com/products/skypevoicemail/. Js kompiuteryje matysite: Pasialins Nepasiekiamas / Netrukdyti Neprisijungs / nematomas !Ragelyje matysite paskutinio skambintojo vard arba numer: Specialios ragelio piktogramos: Mirksi: garsas ijungtas Mirksi: einantis skambutis Nuolat rodomas: vyksta pokalbis Jei balso pato inui nra, NO MESSAGE bus rodoma ragelio ekrane. Spauskite \/[ nordami pasirinkti balso pato inut, kuri norite parsisisti. Sulaikytas pokalbis Vyksta konferencinis pokalbis Skambutis ijungtas Patarimas Trumpai spauskite nordami udaryti balso pat, kai jo klausote. [. . . ] Nordami suinoti daugiau apie tai, kaip sprsti sujungimo problemas, irkite 23 puslapyje. Patarimas Mikrofono ir ausins garsumas taip pat gali bti reguliuojamas per VOIP151 tvarkykl. Nordami suinoti daugiau, irkite 18 puslap. 5. 6 Konferencinis pokalbis i funkcija leidia jums sukurti komunikacij su daugiau nei vienu mogumi vienu metu. Pokalbio metu spauskite nordami pasiekti kontakt sra arba surinkite numer tiesiogiai. Pirmasis pokalbis sulaikomas. 5. 2 Ijungti mikrofon Pokalbio metu js galite su kakuo pasikalbti asmenikai, kad js panekovas telefone negirdt js pokalbio. [. . . ]

NELEIDŽIAMA ATSISIŪSTI VARTOTOJO INSTRUKCIJOS PHILIPS VOIP1511B

Lastmanuals siūlo visuomeninį dalinimasi paslaugomis, saugoti ir ieškoti vadovų susijusių su programinę įranga ir įrenginiais: vartotojo taisyklės, savininko vadovai, greito paleidimo taisyklės, techniniai apibūdinimai
Bet kuriuo atveju Lastmanuals nėra atsakingi, jei dokumentas kurio ieškote yra neprieinamas, neužbaigtas, kita kalba nei reikalaujate ar modelis ar kalba neatitinka apibūdinimo. Lastmanuals neteikia vertimo paslaugų

Spauskite "Atsisiūsti vartotojo vadovą" šios sutarties pabaigoje, jei jums priimtinos taisyklės, vadovo atsiuntimas prasidės

Ieškokite vartotojo vadovo

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Nurodyti prekės ženklai yra savininkų nuosavybė

flag