Vartotojo vadovas PHILIPS SPN4085B

Lastmanuals siūlo visuomeninį dalinimasi paslaugomis, saugoti ir ieškoti vadovų susijusių su programinę įranga ir įrenginiais: vartotojo taisyklės, savininko vadovai, greito paleidimo taisyklės, techniniai apibūdinimai NEPAMIRŠKITE: VISADA PERSKAITYKITE VARTOTOJO INSTRUKCIJĄ PRIEŠ PIRKDAMI !!!

Rėmėjų nuorodos

Jei šis dokumentas atitinka, vartotojo instrukcija ar vadovo vadovą, įrenginio bruožus, schemas, kurių ieškote, atsisiūskite jį dabar. Lastmanuals suteikia jums greita ir lengvą priėjimą prie vartotojo vadovo PHILIPS SPN4085B. Mes tikimės kad ši PHILIPS SPN4085B vartotojo instrukcija bus jums naudinga.

Lastmanuals padės atsisiūsti vartotojo instrukciją PHILIPS SPN4085B.


PHILIPS SPN4085B : Atsisiūskite užbaigtą vartotojo instrukciją (51 Ko)

Jūs taip pat galite atsisiūsti kitus vadovus susijusius su šiuo produktu

   PHILIPS SPN4085B (275 ko)
   PHILIPS SPN4085B BROCHURE (260 ko)

Anotacija vartotojo instrukcija PHILIPS SPN4085B

Išsamios naudojimo instrukcijos yra Vartotojo Instrukcijose

[. . . ] Uregistruokite savo prietais ir gaukite pagalb internete SPN 4085B www. philips. com/welcome Daugiau apie firmos "Philips" gaminius galite suinoti pasauliniame Interneto tinkle. Svetains adresas: http://www. philips. com Naudojimosi instrukcij knygel TURINYS 1 Svarbi saugumo informacija . . . . . . . . 3 Prietaiso perdirbimas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 2 Js virtampio saugiklis. . . . . . . . . . . 4 Funkcij apvalga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 3 Nuo ko pradti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Prijunkite virtampio saugikl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Prijunkite virtampio saugikl prie telefono / fakso / modemo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Pretenzij dl alos slygos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Prijunkite virtampio saugikl prie TV / VCR / DVD / satelitins / kabelins duts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Pretenzij dl alos slygos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 2010 Koninklijke Philips Electronics N. V. [. . . ] Jei neprijungiate bendraaio laido apsaugos, js ranga nepadengiama prijungtos rangos garantija. Daugumos alos atvej galima ivengti atidiai ir teisingai prijungiant bendraa apsaug. Js prietaisas pagamintas i mediag, kurios gali bti perdirbamos ir panaudojamos dar kart. Kai is perbraukto konteinerio simbolis nurodomas ant produkto, tai reikia, kad produktas yra atitinkantis Europos direktyv 2002/96/EC. Atsargiai H io prietaiso telefono apsaugos funkcija gali bti panaikinta, jei diegiama neteisingai. Prijunkite virtampio saugikl prie TV / VCR / DVD / satelitins / kabelins duts Kai kurie Philips virtampio saugikli modeliai turi bendraai laid virtampio apsaug. Vietoj to, kad tiesiai jungtumte TV / VCR / DVD / satelitins / kabelins duts laid lizd sienoje, sujungim darykite per apsaugotus bendraaius sujungimus js virtampio saugiklyje. Prijunkite einant laid / plaiajuost linij prie bendraai jungi virtampio saugiklyje. Atsargiai H io prietaiso bendraas apsaugos funkcija gali bti panaikinta, jei diegiama neteisingai. Laikykits vietini taisykli ir nemeskite seno produkto kartu su kitomis nam apyvokos iuklmis. Teisingas atsikratymas senu produktu pads sumainti neigiamas pasekmes gamtai ir moni sveikatai. 6 3 2. JS VIRTAMPIO SAUGIKLIS Sveikiname su nauju pirkiniu ir sveiki prisijung prie Philips!Nordami pilnai naudotis Philips siloma pagalba, uregistruokite savo prietais www. philips. com/support. 3. NUO KO PRADTI is virtampio saugiklis yra sukurtas, kad apsaugot prijungt rang nuo elektrins alos. [. . . ] Prijunkite vien telefono laido gal ivesties lizd virtampio saugiklyje, ir kit gal prie telefono / fakso / modemo lizdo. Prijunkite virtampio saugikl prie telefono / fakso / modemo Kai kurie Philis virtampio saugikli modeliai turi telefono / fakso / modemo virtampio apsaug. Vietoj to, kad telefon / faks / modem jungtumte tiesiai lizd sienoje, atlikite sujungim per apsaugotus lizdus js virtampio saugiklyje. Pastaba H Js negalite naudoti modemo ar telefono tuo paiu metu. Prietaiso telefono linijos apsauga Tai paangi dviej linij telefono / modemo / fakso apsauga, kuri leidia abu prietaisus naudoti vienu metu. 4 5 [. . . ]

NELEIDŽIAMA ATSISIŪSTI VARTOTOJO INSTRUKCIJOS PHILIPS SPN4085B

Lastmanuals siūlo visuomeninį dalinimasi paslaugomis, saugoti ir ieškoti vadovų susijusių su programinę įranga ir įrenginiais: vartotojo taisyklės, savininko vadovai, greito paleidimo taisyklės, techniniai apibūdinimai
Bet kuriuo atveju Lastmanuals nėra atsakingi, jei dokumentas kurio ieškote yra neprieinamas, neužbaigtas, kita kalba nei reikalaujate ar modelis ar kalba neatitinka apibūdinimo. Lastmanuals neteikia vertimo paslaugų

Spauskite "Atsisiūsti vartotojo vadovą" šios sutarties pabaigoje, jei jums priimtinos taisyklės, vadovo atsiuntimas prasidės

Ieškokite vartotojo vadovo

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Nurodyti prekės ženklai yra savininkų nuosavybė

flag