Vartotojo vadovas PHILIPS LFH0625

Lastmanuals siūlo visuomeninį dalinimasi paslaugomis, saugoti ir ieškoti vadovų susijusių su programinę įranga ir įrenginiais: vartotojo taisyklės, savininko vadovai, greito paleidimo taisyklės, techniniai apibūdinimai NEPAMIRŠKITE: VISADA PERSKAITYKITE VARTOTOJO INSTRUKCIJĄ PRIEŠ PIRKDAMI !!!

Rėmėjų nuorodos

Jei šis dokumentas atitinka, vartotojo instrukcija ar vadovo vadovą, įrenginio bruožus, schemas, kurių ieškote, atsisiūskite jį dabar. Lastmanuals suteikia jums greita ir lengvą priėjimą prie vartotojo vadovo PHILIPS LFH0625. Mes tikimės kad ši PHILIPS LFH0625 vartotojo instrukcija bus jums naudinga.

Lastmanuals padės atsisiūsti vartotojo instrukciją PHILIPS LFH0625.


PHILIPS LFH0625 : Atsisiūskite užbaigtą vartotojo instrukciją (894 Ko)

Jūs taip pat galite atsisiūsti kitus vadovus susijusius su šiuo produktu

   PHILIPS LFH0625 QUICK START GUIDE (759 ko)
   PHILIPS LFH0625 (376 ko)
   PHILIPS LFH0625 QUICK START GUIDE (759 ko)

Anotacija vartotojo instrukcija PHILIPS LFH0625

Išsamios naudojimo instrukcijos yra Vartotojo Instrukcijose

[. . . ] Nesinaudokite ausinmis, kai vairuojate automobil, dvirat, riedlent ir pan. , tai gali sukelti grsm kelyje ir daugelyje region yra draudiama. H H H H Svarbu (modeliams su ausinmis) Philips garantuoja suderinamum su maksimaliu garsu savo audio grotuvuose, kaip nustatyta reguliuojani institucij, tik kai naudojamos originalios ausins. Jei jums jas prireikia pakeisti, rekomenduojame susisiekti su savo pardavju ir sigyti identik originaliam model, sukurt Philips. Seno prietaiso imetimas H Js prietaisas pagamintas i mediag, kurios gali bti perdirbamos ir panaudojamos dar kart. Kai is perbraukto konteinerio simbolis nurodomas ant produkto, tai reikia, kad produktas yra atitinkantis Europos direktyv 2002/96/EC. Pasidomkite vietinmis elektrini bei elektronini prietais surinkimo sistemomis. [. . . ] ATNAUJINKITE MIKROPROGRAM Js Voice Tracer yra valdomas vidine programa, vadinama mikroprograma. Kaip nuolatins produkto prieiros dalis, mikroprograma yra peririma, ir galimos klaidos yra taisomos. Gali bti, kad naujesn mikroprogramos versija (atnaujinimas) buvo ileistas po to, kai nusipirkote Voice Tracer. Tokiu atveju js galite paprastai atnaujinti savo diktofono mikroprogram naujausi versij. Prijunkite savo Voice Tracer prie kompiuterio naudodami pridedam USB laid. Parsisiskite mikroprogramos atnaujinim savo Voice Tracer prietaisui i www. philips. com savo kompiuter. Nukopijuokite nauj mikroprogramos fail pagrindin (root) katalog Voice Tracer prietaise. Voice Tracer atjungimas nuo kompiuterio automatikai atnaujins mikroprogram. Mygtuk rakinimas (HOLD funkcija) 1. Pastumkite HOLD jungikl vir Hold pozicij nordami urakinti diktofono mygtukus. H Ekrane trumpams pasirodo uraas "On Hold" ir ekranas isijungia. Pastabos H Atkreipkite dmes, kad mikroprogramos failas turi bti keltas pagrindin (root) katalog, kad programa automatikai atsinaujint. Mikroprogramos failas automatikai bus itrintas kai atnaujinimas bus baigtas. Pastumkite HOLD jungikl emyn Off pozicij nordami atrakinti mygtukus. Voice Tracer naudojimas su kompiuteriu Kaip USB atmintin, Voice Tracer yra patogus bdas saugoti, daryti atsargines kopijas ir perkelti failus. Voice Tracer prijungiamas prie kompiuterio naudojant USB jungt ir nereikalauja jokios specialios programins rangos. Voice Tracer yra automatikai rodomas kaip prijungtas prietaisas. Pastabos H Neatjunkite Voice Tracer nuo kompiuterio kol failai yra perkeliami i ar diktofon. RAYMAS raymas su ioriniu mikrofonu Nordami rainti su ioriniu mikrofonu, prijunkite mikrofon prie mikrofono lizdo ir atlikite tuos paius veiksmus, kaip ir raant su vidiniu mikrofonu. Vidinis mikrofonas yra ijungiamas kai iorinis mikrofonas yra prijungtas. 8. NUSTATYM KEITIMAS Js galite nustatyti Voice Tracer nustatymus pagal savo pageidavimus, kad jis atitikt raymo slygas ir js asmeninius poreikius. Spauskite MENU mygtuk kai diktofonas yra sustabdytas. H Ekrane rodoma MODE ir dabartinis raymo reimas mirksi. Indeksavimo ymi pridjimas Indeksavimo yms gali bti naudojams tam tikriems rao takams paymti (pavyzdiui, norint paymti naujos temos pradi). Spauskite + arba mygtuk nordami naryti po nustatym piktogram juost auktyn arba emyn. [. . . ] Nuspauskite ir palaikykite QB mygtuk vien sekund ar ilgiau nordami perjungti tarp normalaus, lto arba greito grojimo (1) 14 11 . . . Nuspauskite ir palaikykite ^ arba _ mygtuk grojimo metu nordami prasukti esam fail atgal arba pirmyn dideliu greiiu. Nuspauskite ir palaikykite INDEX/ mygtuk vien ar daugiau sekundi grojimo metu nordami perjungti tarp grojimo reim (kartoti fail arba kartoti katalog). Kartoti visus failus kataloge. Greitas prasukimas pirmyn ar atgal / indekso yms paieka 1. [. . . ]

NELEIDŽIAMA ATSISIŪSTI VARTOTOJO INSTRUKCIJOS PHILIPS LFH0625

Lastmanuals siūlo visuomeninį dalinimasi paslaugomis, saugoti ir ieškoti vadovų susijusių su programinę įranga ir įrenginiais: vartotojo taisyklės, savininko vadovai, greito paleidimo taisyklės, techniniai apibūdinimai
Bet kuriuo atveju Lastmanuals nėra atsakingi, jei dokumentas kurio ieškote yra neprieinamas, neužbaigtas, kita kalba nei reikalaujate ar modelis ar kalba neatitinka apibūdinimo. Lastmanuals neteikia vertimo paslaugų

Spauskite "Atsisiūsti vartotojo vadovą" šios sutarties pabaigoje, jei jums priimtinos taisyklės, vadovo atsiuntimas prasidės

Ieškokite vartotojo vadovo

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Nurodyti prekės ženklai yra savininkų nuosavybė

flag