Vartotojo vadovas PHILIPS SHD-9000

Lastmanuals siūlo visuomeninį dalinimasi paslaugomis, saugoti ir ieškoti vadovų susijusių su programinę įranga ir įrenginiais: vartotojo taisyklės, savininko vadovai, greito paleidimo taisyklės, techniniai apibūdinimai NEPAMIRŠKITE: VISADA PERSKAITYKITE VARTOTOJO INSTRUKCIJĄ PRIEŠ PIRKDAMI !!!

Rėmėjų nuorodos

Jei šis dokumentas atitinka, vartotojo instrukcija ar vadovo vadovą, įrenginio bruožus, schemas, kurių ieškote, atsisiūskite jį dabar. Lastmanuals suteikia jums greita ir lengvą priėjimą prie vartotojo vadovo PHILIPS SHD-9000. Mes tikimės kad ši PHILIPS SHD-9000 vartotojo instrukcija bus jums naudinga.

Lastmanuals padės atsisiūsti vartotojo instrukciją PHILIPS SHD-9000.


PHILIPS SHD-9000 : Atsisiūskite užbaigtą vartotojo instrukciją (1340 Ko)

Jūs taip pat galite atsisiūsti kitus vadovus susijusius su šiuo produktu

   PHILIPS SHD-9000 (1327 ko)

Anotacija vartotojo instrukcija PHILIPS SHD-9000

Išsamios naudojimo instrukcijos yra Vartotojo Instrukcijose

[. . . ] „Philips“ įsipareigoja kurti, gaminti ir parduoti produktus, kurie neturi jokio sveikatai kenksmingo poveikio. „Philips“ patvirtina, kad jei jų produktai tinkamai naudojami pagal numatytą paskirtį, jie yra saugūs, atsižvelgiant į šiandien turimus mokslinius įrodymus. [. . . ] Dėl per didelio iš ausinių sklindančio garso slėgio galite apkursti. • • • • Elektriniai, magnetiniai ir elektromagnetiniai laukai (EMF) 1. „Philips Royal Electronics“ gamina ir parduoda daugybę naudotojams skirtų gaminių, kurie, kaip ir bet kurie elektroniniai aparatai, paprastai pasižymi savybe perduoti ir priimti elektromagnetinius signalus. Vienas iš svarbiausių „Philips“ verslo principų – atlikti visus reikalingus savo produktų sveikatos ir saugos matavimus, kad jie atitiktų visus taikomus 2 LT • • • • • atjungimo prietaisas, jį galima naudoti iš karto. • • • • Ausinėse naudokite tik įkraunamas NiMH baterijas (didesnės nei 700 mAh galios). Kito tipo įkraunamų arba šarminių baterijų šia sistema įkrauti negalima. Baterijas (baterijų bloką ar įmontuojamą akumuliatorių) saugokite nuo didelio karščio, pvz. , saulės šviesos, ugnies ir pan. į tris medžiagas: kartoną (dėžutė), polistireno putplastį (paminkštinimas) ir polietileną (maišeliai, apsauginis minkštas lapelis. ) Įsigyta sistema yra pagaminta iš medžiagų, kurias galima perdirbti ir panaudoti dar kartą, jei ją išrinks specializuota įmonė. Laikykitės vietinių pakuočių, naudotų baterijų ir senos įrangos išmetimo taisyklių. Europos Sąjungai skirtas pranešimas Taip „Philips Consumer Lifestyle, BU Communications, Headphones & Accessories“ pareiškia, kad šios „Philips“ skaitmeninės belaidės ausinės SHD9000 atitinka būtinus reikalavimus ir kitas susijusias direktyvos 1999/5/ EB nuostatas. Šis gaminys buvo suprojektuotas, išbandytas ir pagamintas laikantis Europos radijo ir telekomunikacijų galinių įrenginių direktyvos 1999/5/EB. Seno produkto šalinimas Gaminys sukurtas ir pagamintas naudojant aukštos kokybės medžiagas ir komponentus, kuriuos galima perdirbti ir naudoti pakartotinai. Jei matote perbrauktos šiukšlių dėžės su ratukais simbolį, pritvirtintą prie gaminio, tai reiškia, kad gaminiui galioja Europos direktyva 2002/96/EB. Sužinokite, kokia taikoma vietinė atskira elektros ir elektroninių gaminių surinkimo sistema. Laikykitės nustatytų vietinių taisyklių ir neišmeskite senų gaminių su kitomis buitinėmis atliekomis. Tinkamas seno gaminio išmetimas padeda išvengti galimų neigiamų pasekmių aplinkai ir žmonių sveikatai. Gaminyje yra maitinimo elementai, kuriems galioja Europos direktyva 2006/66/EB, ir jų negalima išmesti su įprastomis buitinėmis atliekomis. [. . . ] Įsitikinkite, ar prijungimo stotelė prijungta prie vietinio tinklo maitinimo (C pav. ). Tinkamai įdėkite ausines ir įsitikinkite, ar dega ĮKROVIMO indikatorius (D pav. ). Imtuvas yra per toli nuo siųstuvo. Įsitikinkite, ar jūsų produktas yra efektyvaus diapazono ribose. Jei norite sužinoti daugiau apie produkto palaikymą, apsilankykite www. philips. com/ support. 2. [. . . ]

NELEIDŽIAMA ATSISIŪSTI VARTOTOJO INSTRUKCIJOS PHILIPS SHD-9000

Lastmanuals siūlo visuomeninį dalinimasi paslaugomis, saugoti ir ieškoti vadovų susijusių su programinę įranga ir įrenginiais: vartotojo taisyklės, savininko vadovai, greito paleidimo taisyklės, techniniai apibūdinimai
Bet kuriuo atveju Lastmanuals nėra atsakingi, jei dokumentas kurio ieškote yra neprieinamas, neužbaigtas, kita kalba nei reikalaujate ar modelis ar kalba neatitinka apibūdinimo. Lastmanuals neteikia vertimo paslaugų

Spauskite "Atsisiūsti vartotojo vadovą" šios sutarties pabaigoje, jei jums priimtinos taisyklės, vadovo atsiuntimas prasidės

Ieškokite vartotojo vadovo

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Nurodyti prekės ženklai yra savininkų nuosavybė

flag