Vartotojo vadovas PHILIPS MCD2010

Lastmanuals siūlo visuomeninį dalinimasi paslaugomis, saugoti ir ieškoti vadovų susijusių su programinę įranga ir įrenginiais: vartotojo taisyklės, savininko vadovai, greito paleidimo taisyklės, techniniai apibūdinimai NEPAMIRŠKITE: VISADA PERSKAITYKITE VARTOTOJO INSTRUKCIJĄ PRIEŠ PIRKDAMI !!!

Rėmėjų nuorodos

Jei šis dokumentas atitinka, vartotojo instrukcija ar vadovo vadovą, įrenginio bruožus, schemas, kurių ieškote, atsisiūskite jį dabar. Lastmanuals suteikia jums greita ir lengvą priėjimą prie vartotojo vadovo PHILIPS MCD2010. Mes tikimės kad ši PHILIPS MCD2010 vartotojo instrukcija bus jums naudinga.

Lastmanuals padės atsisiūsti vartotojo instrukciją PHILIPS MCD2010.


PHILIPS MCD2010 : Atsisiūskite užbaigtą vartotojo instrukciją (463 Ko)

Jūs taip pat galite atsisiūsti kitus vadovus susijusius su šiuo produktu

   PHILIPS MCD2010 BROCHURE (1564 ko)
   PHILIPS MCD2010 (528 ko)
   PHILIPS MCD2010 (536 ko)
   PHILIPS MCD2010 BROCHURE (1539 ko)
   PHILIPS MCD2010 QUICK START GUIDE (1473 ko)

Anotacija vartotojo instrukcija PHILIPS MCD2010

Išsamios naudojimo instrukcijos yra Vartotojo Instrukcijose

[. . . ] Uregistruokite savo prietais ir gaukite pagalb internete MCD 2010 www. philips. com/welcome Daugiau apie firmos "Philips" gaminius galite suinoti pasauliniame Interneto tinkle. Svetains adresas: http://www. philips. com Naudojimosi instrukcij knygel 2011 Koninklijke Philips Electronics N. V. PROBLEM SPRENDIMAS DivX fail negroja. H TURINYS 1 Svarbu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 inokite iuos saugumo simbolius . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Svarbs saugumo nurodymai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Klausymosi saugumas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Pastaba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 6 Klausykite FM radijo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Pasirinkti FM radijo stot. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Automatikai uprogramuokite radijo stotis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Programuokite radijo stotis rankiniu bdu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Pasirinkti uprogramuot radijo stot . . . . . . . . . . . . 19 Rodyti RDS informacij . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 sitikinkite, kad DivX video failas yra pilnas. Dl skaitmenini teisi, DRM apsaugoti video failai, isaugoti USB laikmenoje negali bti grojami per analoginius video sujungimus (pavyzdiui, kombinuot, komponentin ir scart). [. . . ] Spauskite nordami pasiekti [Preference Setup] (Pageidavim nustatymai) meniu. [PBC] (Grojimo kontrol): Parodyti arba praleisti turinio meniu VCD ir SVCD diskams. [Password] (Slaptaodis): nustatyti arba pakeisti slaptaod apribot disk grojimai. [Version Info] (Versijos informacija): parodyti programins rangos versij. [Default] (Numatytieji): atkurti prietaisui gamykloje nustatytus numatytuosius parametrus. H H H H H H H H H Pastaba H 3. SOURCE H Prijungti iorin audio prietais. Pasirinkti altin. 4. Greitai prasukti atgal arba pirmyn. jungti prietais, perjungti budjimo reim arba Ekonomin (Eco) budjimo reim. 9. [Analogue Output] (Analogin ivestis): pasirinkti analogin audio nustatym priklausomai nuo prietaiso, prijungto prie analoginio audio lizdo. [Digital Audio] (Skaitmeninis audio): Pasirinkti audio formatus, palaikomus prijungto prietaiso. H H sitikinkite, kad subtitr failas yra su tokiu paiu pavadinimu kaip ir video failas. Pavyzdiui, jei video pavadinimas yra 'Movie. avi', tai subtitr failo pavadinimas turi bti 'Movie. sub' arba 'Movie. srt'. 8 21 . . . KLAUSYKITE FM RADIJO Sinchronizuokite laikrod su RDS stotimi Js galite susinchronizuoti laikrodio laik prietaise su RDS stotimi. a PRESET b H Atidaryti arba udaryti disk skyrel. H Perokti prie prie tai buvusio / sekanio takelio, skyriaus ar failo. Pareguliuoti laik. Pastaba H Perduodamo laiko tikslumas priklauso nuo RDS stoties, transliuojanios laiko signal. 2. Pasirinkite meniu. nordami pasiekti sistemos Galin dalis Pastaba H Js negalite pakeisti meniu nustatymo, jei jis yra pilkas. Nordami ieiti i meniu, spauskite dar kart. H Bendri nustatymai 1. VIDEO OUT H Prijungti garsiakalbius. Video ivesties lizdas. 2. [Sleep Timer] (Miego laikmatis): jungti miego laikmat, kad prietaisas persijungt budjimo reim po tam tikro laiko. H H H Prijungti iorin audio prietais. Audio ivesties lizdas. 3. COAXIAL H Prijungti elektros tiekimo laid. Bendraais lizdas. 4. KLAUSYKITE FM RADIJO Parodyti disk informacij, toki kaip skyrius, poskyris, prajs laikas, bendras laikas. Rodyti RDS stoi informacij (jei galima). Pasirinkti FM radijo stot Pastaba H Programuokite radijo stotis rankiniu bdu Pastaba H H sitikinkite, kad prijungte ir pilnai itempte pridedam FM anten. 5. \ AUDIO / [ SUBTITLE H H H Gali bti isaugota ne daugiau kaip 20 radijo stoi. H Meniu: naryti auktyn / emyn. Spauskite a / b nordami priskirti stoiai numer nuo 1 iki 20, tuomet spauskite PROG / CLOCK SET nordami patvirtinti. [. . . ] dkite dvi AAA tipo baterijas atsivelgdami polikum (+/-), kaip paymta. Paymkite [Previous] (Ankstesnis) ir spauskite OK nordami grti paskutin meniu lyg. H Prijunkite FM anten Patarimas H H Geriausiam primimui, pilnai itempkite ir pareguliuokite antenos pozicij. Geresniam FM stereo primimui prijunkite lauko FM anten prie FM AERIAL lizdo. 9 Grojimas sustoja automatikai sugrojus paskutin fail toje kategorijoje. H H Prijunkite USB atmintin 1. [. . . ]

NELEIDŽIAMA ATSISIŪSTI VARTOTOJO INSTRUKCIJOS PHILIPS MCD2010

Lastmanuals siūlo visuomeninį dalinimasi paslaugomis, saugoti ir ieškoti vadovų susijusių su programinę įranga ir įrenginiais: vartotojo taisyklės, savininko vadovai, greito paleidimo taisyklės, techniniai apibūdinimai
Bet kuriuo atveju Lastmanuals nėra atsakingi, jei dokumentas kurio ieškote yra neprieinamas, neužbaigtas, kita kalba nei reikalaujate ar modelis ar kalba neatitinka apibūdinimo. Lastmanuals neteikia vertimo paslaugų

Spauskite "Atsisiūsti vartotojo vadovą" šios sutarties pabaigoje, jei jums priimtinos taisyklės, vadovo atsiuntimas prasidės

Ieškokite vartotojo vadovo

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Nurodyti prekės ženklai yra savininkų nuosavybė

flag