Vartotojo vadovas PHILIPS LFH0645

Lastmanuals siūlo visuomeninį dalinimasi paslaugomis, saugoti ir ieškoti vadovų susijusių su programinę įranga ir įrenginiais: vartotojo taisyklės, savininko vadovai, greito paleidimo taisyklės, techniniai apibūdinimai NEPAMIRŠKITE: VISADA PERSKAITYKITE VARTOTOJO INSTRUKCIJĄ PRIEŠ PIRKDAMI !!!

Rėmėjų nuorodos

Jei šis dokumentas atitinka, vartotojo instrukcija ar vadovo vadovą, įrenginio bruožus, schemas, kurių ieškote, atsisiūskite jį dabar. Lastmanuals suteikia jums greita ir lengvą priėjimą prie vartotojo vadovo PHILIPS LFH0645. Mes tikimės kad ši PHILIPS LFH0645 vartotojo instrukcija bus jums naudinga.

Lastmanuals padės atsisiūsti vartotojo instrukciją PHILIPS LFH0645.


PHILIPS LFH0645 : Atsisiūskite užbaigtą vartotojo instrukciją (938 Ko)

Jūs taip pat galite atsisiūsti kitus vadovus susijusius su šiuo produktu

   PHILIPS LFH0645 QUICK START GUIDE (759 ko)
   PHILIPS LFH0645 (382 ko)
   PHILIPS LFH0645 QUICK START GUIDE (759 ko)

Anotacija vartotojo instrukcija PHILIPS LFH0645

Išsamios naudojimo instrukcijos yra Vartotojo Instrukcijose

[. . . ] Jei jums jas prireikia pakeisti, rekomenduojame susisiekti su savo pardavju ir sigyti identik originaliam model, sukurt Philips. Seno prietaiso imetimas H Js prietaisas pagamintas i mediag, kurios gali bti perdirbamos ir panaudojamos dar kart. Kai is perbraukto konteinerio simbolis nurodomas ant produkto, tai reikia, kad produktas yra atitinkantis Europos direktyv 2002/96/EC. Pasidomkite vietinmis elektrini bei elektronini prietais surinkimo sistemomis. Laikykits vietini taisykli ir nemeskite seno produkto kartu su kitomis nam apyvokos iuklmis. [. . . ] Tokiu atveju js galite paprastai atnaujinti savo diktofono mikroprogram naujausi versij. Prijunkite savo Voice Tracer prie kompiuterio naudodami pridedam USB laid. Parsisiskite mikroprogramos atnaujinim savo Voice Tracer prietaisui i www. philips. com savo kompiuter. Nukopijuokite nauj mikroprogramos fail pagrindin (root) katalog Voice Tracer prietaise. Voice Tracer atjungimas nuo kompiuterio automatikai atnaujins mikroprogram. Mygtuk rakinimas (HOLD funkcija) 1. Pastumkite HOLD jungikl vir Hold pozicij nordami urakinti diktofono mygtukus. Nordami padaryti pauz rayme, spauskite H / ` mygtuk. H raymo / grojimo indikatorius ima mirksti ir PAUSE mirksi ekrane. INFO 4. Nordami sustabdyti raym, spauskite P / DEL mygtuk. Pastabos H LIGHT No (Ne) Yes (Taip) Padalinkite didelius failus du atskirus failus, kad bt lengviau juos archyvuoti, persisti elektroniniu patu arba itrinti dal failo. Nordami padalinti fail, paleiskite j ir sustabdykite pozicijoje, kur norite padaryti padalinim, tuomet atidarykite SPLIT meniu. Automatinio padalinimo funkcija automatikai pradeda nauj fail kas 30 ar 60 rao minui. Taip gali bti paprasiau surasti, redaguoti ir archyvuoti ilgus raus, tokius kaip susirinkimai ar paskaitos. Kai krovimas yra jungtas, baterija automatikai pradedama krauti kai Voice Tracer yra prijungiamas prie kompiuterio. H Nustatykite pageidaujam balso aktyvacijos funkcij ir raymo reim prie praddami raym (irkite 8 skyri 'Nustatym keitimas' 14 puslapyje nordami suinoti daugiau). Padarykite testin ra nordami sitikinti, kad Voice Tracer nustatymai yra teisingi. Nuspauskite ir palaikykite Q B raymo mtu nordami pamatyti likus raymo laik. Maksimalus kiekvieno katalogo fail skaiius yra 99, i viso galima rayti 396 failus (99 failai x 4 katalogai). Jei rao ilgis virija galim talp arba fail skaiius pasiekia 396, raymas sustoja ir FULL rodoma ekrane. Jei planuojate ilg raymo sesij, pakeiskite baterijas prie praddami. SPLIT H H H H DIVIDE 30 60 Off (Ijungta) H H On (jungta) Off (Ijungta) CHARGE 16 9 . . . RAYMAS raymas su ioriniu mikrofonu Nordami rainti su ioriniu mikrofonu, prijunkite mikrofon prie mikrofono lizdo ir atlikite tuos paius veiksmus, kaip ir raant su vidiniu mikrofonu. Vidinis mikrofonas yra ijungiamas kai iorinis mikrofonas yra prijungtas. 8 NUSTATYM KEITIMAS Js galite nustatyti Voice Tracer nustatymus pagal savo pageidavimus, kad jis atitikt raymo slygas ir js asmeninius poreikius. Spauskite MENU mygtuk kai diktofonas yra sustabdytas. H Ekrane rodoma MODE ir dabartinis raymo reimas mirksi. Indeksavimo ymi pridjimas Indeksavimo yms gali bti naudojams tam tikriems rao takams paymti (pavyzdiui, norint paymti naujos temos pradi). [. . . ] Nuspauskite ir palaikykite ^ arba _ mygtuk grojimo metu nordami prasukti esam fail atgal arba pirmyn dideliu greiiu. GROJIMAS Failo ar katalogo kartojimas mygtuk vien ar daugiau sekundi 1. Nuspauskite ir palaikykite INDEX / grojimo metu nordami perjungti tarp grojimo reim (kartoti fail arba kartoti katalog). Pasirinkite pageidaujam grojimo reim. Greitas prasukimas pirmyn ar atgal / indekso yms paieka 1. [. . . ]

NELEIDŽIAMA ATSISIŪSTI VARTOTOJO INSTRUKCIJOS PHILIPS LFH0645

Lastmanuals siūlo visuomeninį dalinimasi paslaugomis, saugoti ir ieškoti vadovų susijusių su programinę įranga ir įrenginiais: vartotojo taisyklės, savininko vadovai, greito paleidimo taisyklės, techniniai apibūdinimai
Bet kuriuo atveju Lastmanuals nėra atsakingi, jei dokumentas kurio ieškote yra neprieinamas, neužbaigtas, kita kalba nei reikalaujate ar modelis ar kalba neatitinka apibūdinimo. Lastmanuals neteikia vertimo paslaugų

Spauskite "Atsisiūsti vartotojo vadovą" šios sutarties pabaigoje, jei jums priimtinos taisyklės, vadovo atsiuntimas prasidės

Ieškokite vartotojo vadovo

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Nurodyti prekės ženklai yra savininkų nuosavybė

flag