Vartotojo vadovas PHILIPS HX 6781

Lastmanuals siūlo visuomeninį dalinimasi paslaugomis, saugoti ir ieškoti vadovų susijusių su programinę įranga ir įrenginiais: vartotojo taisyklės, savininko vadovai, greito paleidimo taisyklės, techniniai apibūdinimai NEPAMIRŠKITE: VISADA PERSKAITYKITE VARTOTOJO INSTRUKCIJĄ PRIEŠ PIRKDAMI !!!

Rėmėjų nuorodos

Jei šis dokumentas atitinka, vartotojo instrukcija ar vadovo vadovą, įrenginio bruožus, schemas, kurių ieškote, atsisiūskite jį dabar. Lastmanuals suteikia jums greita ir lengvą priėjimą prie vartotojo vadovo PHILIPS HX 6781. Mes tikimės kad ši PHILIPS HX 6781 vartotojo instrukcija bus jums naudinga.

Lastmanuals padės atsisiūsti vartotojo instrukciją PHILIPS HX 6781.


PHILIPS HX 6781 : Atsisiūskite užbaigtą vartotojo instrukciją (1758 Ko)

Anotacija vartotojo instrukcija PHILIPS HX 6781

Išsamios naudojimo instrukcijos yra Vartotojo Instrukcijose

[. . . ] PHILIPS ir Philips sertifikato enkliukas yra KPENV registruoti prekiniai enklai. Quadpacer, Sonicare ir Sonicare logotipai yra "Philips Oral Care" ir/arba KPENV prekiniai enklai. Kiti patentai ruoiami. 2 15 DANAI UDUODAMI KLAUSIMAI iame skyriuje rasite atsakymus klausimus, kurie apie rengin yra klausiami daniausiai. Jeigu negalite rasti atsakymo savo klausim, susisiekite su Klient Aptarnavimo Centru savo alyje. SVARBI INFORMACIJA MEDICININIAI SPJIMAI 0 Jeigu per pastaruosius 2 mnesius darts burnos ar danten operacij, tuomet prie naudojantis iuo renginiu pasitarkite su savo dantistu. [. . . ] Nordami pilnai ikrauti baterij, nuimkite ranken nuo pakrovjo arba valymo renginio, junkite "Sonicare" dant epetuk ir leiskite jam veikti, kol jis isikraus. Kartokite ingsnel kol "Sonicare" dant epetukas nebesijungs. Pasukite atsuktuv prie laikrodio rodykl, nordami atlaisvinti apatin dangtel. G Krovimo indikatorius 0 "Deluxe" pakrovjo indikatorius (tik tam tikruose modeliuose) 0 Standartinio pakrovjo indikatorius (tik tam tikruose modeliuose) H Standartinis pakrovjas (tik tam tikruose modeliuose) 0 H1 Pakrovjo dangtelis su epetlio galvuts laikikliu 0 H2 Kelioninis pakrovjas I "Deluxe" pakrovjas (tik tam tikruose modeliuose) 0 I1 Pakrovjo dangtelis su epetlio galvuts laikikliu 0 I2 Kelioninis pakrovjas 0 I3 Pakrovjo baz su laido suvyniojimo galimybe PARUOIMAS 3. Laikykite rankenos vir nukreip apai ir pastumkite apai, nordami iimti vidinius rankenos komponentus. Spalvoto iedelio pakeitimas "Sonicare" epetlio galvuts yra paymtos keiiamais spalvotais iedeliais, kad galtumte lengviau atskirti, kuri galvut yra js. dkite atsuktuv po ploktele, prie baterijos sujungim ir pasukite, nordami nutraukti sujungimus. Jokiu bd nebejunkite renginio rozet, kai baterija yra iimta. 12 5 PARUOIMAS 2. Pritvirtinkite nauj ied, padkite vien iedo krat prie epetuko galvuts apaios. Tuomet paspauskite kit krat, nordami statyti ied viet. VALYMAS epetlio galvuts, rankenos, pakrovjo ar pakrovjo dangtelio niekuomet neplaukite indaplovje. Dant epetlio rankena 1. Nuimkite epetlio galvut ir sudrkinkite metalin laikikl su iltu vandeniu. Nestumkite gumins dalies ant metalinio laikiklio naudodamiesi atriais daiktais, nes tai gali sugadinti rengin. epetlio galvuts pakeitimas 1. Naudokits sudrkinta mediagos skiautele, nordami nuvalyti rankenos paviri. epetuko galvut 1. Nuimkite epetlio galvut nuo rankenos ir bent vien kart per savait nuplaukite epetlio galvuts ir rankenls sujungim iltu vandeniu. Sonicare krovimas 1. Naudokits sudrkinta mediagos skiautele, nordami nuvalyti pakrovjo paviri. Mirksinti lemput ant baterijos indikatoriaus rodo, kad dant epetukas yra kraunamas. Baterij krovimo indikatorius Baterij krovimo indikatorius rodo, kiek preliminariai liko laiko iki pilno baterijos pakrovimo. "Deluxe" pakrovjo indikatorius (tik tam tikruose modeliuose): 0 alia lemput rodo, kad baterija krauta 50-100%. Standartinio pakrovjo indikatorius (tik tam tikruose modeliuose): 0 alia lemput rodo, kad baterija krauta 50-100%. Pastaba: Kai js baterijos lygis yra emas, js igirsite 3 supypsjimus po dant valymo ciklo, o baterijos krovimo indikatorius mirkss dar 30 sekundi. Pastaba: Nordami, kad baterija visuomet bt pilnai krauta, mes rekomenduojame laikyti "Sonicare" dant epetl jungus pakrovj, kai juo nesinaudojate. 0 Jeigu renginiu nesinaudosite ilg laiko tarp, atjunkite j, ivalykite ir patalpinkite vsioje, sausoje vietoje, kur nra tiesiogini sauls spinduli. [. . . ] Spauskite jungimo/ijungimo mygtuk ir pasirinkite norim reim. alia LED lemput rodo, kok reim Js pasirinkote. Pastaba: Dant valymo reimus galite keisti tik tada, kai dant epetlis yra jungtas. Clean (varus) Standartinis reimas, naudojamas norint kokybikai ir variai isivalyti dantis. "Smartimer" (Protingas laikmatis) "Smartimer" parodo, kad js dant valymo ciklas yra baigtas, automatikai ijungdamas dant epetl, pasibaigus dant valymo ciklui. Dantistai profesionalai rekomenduoja valytis dantis ne maiau nei 2 minutes, du kartus per dien. Jei norite sustabdyti ar visikai sustoti valyti dantis per 2 minui valymo cikl, nuspauskite ir palaikykite nuspaud 2 sekundms ijungimo/jungimo mygtuk. Paspaudus jungimo/ijungimo mygtuk dar kart, valymas bus tsiamas ten, kur baigte. [. . . ]

NELEIDŽIAMA ATSISIŪSTI VARTOTOJO INSTRUKCIJOS PHILIPS HX 6781

Lastmanuals siūlo visuomeninį dalinimasi paslaugomis, saugoti ir ieškoti vadovų susijusių su programinę įranga ir įrenginiais: vartotojo taisyklės, savininko vadovai, greito paleidimo taisyklės, techniniai apibūdinimai
Bet kuriuo atveju Lastmanuals nėra atsakingi, jei dokumentas kurio ieškote yra neprieinamas, neužbaigtas, kita kalba nei reikalaujate ar modelis ar kalba neatitinka apibūdinimo. Lastmanuals neteikia vertimo paslaugų

Spauskite "Atsisiūsti vartotojo vadovą" šios sutarties pabaigoje, jei jums priimtinos taisyklės, vadovo atsiuntimas prasidės

Ieškokite vartotojo vadovo

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Nurodyti prekės ženklai yra savininkų nuosavybė

flag