Vartotojo vadovas PHILIPS HTS3563

Lastmanuals siūlo visuomeninį dalinimasi paslaugomis, saugoti ir ieškoti vadovų susijusių su programinę įranga ir įrenginiais: vartotojo taisyklės, savininko vadovai, greito paleidimo taisyklės, techniniai apibūdinimai NEPAMIRŠKITE: VISADA PERSKAITYKITE VARTOTOJO INSTRUKCIJĄ PRIEŠ PIRKDAMI !!!

Rėmėjų nuorodos

Jei šis dokumentas atitinka, vartotojo instrukcija ar vadovo vadovą, įrenginio bruožus, schemas, kurių ieškote, atsisiūskite jį dabar. Lastmanuals suteikia jums greita ir lengvą priėjimą prie vartotojo vadovo PHILIPS HTS3563. Mes tikimės kad ši PHILIPS HTS3563 vartotojo instrukcija bus jums naudinga.

Lastmanuals padės atsisiūsti vartotojo instrukciją PHILIPS HTS3563.


PHILIPS HTS3563 : Atsisiūskite užbaigtą vartotojo instrukciją (478 Ko)

Jūs taip pat galite atsisiūsti kitus vadovus susijusius su šiuo produktu

   PHILIPS HTS3563 (7573 ko)
   PHILIPS HTS3563 QUICK START GUIDE (1012 ko)

Anotacija vartotojo instrukcija PHILIPS HTS3563

Išsamios naudojimo instrukcijos yra Vartotojo Instrukcijose

[. . . ] Uregistruokite savo rengin ir gaukite atsakymus visus klausimus www. philips. com/welcome 3563 HTS 3583 HTS 3593 HTS Daugiau apie firmos "Philips" gaminius galite suinoti pasauliniame Interneto tinkle. Svetains adresas: http://www. philips. com Naudojimosi instrukcij knygel TURINYS 1 2 Pagalba. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Pagalba Js nam kino ekrane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 6 Nustatym pakeitimas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Kalba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Nuotraukos ir video . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Garsas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Apsauga nuo vaik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Ekranas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Energijos taupymas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Garsiakalbi nustatymai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Grinti gamyklinius nustatymus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Svarbi informacija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Svarbios pastabos apie saugum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Produkto prieira . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Aplinkos prieira. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 spjimas dl sveikatos irint 3D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 3 Js nam kinas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Nuotolinio valdymo pultas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Pagrindinis renginys. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Sujungimo lizdai. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 7 Programins rangos atnaujinimas. . . . 27 Patikrinti programins rangos versij . . . . . . . . . . . 27 Atnaujinti programin rang naudojantis USB renginiu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Atnaujinti programin rang naudojantis internetu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 Atnaujinkite savo nam kino ekrano pagalb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 4 Js nam kino prijungimas . . . . . . . . . . . . . 9 Garsiakalbiai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Prijungimas prie televizoriaus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Prijunkite gars i televizoriaus arba kit prietais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Garsiakalbi nustatymas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 "Easy link" nustatymas (HDMI CEC valdymas). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Kompiuteriai ir internetas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 8 9 Techniniai duomenys . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 Problem sprendimas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 10 spjimas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 Atvirojo kodo programin ranga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 Prekiniai enklai. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 5 Naudokits savo nam kinu. . . . . . . . . . . . . 15 Pagrindinis meniu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Diskai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Duomen failai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 USB atminties renginiai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Audio, video ir nuotrauk nustatymai. . . . . . . . . . . . 18 Radijas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 MP3 grotuvas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 iPod arba iPhone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Imaniojo telefono naudojimas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 "Net TV" narymas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Kompiuterio narymas per DLNA . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Garso pasirinkimas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 11 Kalb kodai. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 2012 Koninklijke Philips Electronics N. V. Apsilankykite ms svetainje adresu www. philips. com/support, kur galsite: H Naudodamiesi savo nuotolinio valdymo pultu, narykite ir pasirinkite norim pagalb Js nam kino ekrane. dein: naryti dein ekrano pus arba pereiti prie kito abclins rodykls rao. [. . . ] Pasirinkite [EasyLink] > [EasyLink] > [On]. Ko Jums prireiks: H Atnaujinimo metu neijunkite savo nam kino ar neitraukite i jo USB atminties renginio. USB renginio su 35MB laisvos atminties. Prie savo nam kino prijunkite USB rengin, kur parsiuntte naujausi versij. H H H Prie prijungiant USB rengin prie savo nam kino, sitikinkite, kad disk skyrelyje nra disko, o disk skyrelis yra udarytas. Savo televizoriuje bei kituose prijungtuose renginiuose junkite HDMI-CEC valdym. Daugiau informacijos rasite televizoriaus bei kit rengini vartotoj gide arba instrukcijose. H 2. Sekite ekrane rodomomis instrukcijomis, nordami patvirtinti atnaujinim. Atjunkite USB rengin nuo savo kompiuterio. Savo televizoriuje pasirinkti garso ivest "Amplifier" (liet. Paprastai tai reikia pasirinkti vietoje prastini TV garsiakalbi ivesties. Daugiau informacijos rasite savo televizoriaus vartotojo gide arba instrukcijose. Nordami gars girdti i televizoriaus garsiakalbi, pasirinkite [Off] ir praleiskite iuos ingsnelius. 4. Sekite ekrane rodomomis instrukcijomis, nordami atlikti prijungto renginio garso nustatym. H EasyLink valdymas Naudodami EasyLink funkcij, Js galite valdyti nam kin ir kitus prijungtus HDMI-CEC renginius su vienu nuotolinio valdymo pultu. H [One-touch play] (Grojimas vienu prisilietimu): kai disk skyrelyje bus dtas video diskas, spauskite Q ir paadinkite televizori i Jeigu savo nam kin prijungte prie televizoriaus naudodamiesi HDMI ARC jungtimi sitikinkite, jog televizoriaus audio ivestis yra prijungta prie ARC vesties Js nam kine. 28 13 . . . JS NAM KINO PRIJUNGIMAS Kompiuteriai ir internetas Prijunkite savo nam kin prie tinklo marrutizatoriaus laidine arba beviele jungtimi ir mgaukits: H 7. PROGRAMINS RANGOS ATNAUJINIMAS Reguliariai atnaujindami savo nam kino programin rang galsite naudotis visomis geriausiomis Philips funkcijomis ir paslaugomis. Nordami patikrinti, ar nra nauj atnaujinim, palyginkite savo nam kino programins rangos versij su naujausia programins rangos versija Philips tinklapyje adresu www. philips. com/support. Jei Js turime versija yra senesn nei interneto svetainje siloma versija, atnaujinkite savo nam kino sistem. 1 ingsnis: Atsisiskite naujausi programin rang 1. Philips klient aptarnavimo tinklapyje raskite savo produkt ir spauskite ant Software and drivers. "Zip" fail isaugokite pagrindinje USB renginio direktorijoje. Pasinaudokite archyvavimo programa, nordami iarchyvuoti fail pagrindinje USB renginio direktorijoje. 9 Js USB renginyje sukuriamas UPG_ALL katalogas, o jame iarchyvuojami failai. Atjunkite USB rengin nuo savo kompiuterio. Multimedia turiniu, transliuojamu tiesiai i Js kompiuterio (irkite skilt "Kompiuterio narymas per DLNA"). Net TV (nepasiekiamas Kinijoje) (irkite skilt "Net TV narymas"). Programins rangos atnaujinimu (irkite skilt "Atnaujinti programin rang internetu"). H H Pastaba H H spjimas H Susipainkite su tinklo paskirstymo duts, media serverio programins rangos bei tinklo veikimo principais prie bandant prijungti nam kin prie kompiuterinio tinklo. Jeigu reikia, perskaitykite dokumentacij, kuri buvo gauta kartu su tinklo komponentais. Naudodamiesi interneto kabeliu prijunkite marrutizatori prie nam kine esanio LAN sujungimo lizdo. [. . . ] Perjunkite televizori AV/VIDEO altin (atitinkant gelton kompozitin laid). Narykite naudodamiesi iPod/iPhone ekranu, nordami pasirinkti filmus ar nuotraukas. 9 Video ar nuotrauk skaidri perira bus rodoma Js televizoriaus ekrane. Valdykite savo nam kin Naudokits savo imaniuoju telefonu kaip nuotolinio valdymo pultu 1. Pagrindiniame meniu pasirinkite savo nam kin (priskirtu nam kino vardu). [. . . ]

NELEIDŽIAMA ATSISIŪSTI VARTOTOJO INSTRUKCIJOS PHILIPS HTS3563

Lastmanuals siūlo visuomeninį dalinimasi paslaugomis, saugoti ir ieškoti vadovų susijusių su programinę įranga ir įrenginiais: vartotojo taisyklės, savininko vadovai, greito paleidimo taisyklės, techniniai apibūdinimai
Bet kuriuo atveju Lastmanuals nėra atsakingi, jei dokumentas kurio ieškote yra neprieinamas, neužbaigtas, kita kalba nei reikalaujate ar modelis ar kalba neatitinka apibūdinimo. Lastmanuals neteikia vertimo paslaugų

Spauskite "Atsisiūsti vartotojo vadovą" šios sutarties pabaigoje, jei jums priimtinos taisyklės, vadovo atsiuntimas prasidės

Ieškokite vartotojo vadovo

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Nurodyti prekės ženklai yra savininkų nuosavybė

flag