Vartotojo vadovas PHILIPS SHC8525 ANNEXE 2

Lastmanuals siūlo visuomeninį dalinimasi paslaugomis, saugoti ir ieškoti vadovų susijusių su programinę įranga ir įrenginiais: vartotojo taisyklės, savininko vadovai, greito paleidimo taisyklės, techniniai apibūdinimai NEPAMIRŠKITE: VISADA PERSKAITYKITE VARTOTOJO INSTRUKCIJĄ PRIEŠ PIRKDAMI !!!

Rėmėjų nuorodos

Jei šis dokumentas atitinka, vartotojo instrukcija ar vadovo vadovą, įrenginio bruožus, schemas, kurių ieškote, atsisiūskite jį dabar. Lastmanuals suteikia jums greita ir lengvą priėjimą prie vartotojo vadovo PHILIPS SHC8525. Mes tikimės kad ši PHILIPS SHC8525 vartotojo instrukcija bus jums naudinga.

Lastmanuals padės atsisiūsti vartotojo instrukciją PHILIPS SHC8525.


PHILIPS SHC8525 ANNEXE 2: Atsisiūskite užbaigtą vartotojo instrukciją (471 Ko)

Jūs taip pat galite atsisiūsti kitus vadovus susijusius su šiuo produktu

   PHILIPS SHC8525 (4530 ko)
   PHILIPS SHC8525 (4530 ko)
   PHILIPS SHC8525 (4530 ko)
   PHILIPS SHC8525 (4530 ko)
   PHILIPS SHC8525 (4530 ko)
   PHILIPS SHC8525 (4530 ko)
   PHILIPS SHC8525 (936 ko)
   PHILIPS SHC8525 BROCHURE (422 ko)

Anotacija vartotojo instrukcija PHILIPS SHC8525ANNEXE 2

Išsamios naudojimo instrukcijos yra Vartotojo Instrukcijose

[. . . ] • Nenaudokite šio gaminio drėgnoje aplinkoje arba arti vandens. • Neleiskite šio gaminio veikti pernelyg dideliam karščiui ar tiesioginiams saulės spinduliams. Jei atsirastų techninių trikčių, pristatykite šį gaminį Philips prekybos atstovui, iš kurio jį pirkote. [. . . ] Nustatykite pastovų santykinai aukštą garso šaltinio garso stiprumo lygį, pvz. , 25% maksimalaus garso lygio. • Jei jūsų garso šaltinis turi 6. 3mm ausinių išėjimo lizdą, panaudokite kartu tiekiamą stereo jungties adapterį, leidžiantį pritaikyti 3. 5mm jungties kištuką 6. 3mm lizdui. • Kai kurių televizorių ausinių išėjimo garso stiprumą galima reguliuoti tik naudojantis televizoriaus ekrano meniu. b) Garso šaltinio linijinio išėjimo lizdo, pvz. , "REC OUT" ar "LINE OUT" (panaudojant kartu tiekiamą "Y" tipo kabelį). • Patikrinkite, ar raudonas RCA kištukas (dešinysis kanalas) yra prijungtas prie garso šaltinio dešiniojo kanalo išėjimo (raudona spalva). • Patikrinkite, ar baltas RCA kištukas (kairysis kanalas) yra prijungtas prie garso šaltinio kairiojo kanalo išėjimo (balta spalva). • jei garso šaltinio RCA išėjimo garso stiprumą galima reguliuoti, nustatykite didžiausią išėjimo signalo lygį, kuriam esant garsas dar nėra iškraipomas. 11 Įjunkite savo garso šaltinį ir atsargiai padidinkite jo garso stiprumą. Siųstuvo indikatoriaus POWER lemputė įsižiebs tuomet, kai bus gaunami signalai. 12 Įjunkite ausinių įjungimo-išjungimo jungiklį "POWER". Automatiškai įsižiebs indikatoriaus lemputė "POWER". 144 LIETUVIŠKAI 13 Jeigu norite nustatyti reikiamą ausinių siuntimo dažnį, pasirinkite 1 iš 3 galimų dažnio pasirinkčių (pasirinktą siųstuvo siuntimo dažnį). Tada ausinės bus greitai priderintos priesiųstuvo. 14 Jei atsiranda trikdžių iš netoliese esančių siųstuvų, pakeiskite siųstuvo perdavimo kanalą, paskui pakartokite 13-ame punkte aprašytus veiksmus, suderindami ausines su siųstuvu. 15 Sureguliuokite ausinių garso stiprumą iki norimo lygio. • Venkite reguliuoti garso šaltinio garso stiprumą, nes tai gali turėti neigiamos įtakos garso kokybei, esant per žemam įėjimo lygiui. Trikčių šalinimas Jei atsiranda triktis, pirmiausiai išbandykite žemiau išvardintus punktuose pateiktus sprendimo būdus. Jei vadovaujantis pateiktais nurodymais problemos išspręsti nepavyksta, skambinkite į klientų konsultavimo tarnybą (žiūr. "Reikia pagalbos?") arba pasitarkite su pardavėju, iš kurio pirkote šį gaminį. Niekuomet nebandykite ardyti prietaiso patys, nes tuomet nustos galioti prietaisui suteikta gamintojo garantija. [. . . ] (place, date) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A. Speelman, Product Compliance manager. . . . . (signature, name and function) Philips Consumer Lifystyle AMB 544-9056 Philips Consumer Lifestyle AQ95-56F-1209KR_F . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . / Numéro du Rapport) 2009 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ]

NELEIDŽIAMA ATSISIŪSTI VARTOTOJO INSTRUKCIJOS PHILIPS SHC8525

Lastmanuals siūlo visuomeninį dalinimasi paslaugomis, saugoti ir ieškoti vadovų susijusių su programinę įranga ir įrenginiais: vartotojo taisyklės, savininko vadovai, greito paleidimo taisyklės, techniniai apibūdinimai
Bet kuriuo atveju Lastmanuals nėra atsakingi, jei dokumentas kurio ieškote yra neprieinamas, neužbaigtas, kita kalba nei reikalaujate ar modelis ar kalba neatitinka apibūdinimo. Lastmanuals neteikia vertimo paslaugų

Spauskite "Atsisiūsti vartotojo vadovą" šios sutarties pabaigoje, jei jums priimtinos taisyklės, vadovo atsiuntimas prasidės

Ieškokite vartotojo vadovo

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Nurodyti prekės ženklai yra savininkų nuosavybė

flag