Vartotojo vadovas PHILIPS MCM 207

Lastmanuals siūlo visuomeninį dalinimasi paslaugomis, saugoti ir ieškoti vadovų susijusių su programinę įranga ir įrenginiais: vartotojo taisyklės, savininko vadovai, greito paleidimo taisyklės, techniniai apibūdinimai NEPAMIRŠKITE: VISADA PERSKAITYKITE VARTOTOJO INSTRUKCIJĄ PRIEŠ PIRKDAMI !!!

Rėmėjų nuorodos

Jei šis dokumentas atitinka, vartotojo instrukcija ar vadovo vadovą, įrenginio bruožus, schemas, kurių ieškote, atsisiūskite jį dabar. Lastmanuals suteikia jums greita ir lengvą priėjimą prie vartotojo vadovo PHILIPS MCM 207. Mes tikimės kad ši PHILIPS MCM 207 vartotojo instrukcija bus jums naudinga.

Lastmanuals padės atsisiūsti vartotojo instrukciją PHILIPS MCM 207.


PHILIPS MCM 207 : Atsisiūskite užbaigtą vartotojo instrukciją (434 Ko)

Anotacija vartotojo instrukcija PHILIPS MCM 207

Išsamios naudojimo instrukcijos yra Vartotojo Instrukcijose

[. . . ] Uregistruokite savo rengin ir gaukite vis reikiam pagalb: MCM 207/12 www. philips. com/welcome Daugiau apie firmos "Philips" gaminius galite suinoti pasauliniame Interneto tinkle. Svetains adresas: http://www. philips. com Naudojimosi instrukcij knygel 2010 Koninklijke Philips Electronics N. V. PROBLEM SPRENDIMAS Dmesio H TURINYS Neveikia nuotolinio valdymo pultas H 1 Svarbi informacija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Saugumas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 spjimas dl klausymosi garso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 7 Garso nustatymai. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Garsumo lygio reguliavimas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Garso efekt pasirinkimas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 em dani sustiprinimas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Garso utildymas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Niekada nenuimkite apsauginio sistemos viraus/ dangio. Prie spausdami bet kok funkcij mygtuk, js turite pasirinkti altin nuotolinio valdymo pulte. Nukreipkite nuotolinio valdymo pult tiesiai garso sistemoje esant sensori. H Niekada patys netaisykite renginio, nes tokiu bdu galite paeisti garantij. [. . . ] Kelis kartus spauskite SLEEP/TIMER kol ekrane bus rodoma "SLP OFF" (ijungta). 9 Kei funkcija bus ijungta, ikona i ekranlio pranyks. H H H Patarimas H adintuvo nustatymas is renginys gali bti naudojamas ir kaip adintuvas. Budjimo reime spauskite ir ilgiau kaip 2 sekunds nuspaud laikykite SLEEP/TIMER mygtuk . Pakartotinai spauskite CD, TUNER ar USB/MP3 LINK ir pasirinkite altin (diskas, radijas ar USB). 9 Ekrane ivysite mirksinius minui skaiius. Jeigu pasirinktas CD/USB reimas, bet nebus dtas diskas ar nebus prijungtas USB renginys, automatikai sijungs radijo reimas. is renginys yra suderinamas su iais duomen formatais: Klausymas per ausines 1. Prijunkite ausines prie Z lizdo, esanio iame renginyje. Pagrindinio renginio apvalga 18 7 . . . Jeigu norite sustabdyti grojim, spauskite P p. H H raymui naudokite tik "normal" (IEC tipo) kasetes, kuriose apsaugin sklend yra nesulauyta. Patarimas H Kasets raymo arba grojimo metu Js negalsite keisti garso altinio. Garsumo arba garso efekt keitimas neturi takos raymui. H Pastaba H raymas i USB kaset 1. Prijunkite USB rengin. rayto garso kokyb priklauso nuo altinio bei naudojamos kasets. raykite i CD disko kaset 1. Pradkite groti USB renginyje ir tuomet paspauskite H mygtuk, kad prasidt raymas. Jeigu norite sustabdyti grojim, spauskite P p. H H raymas i iorinio renginio kaset 1. Pakartotinai spausdami mygtukus USB/MP3 LINK pasirinkite iorin garso altin. Pradkite groti ioriniame renginyje ir tuomet paspauskite H mygtuk, kad prasidt raymas. Jeigu norite sustabdyti grojim, spauskite P p. H H Disko itraukos raymas kaset 1. Disko grojimo metu spauskite ir laikykite ^ / _, kad pradtumte paiek, tada atleiskite mygtuk. DBB H Rodo dabartin bsen. em dani sustiprinimo jungimas arba ijungimas. 2. STANDBY-ON H jungia garso sistem arba perjungia rengin budjimo reim. 6. Disk dklas Pradti arba laikinai sustabdyti grojim. 8 17 7. Grojimo metu spauskite VOL+/- mygtuk, kad padidintumte arba sumaintumte garsumo lyg. . . . JS MIKROSISTEMA 8. H Lizdas, skirtas USB renginiui. Nuotolinio valdymo pulto apvalga 9. MP3 LINK H Papildomo iorinio audio renginio prijungimo lizdas. Garso efekt pasirinkimas 1. Grojimo metu kelis kartus spauskite DSC mygtuk, kad pasirinktumte: [POP] (pop muzika) [JAZZ] (diazas) [CLASSIC] (klasika) [ROCK] (rokas) H H H H 10. [. . . ] Nordami perirti uprogramuot grojim, kai grojimas sustabdytas, spauskite ir ilgiau nei 2 sekundes palaikykite nuspaud PROG mygtuk. H H Garsiakalbi prijungimas H H 1. Maitinimo adapter prijunkite prie: DC IN lizdo, esanio renginio galinje dalyje. elektros lizdo (rozets). H H Pastaba H sitikinkite, kad garsiakalbi laid spalvos atitikt lizd spalvas. Baterij djimas nuotolinio valdymo pult Dmesio 1. Deiniojo garsiakalbio laid kikite "R" lizd, o kairiojo "L". [. . . ]

NELEIDŽIAMA ATSISIŪSTI VARTOTOJO INSTRUKCIJOS PHILIPS MCM 207

Lastmanuals siūlo visuomeninį dalinimasi paslaugomis, saugoti ir ieškoti vadovų susijusių su programinę įranga ir įrenginiais: vartotojo taisyklės, savininko vadovai, greito paleidimo taisyklės, techniniai apibūdinimai
Bet kuriuo atveju Lastmanuals nėra atsakingi, jei dokumentas kurio ieškote yra neprieinamas, neužbaigtas, kita kalba nei reikalaujate ar modelis ar kalba neatitinka apibūdinimo. Lastmanuals neteikia vertimo paslaugų

Spauskite "Atsisiūsti vartotojo vadovą" šios sutarties pabaigoje, jei jums priimtinos taisyklės, vadovo atsiuntimas prasidės

Ieškokite vartotojo vadovo

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Nurodyti prekės ženklai yra savininkų nuosavybė

flag