Vartotojo vadovas PHILIPS MBD7020

Lastmanuals siūlo visuomeninį dalinimasi paslaugomis, saugoti ir ieškoti vadovų susijusių su programinę įranga ir įrenginiais: vartotojo taisyklės, savininko vadovai, greito paleidimo taisyklės, techniniai apibūdinimai NEPAMIRŠKITE: VISADA PERSKAITYKITE VARTOTOJO INSTRUKCIJĄ PRIEŠ PIRKDAMI !!!

Rėmėjų nuorodos

Jei šis dokumentas atitinka, vartotojo instrukcija ar vadovo vadovą, įrenginio bruožus, schemas, kurių ieškote, atsisiūskite jį dabar. Lastmanuals suteikia jums greita ir lengvą priėjimą prie vartotojo vadovo PHILIPS MBD7020. Mes tikimės kad ši PHILIPS MBD7020 vartotojo instrukcija bus jums naudinga.

Lastmanuals padės atsisiūsti vartotojo instrukciją PHILIPS MBD7020.


PHILIPS MBD7020 : Atsisiūskite užbaigtą vartotojo instrukciją (996 Ko)

Jūs taip pat galite atsisiūsti kitus vadovus susijusius su šiuo produktu

   PHILIPS MBD7020 BROCHURE (1431 ko)
   PHILIPS MBD7020 (1202 ko)
   PHILIPS MBD7020 BROCHURE (1407 ko)
   PHILIPS MBD7020 QUICK START GUIDE (810 ko)

Anotacija vartotojo instrukcija PHILIPS MBD7020

Išsamios naudojimo instrukcijos yra Vartotojo Instrukcijose

[. . . ] Uregistruokite savo rengin ir gaukite vis reikiam pagalb MBD 7020 www. philips. com/welcome Daugiau apie firmos "Philips" gaminius galite suinoti pasauliniame Interneto tinkle. Svetains adresas: http://www. philips. com Naudojimosi instrukcij knygel 2010 Koninklijke Philips Electronics N. V. Visos teiss saugomos. 2 43 PASTABOS 1 TURINYS Svarbi informacija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Seno produkto ir baterij imetimas . . . . . . . . . . . . . . . 5 Klausymosi saugumas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Pastaba apie autorines teises . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Pastaba apie prekinius enklus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 6 Nustatym reguliavimas . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Video nustatymai. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Audio nustatymai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 Tinklo nustatymai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 EasyLink nustatymai. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 Pirminiai nustatymai. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Tolimesni nustatymai. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 2 Js Blu-ray Komponentin Hi-Fi Sistema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Funkcij apvalga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Tinkami formatai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Produkto perira. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 7 FM radijo stoi nustatymas. . . . . . . . . . . . 32 Automatinis radijo stoi nustatymas . . . . . . . . . . . 32 Radijo stoi nustatymas rankiniu bdu . . . . . . . 33 Nustatytos radijo stoties jungimas . . . . . . . . . . . . . . . 33 RDS laikrodio nustatymas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 3 Prijungimas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Pasiruoimas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Garsiakalbi prijungimas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Video/audio laid prijungimas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Garso nukreipimas kitus renginius . . . . . . . . . . . . . 15 FM antenos prijungimas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 USB renginio prijungimas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Tinklo prijungimas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Maitinimo prijungimas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 8 Garsumo lygio ir garso efekt reguliavimas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 Garsumo lygio reguliavimas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 Garso efekt pasirinkimas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 Garso utildymas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 Klausymas per ausines. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 9 Papildoma Informacija . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 Ekrano panels rykumo reguliavimas . . . . . . . . . . 35 LED apvietimo jungimas ir ijungimas. . . . . . . . 35 sijungimo laikmaio (adintuvo) nustatymas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 Isijungimo laikmaio nustatymas . . . . . . . . . . . . . . . . 35 Programins rangos atnaujinimas . . . . . . . . . . . . . . . . 35 Prieira . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 4 Pradia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Nuotolinio valdymo pulto paruoimas . . . . . . . . . . . 17 jungimas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Laikrodio nustatymas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Demonstracijos reimas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Televizoriaus vesties radimas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Pagrindinio meniu naudojimas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Meniu narymas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Meniu kalbos pasirinkimas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Tinklo nustatymas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Philips EasyLink naudojimas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 10 Problem sprendimas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 11 odynlis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 5 Grojimas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Disko grojimas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Grojimas i USB renginio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Video grojimas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Nuotrauk perira. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Muzikos grojimas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 42 3 1. SVARBI INFORMACIJA Saugumas ir svarbios pastabos Rizika sukelti elektros ikrov arba gaisr! H H . . . [. . . ] sitikinkite, kad js prijungte ir pilnai iskleidte pateikt FM radijo anten. Kartokite 3-4 ingsnelius, nordami surasti ir nustatyti daugiau stoi. . . . Pakartokite 2-5 ingsnius, kad prijungtumte deinj garsiakalb. 1 Pasirinkimas: Prijungimas naudojantis HDMI lizdu Patarimas H Naudokits io grotuvo DivX registracijos kodu sigyjant ar nuomojantis video i www. divx. com/vod. DivX video, kurie yra isinuomojami arba sigyjami naudojantis DivX VOD (Video On Demand) paslauga, gali bti grojami tik renginyje, kuris buvo uregistruotas. Nordami surasti silpno signalo stot: [Version Info. ] Parodyti programins rangos versij ir io grotuvo MAC adres. Spauskite \ [ pakartotinai, kol rasite optimal primimo dan. Garsiakalbi pusje: Patarimas H Automatinis radijo stoi nustatymas Pastaba H i informacija jums bus reikalinga, jeigu norsite patikrinti, ar Philips tinklapyje yra naujesn programins rangos versija, kuri js galite atsisisti ir diegti grotuv. Js galite isaugoti iki 40 radijo stoi. 1. Spauskite a / b, kad pasirinktumte radijo stoties numer ir pradtumte programavim. Ilgiau nei 2 sekundes spauskite ir laikykite nuspaud PROGRAM mygtuk, kad patektumte automatinio nustatymo reim. 9 Visos pasiekiamos radijo stotys isaugomos signalo stiprumo eils tvarka. HDMI laid (komplekte nepateiktas) prijunkite prie: HDMI lizdo, esanio iame grotuve. HDMI vesties lizdo, esanio Televizoriuje. H H [Restore Default Settings] Visi grotuvo parametrai, iskyrus [Parental Control] nustatym, bus grinami gamyklinius nustatymus. 1. Raskite garsiakalbio laid, kuris yra prijungtas prie pagrindinio renginio kairiojo lizdo; j jungsite prie kairiojo garsiakalbio. Pakartokite 2-6 ingsnius, kad prijungtumte deinj garsiakalb. H H H Patarimas Naudokits HDMI/DVI adapteriu, jeigu js Televizoriuje yra tik DVI jungtis/lizdas. Jeigu grotuvas yra prijungiamas prie Televizoriaus, kuris palaiko 1080p arba 1080p/24 Hz, tuomet Philips rekomenduoja naudotis 2 kategorijos HDMI laidu, dar inomu kaip Didelio Greiio HDMI laidu, tam, kad bt pasiekta optimali audio ir video ivestis. Norint groti BD-video arba DVD-video skaitmeninius video naudojant HDMI jungt, tiek js grotuvas, tiek js vaizdo rodymo renginys (arba AV imtuvas/stiprintuvas) turi turti autorini teisi apsaugos sistem, kuri vadinasi HDCP (aukto pralaidumo skaitmeninio turinio apsaugos sistema). is sujungimas teikia geriausi vaizdo kokyb. Video/audio laid prijungimas Pasirinkite geriausi video kokyb, kuri palaiko js Televizorius. H 1 Pasirinkimas: Prijungimas naudojantis HDMI lizdu (HDMI, DVI arba HDCP Televizoriui). 2 Pasirinkimas: Prijungimas naudojantis kompozitiniu video lizdu (standartiniam Televizoriui). H H 32 13 . . . PRIJUNGIMAS 2 pasirinkimas:Prijungimas naudojantis kompozitiniu video lizdu . . . NUSTATYM REGULIAVIMAS Prijungimas prie su HDMI suderinamo AV imtuvo/ stiprintuvo [Screen Saver] junkite ekrano uskland, nordami apsaugoti savo Televizoriaus ekran nuo per ilgo statinio vaizdo rodymo. H [On] Po 10 minui, per kurias nespausite joki mygtuk (pvz. Nordami ieiti i meniu, spauskite . H H H [Change password] Nustatykite arba pakeiskite slaptaod. 1) Spauskite skaitinius mygtukus, kad vestumte savo paskutin slaptaod. Jeigu pamirote slaptaod, veskite "0000", tuomet spauskite OK. HDMI laid (komplekte nepateikiamas) prijunkite prie: HDMI lizdo, esanio iame grotuve. [. . . ] Automatikai sijungs [One Touch Play] ir [One Touch Standby] funkcijos. H Pakeiskite subtitr rodym rankiniu bdu Subtitr viet Televizoriaus ekrane galite reguliuoti rankiniu bdu. Spauskite Narymo mygtukus (\ [), nordami perkelti subtitrus, tuomet spauskite OK. Pastaba H Philips negarantuoja, kad grotuvas puikiai veiks su visais HDMI CEC renginiais. 3. Pasirinkite [System Audio Control] > [On], tuomet spauskite OK. Patarimas H Subtitr vietos pakeitimas yra galimas tik DivX video su ioriniais subtitrais. 24 21 5. Pakartotinai spauskite, nordami pakeisti paiekos greit. H Patarimas Jeigu PBC nustatymas yra ijungtas, tuomet grojant VCD/SVCD diskus meniu bus praleidiamas ir bus pradedama groti nuo pirmosios "antrats". [. . . ]

NELEIDŽIAMA ATSISIŪSTI VARTOTOJO INSTRUKCIJOS PHILIPS MBD7020

Lastmanuals siūlo visuomeninį dalinimasi paslaugomis, saugoti ir ieškoti vadovų susijusių su programinę įranga ir įrenginiais: vartotojo taisyklės, savininko vadovai, greito paleidimo taisyklės, techniniai apibūdinimai
Bet kuriuo atveju Lastmanuals nėra atsakingi, jei dokumentas kurio ieškote yra neprieinamas, neužbaigtas, kita kalba nei reikalaujate ar modelis ar kalba neatitinka apibūdinimo. Lastmanuals neteikia vertimo paslaugų

Spauskite "Atsisiūsti vartotojo vadovą" šios sutarties pabaigoje, jei jums priimtinos taisyklės, vadovo atsiuntimas prasidės

Ieškokite vartotojo vadovo

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Nurodyti prekės ženklai yra savininkų nuosavybė

flag