Vartotojo vadovas PHILIPS SPF 1208

Lastmanuals siūlo visuomeninį dalinimasi paslaugomis, saugoti ir ieškoti vadovų susijusių su programinę įranga ir įrenginiais: vartotojo taisyklės, savininko vadovai, greito paleidimo taisyklės, techniniai apibūdinimai NEPAMIRŠKITE: VISADA PERSKAITYKITE VARTOTOJO INSTRUKCIJĄ PRIEŠ PIRKDAMI !!!

Rėmėjų nuorodos

Jei šis dokumentas atitinka, vartotojo instrukcija ar vadovo vadovą, įrenginio bruožus, schemas, kurių ieškote, atsisiūskite jį dabar. Lastmanuals suteikia jums greita ir lengvą priėjimą prie vartotojo vadovo PHILIPS SPF 1208. Mes tikimės kad ši PHILIPS SPF 1208 vartotojo instrukcija bus jums naudinga.

Lastmanuals padės atsisiūsti vartotojo instrukciją PHILIPS SPF 1208.


PHILIPS SPF 1208 : Atsisiūskite užbaigtą vartotojo instrukciją (622 Ko)

Jūs taip pat galite atsisiūsti kitus vadovus susijusius su šiuo produktu

   PHILIPS SPF1208 (526 ko)
   PHILIPS SPF1208 QUICK START GUIDE (398 ko)

Anotacija vartotojo instrukcija PHILIPS SPF 1208

Išsamios naudojimo instrukcijos yra Vartotojo Instrukcijose

[. . . ] Kai produktas yra nenaudojamas ilg laik, ijunkite j i maitinimo altinio. Niekada nenaudokite toki mediag kaip alkoholis, chemikalai arba nam apyvokos valikliai, nordami nuvalyti produkt. Niekada nelaikykite produkto prie atviros liepsnos arba kit kaitinimo altini, skaitant ir tiesiogin sauls vies. sitikinkite, kad diegte ir naudojate paslaugas arba programin rang i patikim altini, be virusu arba pavojingos programins rangos. [. . . ] Kuo didesn suma, tuo geresn kokyb. Kensington lock (Kensington uraktas) Kensington Security Slot (taip pat vadinamas K-Slot arba Kensington uraktu). Tai maas, metalu sutvirtinta skylut, kuri randama beveik visuose mauose arba neiojamuose kompiuteriuose ir elektronikos renginiuose, konkreiai brangiuose ir/arba santykinai lengvuose, kaip portatyviniai kompiuteriai (neiojamieji kompiuteriai), kompiuteri monitoriai, prasti kompiuteriai, aidim konsols ir video projektoriai. Btent Kensington uraktai naudojami rengini prirakinimui-prijungimui. T Thumbnail (Glaustasis vaizdavimas) Glaustasis vaizdavimas yra sumainta nuotraukos versija, kuri yra ymiai paprasiau atpainti. Glaustasis vaizdavimas atlieka toki pai funkcij nuotraukoms, koki abclin rodykl atlieka odiams. 4 17 10. DANAI UDUODAMI KLAUSIMAI Ar LCD ekranas yra "lietimui jautrus"? LCD ekranas nra "lietimui jautrus". Naudokits mygtukais, esaniais renginio gale, nordami valdyti Nuotrauk Rmel. 2. JS NUOTRAUK RMELIS Sveikiname sigijus produkt ir sveiki prisijung prie Philips!Nordami pilnai pasinaudoti teikiamais privalumais, kuriuos silo Philips, uregistruokite savo produkt www. philips. com/welcome. Ar a galiu matyti skirtingas skaidri periras, kuomet naudojuosi keliomis prijungtomis atminties kortelmis? Taip. Kai atminties kortels yra prijungtos prie Nuotrauk rmelio, js galite peririnti nuotraukas i pasirinktos atminties kortels skaidri periros reimu. Po to, kai a dedu atminties kortel Nuotrauk Rmel ir perkeliu vis turin Nuotrauk Rmel, pamatau, kad katalogo struktra yra kitokia nei originali katalogo struktra atminties kortelje. Kodl? Nuotrauk Rmelis gali nuskaityti ne auktesnius nei 3 lygio katalogus, o rayti tik 1 lygio katalogo struktr. Tokiu atveju, jeigu katalog lygi skaiius yra skirtingas, nuotraukos bus isaugotos tuo paiu pavadinimu, bet viename Nuotrauk Rmelio kataloge. Pavyzdiui, nuotraukos kataloge "\AA", "\01\AA" ir "\02\AA" atminties kortelje bus nukopijuotos katalog, kurio pavadinimas yra "\AA", esant Nuotrauk Rmelyje. Kokia yra pati geriausia nuotrauk, kurios bus rodomos Nuotrauk Rmelyje, rezoliucija?Geriausia rezoliucija yra 432 x 270, 864 x 540, arba panai rodymo santyk. Pristatymas Su Philips Skaitmeniniu Nuotrauk Rmeliu js galite perirti auktos kokybs JPEG nuotraukas tiesiai i savo atminties korteli. K rasite dutje Ar LCD ekranas nebus sugadintas, jeigu ta pati nuotrauka bus rodoma ilg laik? Ne. Nuotrauk rmelis gali rodyti t pai nuotrauk 72 valandas ir nepakenkti LCD ekrano. Kodl Nuotrauk Rmelis nerodo kai kuri mano nuotrauk? is Nuotrauk Rmelis suderinamas tik su JPEG paveikslli formatais. sitikinkite, kad ie JPEG failai nra sugadinti. Kodl mano Nuotrauk Rmelis automatikai neisijungia? Jeigu js nustatte Nuotrauk Rmelio umigdymo arba SmartPower funkcij, tuomet js Nuotrauk Rmelis isijungs nustatytu laiku. Nordami suinoti daugiau informacijos, remkits skiltimi "Nuotrauk Rmelio umigdymas". Ar a galiu naudotis Nuotrauk Rmeliu, kuomet jis yra automatinio isijungimo bklje? Taip. mygtuk, H Philips Skaitmenin Nuotrauk Rmel Kodl mano Nuotrauk Rmelis neisijungia, kai nustatau automatinio isijungimo funkcij? sitikinkite, kad teisingai nustatte laik, automatinio isijungimo laik ir automatinio sijungimo laik. [. . . ] Spauskite q / Q ir pasirinkite vairius laikrodio/kalendoriaus rodymo tipus. Pasirinkite [Play], tuomet OK nordami patvirtinti. H Nordami iimti atminties rengin, itraukite j. 12 9 4. Pagrindiniame meniu spauskite q / Q ir pasirinkite [Play], tuomet spauskite OK, nordami patvirtinti. Spauskite q / Q ir pasirinkite vien i nustatym, tuomet spauskite OK, nordami patvirtinti. H 5. [. . . ]

NELEIDŽIAMA ATSISIŪSTI VARTOTOJO INSTRUKCIJOS PHILIPS SPF 1208

Lastmanuals siūlo visuomeninį dalinimasi paslaugomis, saugoti ir ieškoti vadovų susijusių su programinę įranga ir įrenginiais: vartotojo taisyklės, savininko vadovai, greito paleidimo taisyklės, techniniai apibūdinimai
Bet kuriuo atveju Lastmanuals nėra atsakingi, jei dokumentas kurio ieškote yra neprieinamas, neužbaigtas, kita kalba nei reikalaujate ar modelis ar kalba neatitinka apibūdinimo. Lastmanuals neteikia vertimo paslaugų

Spauskite "Atsisiūsti vartotojo vadovą" šios sutarties pabaigoje, jei jums priimtinos taisyklės, vadovo atsiuntimas prasidės

Ieškokite vartotojo vadovo

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Nurodyti prekės ženklai yra savininkų nuosavybė

flag