Vartotojo vadovas PHILIPS MCM 2050

Lastmanuals siūlo visuomeninį dalinimasi paslaugomis, saugoti ir ieškoti vadovų susijusių su programinę įranga ir įrenginiais: vartotojo taisyklės, savininko vadovai, greito paleidimo taisyklės, techniniai apibūdinimai NEPAMIRŠKITE: VISADA PERSKAITYKITE VARTOTOJO INSTRUKCIJĄ PRIEŠ PIRKDAMI !!!

Rėmėjų nuorodos

Jei šis dokumentas atitinka, vartotojo instrukcija ar vadovo vadovą, įrenginio bruožus, schemas, kurių ieškote, atsisiūskite jį dabar. Lastmanuals suteikia jums greita ir lengvą priėjimą prie vartotojo vadovo PHILIPS MCM 2050. Mes tikimės kad ši PHILIPS MCM 2050 vartotojo instrukcija bus jums naudinga.

Lastmanuals padės atsisiūsti vartotojo instrukciją PHILIPS MCM 2050.


PHILIPS MCM 2050 : Atsisiūskite užbaigtą vartotojo instrukciją (829 Ko)

Jūs taip pat galite atsisiūsti kitus vadovus susijusius su šiuo produktu

   PHILIPS MCM2050 BROCHURE (1789 ko)
   PHILIPS MCM2050 (484 ko)
   PHILIPS MCM2050 BROCHURE (1765 ko)
   PHILIPS MCM2050 QUICK START GUIDE (1878 ko)

Anotacija vartotojo instrukcija PHILIPS MCM 2050

Išsamios naudojimo instrukcijos yra Vartotojo Instrukcijose

[. . . ] Nemaiykite skirting ri baterij (vienu metu nenaudokite sen ir nauj baterij ar anglies ir armini baterij). Jei atjungimui naudojamas pagrindinis maitinimo laidas arba jungiamasis prietaisas, tuomet jis turi bti veikiantis ir pasiekiamas bet kokiu metu. Aplinkosaugos informacija Mes skyrme daug pastang, kad sumaintume pakavimo dyd ir padarytume j lengvai iskiriam tris mediagas: karton, ipleiam polistirol bei polietilen. Js renginys sudarytas i mediag, kurios gali bti perdirbtos, jei rengin iardyt kompanija, kuri tame specializuojasi. Praome susipainti su vietinmis taisyklmis, nustataniomis pakavim, isikrovusi maitinimo element bei senos rangos imetimo tvark. H H H is produktas atitinka Europos Sjungos Radijo trikdi reikalavimus. [. . . ] INFORMACIJA APIE RENGIN Informacija apie USB grojim Tinkami USB renginiai: H H H . . . JS PRODUKTAS RDS program tipai NO TYPE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nra RDS programos tipo NEWS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Naujienos AFFAIRS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Politiniai ir kiti svarbs vykiai INFO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Specialios informacijos programos SPORT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sporto programos EDUCATE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lavinimo programos DRAMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MP3-LINK USB renginio prijungimo lizdas. H Iorinio garso renginio prijungimo lizdas. 2. p Ausini prijungimo lizdas. H Atidaryti arba udaryti disk skyrel. 3. SOURCE H Sustabdyti arba itrinti program. Pasirinkite norim altin: CD, FM, USB arba MP3. 11. Laiko reguliavimas. Pastaba H Bendra informacija Maitinimas. . . . . . . . . . . . . . . . Modelis: AS3100 120-AE250 vestis: 100 240 V ~, 50/60 Hz, 1. 1A; Ivestis: 12. 0 V === 2. 5A Energijos suvartojimas veikimo metu . . . . . . . . . . . . . . . 15 W Energijos suvartojimas budjimo reime . . . . . . . . . 1 W Imatavimai - Pagrindinis renginys (P x A x G). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 x 235 x 98 mm Svoris -Su pakuote. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. 7 kg - Pagrindinis renginys . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. 1 kg renginio techniniai duomenys gali bti keiiami be iankstinio perspjimo. 5. USB H Techniniai duomenys Stiprintuvas Ivesties galia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 X 20W RMS Danis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 Hz 16 kHz, +/- 3dB Signalo ir triukmo santykis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P H Sustabdyti grojim. "MP3 link" vestis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0. 5 V, 20 kohm 8. VOL +/H Garsumo reguliavimas. Diskas Lazerio tipas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Semikonduktorius Disko diametras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12cm/8cm Tinkami diskai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD Audio DAC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24Bitai/ 44. 1kHz Bendrieji trukdiai. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <1, 5 % (1 kHz) Danis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60Hz 16kHz 9. Skaitiniai mygtukai 0 9 H H Tiesioginis dainos pasirinkimas i disko. SLEEP/TIMER H Isijungimo laikmaio/adintuvo nustatymas. S/N Santykis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . >55dBA Radijo imtuvas (FM) Radijo danis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . FM: 87. 5 108 MHz Tinklelis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50kHz Jautrumas - Mono, 26 dB S/N Ratio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <22dBf -Stereo, 46 dB S/N Ratio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . >43 dBf 12. Perjungti rengin budjimo reim. H Dainos arba vis dain grojimas pakartotinai. Dain grojimas atsitiktine tvarka. Paiekos jautrumas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . >28 dBf Bendrieji harmoniniai trukdiai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <3% Signalo ir triukmo santykis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . >50 dB Isaugom radijo stoi skaiius . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 2. DISPLAY Utildyti arba grinti renginio gars. H Rodomos informacijos pasirinkimas grojimo metu. 3. KITOS FUNKCIJOS adintuvo nustatymas is renginys gali bti naudojamas ir kaip adintuvas. Nustatytu laiku gali pradti groti CD, FM (radijas) arba USB altinis. . . . Kitoks nei ia apraytas proces atlikimas bei nustatym reguliavimas gali slygoti pavojing spinduliavimo atsiradim arba sukelti kitokius nesaugius reikinius. 18. \ / [ H H Pastaba H sitikinkite, jog laikas renginyje yra nustatytas teisingai. Nustatytos radijo stoties pasirinkimas. Pereiti prie buvusio/sekanio albumo. sitikinkite, jog laikas renginyje yra nustatytas teisingai. 19. Budjimo reime spauskite ir nuspaud laikykite TIMER, kol ekrane pasirodys [SET TIMER] (nustatyti laikant) . Pakartotinai spauskite SOURCE arba nuotolinio valdymo pulte esanius altinio pasirinkimo mygtukus ir pasirinkite altin: diskas, radijas (FM) ar USB. [. . . ] Jeigu norite itrinti uprogramuot grojim, spauskite P mygtuk tuo metu, kai grojimas yra sustabdytas. H Pakartotinas ir atsitiktinis grojimas 1. Grojimo metu pakartotinai spauskite REPEAT/SHUFFLE mygtuk, nordami pasirinkti grojimo reim. ALB (tik MP3/WMA formatams): visi takeliai iame albume bus grojami pakartotinai. : groti visus takelius atsitiktine tvarka. H H H H Grojimas i USB renginio Pastaba H sitikinkite, kad USB renginyje yra tinkamo formato muzikos failai. [. . . ]

NELEIDŽIAMA ATSISIŪSTI VARTOTOJO INSTRUKCIJOS PHILIPS MCM 2050

Lastmanuals siūlo visuomeninį dalinimasi paslaugomis, saugoti ir ieškoti vadovų susijusių su programinę įranga ir įrenginiais: vartotojo taisyklės, savininko vadovai, greito paleidimo taisyklės, techniniai apibūdinimai
Bet kuriuo atveju Lastmanuals nėra atsakingi, jei dokumentas kurio ieškote yra neprieinamas, neužbaigtas, kita kalba nei reikalaujate ar modelis ar kalba neatitinka apibūdinimo. Lastmanuals neteikia vertimo paslaugų

Spauskite "Atsisiūsti vartotojo vadovą" šios sutarties pabaigoje, jei jums priimtinos taisyklės, vadovo atsiuntimas prasidės

Ieškokite vartotojo vadovo

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Nurodyti prekės ženklai yra savininkų nuosavybė

flag