Vartotojo vadovas PHILIPS HX 6932

Lastmanuals siūlo visuomeninį dalinimasi paslaugomis, saugoti ir ieškoti vadovų susijusių su programinę įranga ir įrenginiais: vartotojo taisyklės, savininko vadovai, greito paleidimo taisyklės, techniniai apibūdinimai NEPAMIRŠKITE: VISADA PERSKAITYKITE VARTOTOJO INSTRUKCIJĄ PRIEŠ PIRKDAMI !!!

Rėmėjų nuorodos

Jei šis dokumentas atitinka, vartotojo instrukcija ar vadovo vadovą, įrenginio bruožus, schemas, kurių ieškote, atsisiūskite jį dabar. Lastmanuals suteikia jums greita ir lengvą priėjimą prie vartotojo vadovo PHILIPS HX 6932. Mes tikimės kad ši PHILIPS HX 6932 vartotojo instrukcija bus jums naudinga.

Lastmanuals padės atsisiūsti vartotojo instrukciją PHILIPS HX 6932.


PHILIPS HX 6932 : Atsisiūskite užbaigtą vartotojo instrukciją (2009 Ko)

Anotacija vartotojo instrukcija PHILIPS HX 6932

Išsamios naudojimo instrukcijos yra Vartotojo Instrukcijose

[. . . ] 0 Nutraukite naudojimsi valymo renginiu, jeigu UV lemput vis dar dega, kai durels yra atidarytos. Valymo rengin visuomet laikykite tokioje vietoje, kad vaikai jo nepasiekt. PHILIPS ir Philips logotipas yra KPENV priklausantys registruoti prekiniai enklai. Quadpacer, Sonicare ir Sonicare logotipas yra Philips Oral Healthcare, Inc. [. . . ] Pastaba: Nordami, kad baterija visuomet bt pilnai krauta, mes rekomenduojame laikyti Sonicare dant epetuk kroviklyje arba valymo renginyje, kai juo nesinaudojate. Pilnai krauti baterij utrunka 24 valandas. 6 15 ATSIKRATYMAS SENU PRODUKTU 0 Neimeskite io renginio su prastomis nam apyvokos iuklmis, o perduokite j oficialiems elektronini preki perdirbjams. 0 Valymo renginio lemputje yra gyvsidabrio, o tai yra mediaga, kuri gali bti pavojinga tiek monms, tiek aplinkai. Kai iimate lemput, neimeskite jos su prastomis nam apyvokos iuklmis, o perduokite j oficialiems perdirbjams. 0 Integruotoje kraunamoje baterijoje yra mediag, kurios gali padaryti alos aplinkai. Visuomet iimkite baterij, prie imetant rengin ir perduokite j oficialiems elektronini preki perdirbjams. Jeigu baterijos iimti jums nepavyksta, tuomet rengin galite nuneti Philips aptarnavimo centr. Aptarnavimo centro darbuotojai iims baterij u jus ir atsikratys jos saugiu bdu, kuris nepadarys jokios alos aplinkai. SONICARE NAUDOJIMAS Dant valymo instrukcijos 1. Atremkite dant epetuko erelius dantis ir lengvai palenkite link danten linijos. Naudokite lengv spaudimo lyg, nordami, kad Sonicare dant epetukas bt maksimaliai inaudojamas ir valyt dantis u jus. velniai ir i lto judinkite epetuko galvut per dantis, naudodami judesius, kurie epetuk judint pirmyn atgal, kad ilgesni ereliai pasiekt tarpdanius. Pastaba: Nordami sitikinti, kad dantis valote skirdami pakankam dmes kiekvienai burnos daliai, naudokits Quadpacer laiko indikatoriaus funkcija (skaitykite skilt "Funkcijos"). Pradkite valytis dantis 1 burnos dalyje (iorin virutini dant pus) ir valykite j 30 sekundi, tuomet pereikite prie 2 dalies (vidin virutini dant pus). Tskite dant valym 3 burnos dalyje (iorin apatini dant pus) ir valykite j 30 sekundi, tuomet pereikite prie 4 dalies (vidin apatini dant pus). Baigus vis valymo cikl, galite skirti papildomo laiko kramtomosios dant dalies valymui, kur darosi dms. Taip pat galite valyti ir savo lieuv su jungt arba ijungtu epetuku, kaip jums labiau patinka. Programos turi bti pasirenkamos prie jums jungiant rengin. Valymo reimai Clean (varus) Standartinis reimas, naudojamas norint kokybikai ir variai isivalyti dantis. (2 minuts). Sensitive (Jautrus) reimas velnus dant valymo reimas, kuris skirtas asmenims, kuri dantenos ir dantys yra jautrs. LAIKYMAS 0 Jeigu renginiu nesinaudosite ilg laiko tarp, atjunkite j, ivalykite ir patalpinkite vsioje, sausoje vietoje, kur nra tiesiogini sauls spinduli. Nordami laikyti tvarkingai supakuot laid, galite naudotis laido suvyniojimo renginiu. 0 Dant epetuko galvutes galite laikyti tam skirtoje vietoje, kroviklio gale (tik tam tikruose tipuose). Massage (Masainis) reimas velnus danten stimuliavimas. Dant valymo "rutinos" Go Care programa 1-minuts dant valymas variajame reime, norint greitai isivalyti dantis. Kas 15 sekundi igirsite Quadpacer laiko indikatoriaus signal. PAKEITIMAS epetuko galvut 0 Nordami pasiekti optimali rezultat, Sonicare epetuko galvut keiskite kas 3 mnesius. 0 Naudokite tik tinkamas Sonicare dant epetuko galvutes. Max Care programa 3-minui dant valymas ciklu, kur eina varus ir Masainis dant valymo reimas, o visa tai vienoje programoje puikiai ivalys js burn. [. . . ] sitikinkite, kad laid apvyniojote i vidins abiej pilk paspaudimo juosteli puss. 3. Kai patalpinote laido pertekli, maitinimo laid iveskite per ma griovel, esant pilkos kroviklio bazs gale. Nordami prijungti kroviklio dangtel, spauskite j emyn ant kroviklio, kol jis atsidurs reikiamoje vietoje. Patarimas: Nordami, kad kelions metu bt dar patogiau, galite nuimti kelionin krovikl ir naudotis juo be kroviklio dangtelio ir kroviklio bazs. [. . . ]

NELEIDŽIAMA ATSISIŪSTI VARTOTOJO INSTRUKCIJOS PHILIPS HX 6932

Lastmanuals siūlo visuomeninį dalinimasi paslaugomis, saugoti ir ieškoti vadovų susijusių su programinę įranga ir įrenginiais: vartotojo taisyklės, savininko vadovai, greito paleidimo taisyklės, techniniai apibūdinimai
Bet kuriuo atveju Lastmanuals nėra atsakingi, jei dokumentas kurio ieškote yra neprieinamas, neužbaigtas, kita kalba nei reikalaujate ar modelis ar kalba neatitinka apibūdinimo. Lastmanuals neteikia vertimo paslaugų

Spauskite "Atsisiūsti vartotojo vadovą" šios sutarties pabaigoje, jei jums priimtinos taisyklės, vadovo atsiuntimas prasidės

Ieškokite vartotojo vadovo

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Nurodyti prekės ženklai yra savininkų nuosavybė

flag