Vartotojo vadovas PHILIPS SPF4608

Lastmanuals siūlo visuomeninį dalinimasi paslaugomis, saugoti ir ieškoti vadovų susijusių su programinę įranga ir įrenginiais: vartotojo taisyklės, savininko vadovai, greito paleidimo taisyklės, techniniai apibūdinimai NEPAMIRŠKITE: VISADA PERSKAITYKITE VARTOTOJO INSTRUKCIJĄ PRIEŠ PIRKDAMI !!!

Rėmėjų nuorodos

Jei šis dokumentas atitinka, vartotojo instrukcija ar vadovo vadovą, įrenginio bruožus, schemas, kurių ieškote, atsisiūskite jį dabar. Lastmanuals suteikia jums greita ir lengvą priėjimą prie vartotojo vadovo PHILIPS SPF4608. Mes tikimės kad ši PHILIPS SPF4608 vartotojo instrukcija bus jums naudinga.

Lastmanuals padės atsisiūsti vartotojo instrukciją PHILIPS SPF4608.


PHILIPS SPF4608 : Atsisiūskite užbaigtą vartotojo instrukciją (1808 Ko)

Jūs taip pat galite atsisiūsti kitus vadovus susijusius su šiuo produktu

   PHILIPS SPF4608 BROCHURE (478 ko)
   PHILIPS SPF4608 (4221 ko)
   PHILIPS SPF4608 BROCHURE (460 ko)
   PHILIPS SPF4608 QUICK START GUIDE (956 ko)

Anotacija vartotojo instrukcija PHILIPS SPF4608

Išsamios naudojimo instrukcijos yra Vartotojo Instrukcijose

[. . . ] Uregistruokite savo rengin ir gaukite vis reikiam informacij Nuotrauk Rmelis 4608 SPF 4628 SPF www. philips. com/welcome Daugiau apie firmos "Philips" gaminius galite suinoti pasauliniame Interneto tinkle. Svetains adresas: http://www. philips. com Naudojimosi instrukcij knygel TURINYS 1. Svarbu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Saugumas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Praneimas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Draudiam Mediag Deklaracija. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 11. Nustatymai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Pasirinkti ekrano kalb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Nustatyti ekrano rykum. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Nustatyti laik ir dat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Nustatyti SmartPower isijungimo laikmat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Nuotrauk Rmelio umigdymas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Nustatyti "Automatin orientacij". . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Nustatyti mygtuk gars . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Skaidri periros nustatymai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Rodyti Nuotrauk Rmelio bkl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 Atstatyti gamyklinius nustatymus. . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 Ar LCD ekranas yra "lietimui jautrus"? LCD ekranas nra "lietimui jautrus". [. . . ] 9 Nordami ijungti automatinio sijungimo/isijungimo funkcij, pasirinkite [Off], tuomet spauskite OK. . . . PRADIA jungus Nuotrauk Rmel pirm kart: H Nuotrauk Rmelio ijungimas Pastaba H Ekrane rodomas kalbos pasirinkimo langas. Pasirinkite kalb, tuomet spauskite OK. Galite ijungti Nuotrauk Rmel tik po to, kai yra atlikti visi kopijavimo ir isaugojimo veiksmai. Paspauskite ir ilgiau nei 2 sekundes palaikykite nuspaud B mygtuk. Nustatyti laiko/datos format 1. Pasirinkite [Select Time Format]/[Select Date Format], tuomet spauskite OK. Pasirinkite formatavim, tuomet spauskite OK. H Duomen perklimas Perkelkite nuotraukas naudodamiesi atminties renginiu H Ekrane rodomas laiko ir datos nustatymo langas. Naudokits valdymo lazdele, nordami nustatyti laik ir dat, tuomet spauskite OK. spjimas H Neatjunkite atminties renginio nuo Nuotrauk Rmelio tuo metu, kai nuotraukos yra perkeliamos i arba atminties rengin. 4. Valdymo lazdel pastumkite vir/apai/dein/kair, nordami nustatyti laik, tuomet spauskite OK. Pastaba H Su iuo Nuotrauk Rmeliu js galite irti JPEG nuotraukas, esanias viename i i prijungt atminties rengini: H Nustatyti SmartPower isijungimo laikmat Su SmartPower funkcija, js galite konfigruoti automatin Nuotrauk Rmelio sijungimo arba isijungimo laik. Kai ekranas automatikai isijungia, Nuotrauk Rmelis persijungia budjimo (miegojimo) reim. Kai Nuotrauk Rmelis yra budjimo (miegojimo) reime, galite paspausti B mygtuk, nordami Nuotrauk Rmel paadinti. Secure Digital (SD) Secure Digital (SDHC) Multimedia Card (MMC) Memory Stick (MS) Memory Stick Pro Duo (MS Pro Duo) H H H H Patarimas H 1. 9 Rodomas pasirinkim meniu. Pastaba H Jeigu Nuotrauk Rmelis yra atjungiamas nuo maitinimo altinio ilgesniam laiko tarpui, tuomet, jungus Nuotrauk Rmel, laik ir data jums teks nustatyti i naujo. sitikinkite, kad dabartinis js Nuotrauk Rmelio laikas yra nustatytas teisingai. [Play Photos]: pasirinkite nustatym, nordami rodyti/ groti media turin i atminties renginio. 24 9 . . . [Copy to PhotoFrame]: Perkelti duomenis i atminties renginio Nuotrauk Rmel. NUSTATYMAI 9 Galite nutempti ir kelti duomenis i kompiuterio albumo Nuotrauk Rmel. Kai perklimas yra baigtas, atjunkite USB laid nuo kompiuterio ir Nuotrauk Rmelio. Pasirinkti ekrano kalb 1. Pasirinkite [Settings], tuomet spauskite OK. Nustatyti ekrano rykum Nordami pasiekti geriausi vaizdo kokyb, galite reguliuoti Nuotrauk Rmelio ekrano rykum. Pasirinkite [Brightness], tuomet spauskite OK. Patarimas H Js galite perkelti duomenis i Nuotrauk Rmelio kompiuter. Perklimo greitis priklauso nuo js operacins sistemos ir programins rangos konfigracij. H Greitasis meniu 1. Pasirinkite [Yes], tuomet spauskite OK. H Nordami panaikinti atminties renginio parinkt, tiesiog atjunkite j nuo Nuotrauk Rmelio. 2. Valdymo lazdel pastumkite vir/apai, kad pareguliuotumte rykum, tuomet spauskite OK. Nustatyti laik ir dat 1. Sekite instrukcijomis ekrane, nordami reguliuoti rykum arba pairti Nuotrauk Rmelio bkl. H Perkelkite nuotraukas naudodamiesi kompiuteriu spjimas H Neatjunkite kompiuterio nuo Nuotrauk Rmelio tuo metu, kai nuotraukos yra perkeliamos i arba kompiuter. 1. Prijunkite USB laid prie Nuotrauk Rmelio ir kompiuterio. Nordami ieiti i greitojo meniu, pakartotinai spauskite MENU. 10 23 . . . Spauskite, nordami pasirinkti simbolius, skyrybos enklus, abcl arba skaiius. H 2. Pasirinkite [View Message], tuomet spauskite OK. Nordami itrinti inut arba nustatyti jos laik, spauskite MENU, tuomet pasirinkite vien i norim pasirinkim. Spauskite, nordami perjungti tarp didij ir maj raidi. [. . . ] Valdymo lazdel pastumkite kair/dein, nordami pakeisti laikrodio arba kalendoriaus ivaizd, tuomet spauskite OK. H H [Copy]: Kopijuoti visas nuotraukas i atminties kortels kit album. [Delete]: Itrinti visas nuotraukas i atminties kortels. Sumainti paveikslliai (Thumbnail) 1. 9 Rodomas pasirinkim meniu. H H Nordami grti atgal pagrindin meniu, spauskite ir nuspaud palaikykite / BACK/HOME. Albumas 1. 9 Rodomas pasirinkim meniu. Laikrodio meniu Kai yra rodomas laikrodis/kalendorius, spauskite MENU, nordami patekti laikrodio meniu. 3. [. . . ]

NELEIDŽIAMA ATSISIŪSTI VARTOTOJO INSTRUKCIJOS PHILIPS SPF4608

Lastmanuals siūlo visuomeninį dalinimasi paslaugomis, saugoti ir ieškoti vadovų susijusių su programinę įranga ir įrenginiais: vartotojo taisyklės, savininko vadovai, greito paleidimo taisyklės, techniniai apibūdinimai
Bet kuriuo atveju Lastmanuals nėra atsakingi, jei dokumentas kurio ieškote yra neprieinamas, neužbaigtas, kita kalba nei reikalaujate ar modelis ar kalba neatitinka apibūdinimo. Lastmanuals neteikia vertimo paslaugų

Spauskite "Atsisiūsti vartotojo vadovą" šios sutarties pabaigoje, jei jums priimtinos taisyklės, vadovo atsiuntimas prasidės

Ieškokite vartotojo vadovo

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Nurodyti prekės ženklai yra savininkų nuosavybė

flag