Vartotojo vadovas PHILIPS LFH0617

Lastmanuals siūlo visuomeninį dalinimasi paslaugomis, saugoti ir ieškoti vadovų susijusių su programinę įranga ir įrenginiais: vartotojo taisyklės, savininko vadovai, greito paleidimo taisyklės, techniniai apibūdinimai NEPAMIRŠKITE: VISADA PERSKAITYKITE VARTOTOJO INSTRUKCIJĄ PRIEŠ PIRKDAMI !!!

Rėmėjų nuorodos

Jei šis dokumentas atitinka, vartotojo instrukcija ar vadovo vadovą, įrenginio bruožus, schemas, kurių ieškote, atsisiūskite jį dabar. Lastmanuals suteikia jums greita ir lengvą priėjimą prie vartotojo vadovo PHILIPS LFH0617. Mes tikimės kad ši PHILIPS LFH0617 vartotojo instrukcija bus jums naudinga.

Lastmanuals padės atsisiūsti vartotojo instrukciją PHILIPS LFH0617.


PHILIPS LFH0617 : Atsisiūskite užbaigtą vartotojo instrukciją (567 Ko)

Jūs taip pat galite atsisiūsti kitus vadovus susijusius su šiuo produktu

   PHILIPS LFH0617 QUICK START GUIDE (809 ko)
   PHILIPS LFH0617 (359 ko)
   PHILIPS LFH0617 BROCHURE (875 ko)
   PHILIPS LFH0617 QUICK START GUIDE (809 ko)

Anotacija vartotojo instrukcija PHILIPS LFH0617

Išsamios naudojimo instrukcijos yra Vartotojo Instrukcijose

[. . . ] Pakeiskite baterij nauja ir sitikinkite, kad ji dta atsivelgiant polikum. H Mano Voice Tracer nieko nerao. H Klausymosi saugumas Laikykits i nurodym, kai naudojats ausinmis. H Voice Tracer yra HOLD reime. Itrinkite kelet ra arba perkelkite raus kit prietais. H Klausykits ne per dideliu garsu, ne per ilgai. Bkite atsargs ir nutraukite naudojimsi potencialiai pavojingose situacijose. [. . . ] Perkelkite svarbius failus kompiuter prie atlikdami atminties formatavim. Greitas prasukimas pimyn; Failo pasirinkimas; Nustatyti meniu pasirinkim (R) 13. Greitas atsukimas atgal; Failo pasirinkimas; Nustatyti meniu pasirinkim (^) 6. sel raiteliui 6 15 8 NUSTATYM KEITIMAS 4 NUO KO PRADTI Js galite nustatyti Voice Tracer nustatymus pagal savo pageidavimus, kad jis atitikt raymo slygas ir js asmeninius poreikius. Spauskite MENU mygtuk kai diktofonas yra sustabdytas. H dkite baterij 1. sitikinkite, kad polikumas teisingas. Ekrane rodoma MODE ir dabartinis raymo reimas mirksi. 2. Spauskite + arba mygtuk nordami naryti po nustatym piktogram juost auktyn arba emyn. NUO KO PRADTI Voice Tracer naudojimas su kompiuteriu Kaip USB atmintin, Voice Tracer yra patogus bdas saugoti, daryti atsargines kopijas ir perkelti failus. Voice Tracer prijungiamas prie kompiuterio naudojant USB jungt ir nereikalauja jokios specialios programins rangos. Voice Tracer yra automatikai rodomas kaip prijungtas prietaisas. 7 TRYNIMAS Fail ir indekso ymi trynimas 1. Spauskite INDEX / mygtuk kai diktofonas yra sustabdytas nordami pasirinkti reikiam katalog. Nuspauskite ir palaikykite P / DEL mygtuk vien sekund ar ilgiau. H DELETE pasirodo ekrane. Pastabos H 3. Spauskite ^ arba _ nordami pasirinkti itrynimo variant: Piktograma Apraymas Itrinti vien fail. Spauskite ^ arba _ mygtuk nordami pasirinkti fail, katalog arba fail su indekso ymmis, kurias norite irinti. Spauskite Q B mygtuk dar kart. Neatjunkite Voice Tracer nuo kompiuterio kol failai yra perkeliami i ar diktofon. raymo / grojimo indikatorius (1) mirksi oranine spalva, kai duomenys yra perduodami. H Neformatuokite Voice Tracer per kompiuter. Formatavimas per Voice Tracer naudoja teising fail sistem ir automatikai sukuria reikalingus katalogus. H NO pasirodo. 7. Spauskite Q B mygtuk nordami patvirtinti. Pastaba H Failai bus automatikai pernumeruoti. 8 13 . . . [. . . ] Spauskite INDEX / ym. H Grojimo laikas bus rodomas ekrane ir raymo / grojimo indikatorius degs aliai. mygtuk raymo metu nordami pridti indeksavimo 4. Nordami sustabdyti grojim, spauskite P / DEL mygtuk. H yms numeris parodomas vien sekund. Bendras pasirinkto failo grojimo laikas bus rodomas ekrane. Pastabos H 6. Spauskite Q B mygtuk dar kart nordami tsti grojim nuo sustabdymo pozicijos. [. . . ]

NELEIDŽIAMA ATSISIŪSTI VARTOTOJO INSTRUKCIJOS PHILIPS LFH0617

Lastmanuals siūlo visuomeninį dalinimasi paslaugomis, saugoti ir ieškoti vadovų susijusių su programinę įranga ir įrenginiais: vartotojo taisyklės, savininko vadovai, greito paleidimo taisyklės, techniniai apibūdinimai
Bet kuriuo atveju Lastmanuals nėra atsakingi, jei dokumentas kurio ieškote yra neprieinamas, neužbaigtas, kita kalba nei reikalaujate ar modelis ar kalba neatitinka apibūdinimo. Lastmanuals neteikia vertimo paslaugų

Spauskite "Atsisiūsti vartotojo vadovą" šios sutarties pabaigoje, jei jums priimtinos taisyklės, vadovo atsiuntimas prasidės

Ieškokite vartotojo vadovo

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Nurodyti prekės ženklai yra savininkų nuosavybė

flag