Vartotojo vadovas PHILIPS PD7022

Lastmanuals siūlo visuomeninį dalinimasi paslaugomis, saugoti ir ieškoti vadovų susijusių su programinę įranga ir įrenginiais: vartotojo taisyklės, savininko vadovai, greito paleidimo taisyklės, techniniai apibūdinimai NEPAMIRŠKITE: VISADA PERSKAITYKITE VARTOTOJO INSTRUKCIJĄ PRIEŠ PIRKDAMI !!!

Rėmėjų nuorodos

Jei šis dokumentas atitinka, vartotojo instrukcija ar vadovo vadovą, įrenginio bruožus, schemas, kurių ieškote, atsisiūskite jį dabar. Lastmanuals suteikia jums greita ir lengvą priėjimą prie vartotojo vadovo PHILIPS PD7022. Mes tikimės kad ši PHILIPS PD7022 vartotojo instrukcija bus jums naudinga.

Lastmanuals padės atsisiūsti vartotojo instrukciją PHILIPS PD7022.


PHILIPS PD7022 : Atsisiūskite užbaigtą vartotojo instrukciją (8882 Ko)

Jūs taip pat galite atsisiūsti kitus vadovus susijusius su šiuo produktu

   PHILIPS PD7022 (3594 ko)
   PHILIPS PD7022 BROCHURE (1590 ko)
   PHILIPS PD7022 annexe 1 (3594 ko)
   PHILIPS PD7022 QUICK START GUIDE (1613 ko)

Anotacija vartotojo instrukcija PHILIPS PD7022

Išsamios naudojimo instrukcijos yra Vartotojo Instrukcijose

[. . . ] SVARBI INFORMACIJA spjimas H 8 PROBLEM SPRENDIMAS spjimas Niekada nenuimkite rengin dengianio viraus. Nelaikykite renginio tiesioginiuose sauls spinduliuose, alia liepsnos ar kario. Niekada neirkite tiesiai lazerio spindul esant renginyje. H Elektros oko galimyb. Nenuimkite rengin dengianio viraus. H H H H Jokiomis aplinkybmis nebandykite pataisyti sistemos patys tai panaikins galiojani garantij. [. . . ] Mes stengiams, kad renginiui bt naudojamos minimalios pakavimo mediagos. Pakavimo mediagos atskiriamos tris dalis: kartonin d, put poliesterolis ir polietilenas (maielis, apsaugin mediaga). Js renginys sukurtas naudojant auktos kokybs mediagas ir komponentus, kurie gali bti perdirbami arba naudojami dar kart. Daugiau informacijos apie atsikratym pakavimu, senomis baterijomis ir senu renginiu rasite vietinse atsikratymo taisyklse. 20 5 . . . SVARBI INFORMACIJA Perdirbimas Js renginys sukurtas naudojant auktos kokybs mediagas ir komponentus, kurie gali bti perdirbami arba naudojami dar kart. Jeigu prie savo renginio matote nubraukto atliek konteinerio paveiksliuk, tai reiki, kad renginys pagamintas pagal 2002/96/EC Europos direktyv. Pasidomkite vietinmis elektros ir elektronikos produkt atsikratymo/imetimo taisyklmis. Teisingas atsikratymas senu produktu pads sumainti neigiamas pasekmes gamtai ir moni sveikatai. Autorinmis teismis apsaugotos mediagos, kompiuterini program, fail, transliacij, garso ra kopijavimas yra autorini teisi paeidimas ir yra laikomas kriminaliniu nusikaltimu. DAUGIAU JS GROTUVO FUNKCIJ Elektros energijos prijungimas i namuose esanio altinio Dmesio H Galite paeisti rengin!sitikinkite, kad elektros energijos tampa atitinka t tamp, kuri nurodyta grotuvo galinje arba apatinje dalyje. Kai norite atjungti AC adapter i elektros tinklo, visada atsargiai traukite kituk i lizdo. Niekada netempkite u laido. H Bkite atsakingi Gerbkite autorines teises. Gali bti, jog raymui ir grojimui jums reiks leidimo. Pasidomkite Copyright Act 1956 ir The Performer's Protection Acts 1958 iki 1972. preki enklai ir yra naudojami pagal licencij. Js renginyje yra is ymjimas: 1 KLAS LAZERINIS RENGINYS 1. Elektros tinkl. 6 19 6 DAUGIAU JS GROTUVO FUNKCIJ 2 JS NEIOJAMAS DVD GROTUVAS Papildomo renginio prijungimas Dmesio H Sveikiname sigijus rengin ir sveiki atvyk Philips!Jeigu norite gauti piln reikaling pagalb, uregistruokite savo rengin www. philips. com/welcome tinklapyje, internete. Prie prijungdami papildom rengin, btinai ijunkite savo grotuv. Pristatymas Js neiojamas DVD grotuvas groja DVD diskus, kurie atitinka universal DVD video standart. Naudodamiesi iuo grotuvu, js galsite mgautis puikia film vaizdo kokybe, stereo arba daugiakanaliu garsu (tai priklauso nuo disko ir nuo grojimo nustatym). Js galite naudotis vairiomis DVD-Video funkcijomis: takeli, subtitr ar skirting rodymo kamp pasirinkimu (funkcijos priklauso nuo disko). Naudodamiesi apsauga nuo vaik, js galite kontroliuoti atitinkam disk irjim. [. . . ] Du kartus spauskite P, kad sustabdytumte grojim. 11 ! 14 . . . PRADIA Prijungimas prie elektros lizdo Dmesio H Prie jungdami antrj ekran, btinai ijunkite grotuv. Galite paeisti rengin!sitikinkite, kad elektros energijos tampa atitinka t tamp, kuri nurodyta grotuvo galinje arba apatinje dalyje. Kai norite atjungti AC adapter i elektros tinklo, visada atsargiai traukite kituk i lizdo. [. . . ]

NELEIDŽIAMA ATSISIŪSTI VARTOTOJO INSTRUKCIJOS PHILIPS PD7022

Lastmanuals siūlo visuomeninį dalinimasi paslaugomis, saugoti ir ieškoti vadovų susijusių su programinę įranga ir įrenginiais: vartotojo taisyklės, savininko vadovai, greito paleidimo taisyklės, techniniai apibūdinimai
Bet kuriuo atveju Lastmanuals nėra atsakingi, jei dokumentas kurio ieškote yra neprieinamas, neužbaigtas, kita kalba nei reikalaujate ar modelis ar kalba neatitinka apibūdinimo. Lastmanuals neteikia vertimo paslaugų

Spauskite "Atsisiūsti vartotojo vadovą" šios sutarties pabaigoje, jei jums priimtinos taisyklės, vadovo atsiuntimas prasidės

Ieškokite vartotojo vadovo

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Nurodyti prekės ženklai yra savininkų nuosavybė

flag