Vartotojo vadovas PHILIPS HTS 3541

Lastmanuals siūlo visuomeninį dalinimasi paslaugomis, saugoti ir ieškoti vadovų susijusių su programinę įranga ir įrenginiais: vartotojo taisyklės, savininko vadovai, greito paleidimo taisyklės, techniniai apibūdinimai NEPAMIRŠKITE: VISADA PERSKAITYKITE VARTOTOJO INSTRUKCIJĄ PRIEŠ PIRKDAMI !!!

Rėmėjų nuorodos

Jei šis dokumentas atitinka, vartotojo instrukcija ar vadovo vadovą, įrenginio bruožus, schemas, kurių ieškote, atsisiūskite jį dabar. Lastmanuals suteikia jums greita ir lengvą priėjimą prie vartotojo vadovo PHILIPS HTS 3541. Mes tikimės kad ši PHILIPS HTS 3541 vartotojo instrukcija bus jums naudinga.

Lastmanuals padės atsisiūsti vartotojo instrukciją PHILIPS HTS 3541.


PHILIPS HTS 3541 : Atsisiūskite užbaigtą vartotojo instrukciją (449 Ko)

Jūs taip pat galite atsisiūsti kitus vadovus susijusius su šiuo produktu

   PHILIPS HTS3541 (7054 ko)
   PHILIPS HTS3541 (7329 ko)
   PHILIPS HTS3541 (878 ko)
   PHILIPS HTS3541 BROCHURE (2010 ko)

Anotacija vartotojo instrukcija PHILIPS HTS 3541

Išsamios naudojimo instrukcijos yra Vartotojo Instrukcijose

[. . . ] Uregistruokite savo rengin ir gaukite atsakymus visus klausimus HTS 3541 www. philips. com/welcome Daugiau apie firmos "Philips" gaminius galite suinoti pasauliniame Interneto tinkle. Svetains adresas: http://www. philips. com Naudojimosi instrukcij knygel TURINYS 1 spjimas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Autorins teiss . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Atitikimas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Atvirojo kodo programin ranga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Prekiniai enklai. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 6 Nustatym pakeitimas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Vaizdas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Garsas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Kalba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Apsauga nuo vaik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Energijos taupymas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Grinti gamyklinius nustatymus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 2 Svarbi informacija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Svarbios pastabos apie saugum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Produkto prieira . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Aplinkos prieira. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 7 Programins rangos atnaujinimas. . . . 26 Patikrinti programins rangos versij . . . . . . . . . . . 26 Atnaujinti programin rang internetu . . . . . . . . . . 26 Atnaujinti programin rang naudojantis USB renginiu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 3 Js nam kinas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Pagrindinis renginys. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Nuotolinio valdymo pultas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 4 Js nam kino prijungimas . . . . . . . . . . . . . 9 Garsiakalbiai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Sujungimo lizdai. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Prijungimas prie televizoriaus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Garso prijungimas i televizoriaus ir kit rengini . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Internetas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 8 9 Techniniai duomenys . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 Problem sprendimas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 10 Kalb kodai. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 5 Naudokits savo nam kinu. . . . . . . . . . . . . 14 Garso pasirinkimas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Diskai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 USB renginiai. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 DivX. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Garso, vaizdo ir nuotrauk rodymo nustatymai. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Radijas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 MP3 grotuvas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 EasyLink . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 2012 Koninklijke Philips Electronics N. V. SPJIMAS ioje skiltyje rasite teisinius ir prekini enkl spjimus. Prekiniai enklai Autorins teiss Bkite atsakingi Gerbkite autorines teises. iame renginyje yra technologija, apsauganti rengin nuo kopijavimo, kuri yra saugoma JAV patent ir kit intelektini Rovi Korporacijos teisi. "Blu-ray Disc", "Blu-ray", "Blu-ray Disc" logotipas yra "Blu-ray Disc" asociacijos prekiniai enklai. Atitikimas "Java" ir kiti "Java" prekiniai enklai yra registruoti "Sun Microsystems, Inc. ", esanios Jungtinse Amerikos Valstijose ir/arba kitose alyse, prekiniai enklai. is produktas atitinka pagrindinius Direktyv 2006/95/EC (ema tampa), 2004/108/EC (EMC) reikalavimus. Atvirojo kodo programin ranga Philips Electronics Singapore Pte Ltd pagal pareikalavim gali pateikti piln programins rangos kod, kuris yra apsaugotas autorini teisi ir naudojamas tik iam produktui, nes pagal atitinkamas licencijas kod pateikti yra privaloma. [. . . ] Nam kine pakartotinai spauskite SOURCE mygtuk, nordami pasirinkti tinkam garso vest. 2. Nordami suinoti daugiau, remkits televizoriaus naudojimosi instrukcijomis. 9 Kai grojate disk savo nam kinu, televizoriuje vaizdas yra rodomas automatikai, o garsas grojamas per nam kino garsiakalbius. 26 11 . . . JS NAM KINO PRIJUNGIMAS Garso prijungimas i televizoriaus ir kit rengini Grokite gars i televizoriaus ir kit rengini per nam kino garsiakalbius. Naudokits geriausia manoma jungtimi, kuri tinka js nam kinui, televizoriui ir kitiems renginiams. . . . NUSTATYM PAKEITIMAS Energijos taupymas Taupykite energij pakeisdami iuos nustatymus. Ekrano rykumas Pakeiskite nam kino sistemos ekrano rykum. Spauskite (Pagrindinis meniu). Automatinis budjimo reimas Grojant diskui arba USB renginiui, nam kinas automatikai persijungs budjimo reim, jeigu: H 2. Pasirinkite rykumo lyg, tuomet spauskite OK. Pastaba H Garso sujungimai iose naudojimosi instrukcijose yra tik rekomendacijos. Kai js nam kinas ir televizorius yra sujungti naudojantis HDMI ARC jungtimi, garso jungties nebereiks. 3 Pasirinkimas: Garso prijungimas per analoginius garso laidus prasta garso kokyb Naudodamiesi analoginiu laidu sujunkite AUX lizdus, esanius js nam kine, su AUDIO OUT lizdais, esaniais televizoriuje. Nam kinas yra laikinai sustabdytas arba pilnai sustabdytas ir N vienas mygtukas nra paspaudiamas per 30 minui. (Pagrindinis meniu). H Grinti gamyklinius nustatymus Grinkite savo nam kino nustatymus gamyklinius. Pasirinkite [Preference] > [Auto Standby] > [On], tuomet spauskite OK. 2. Pasirinkite [Advanced] > [Restore default settings], tuomet spauskite OK. Pasirinkite [OK], tuomet spauskite OK. 1 Pasirinkimas: Garso prijungimas per skaitmenin optin laid Geriausia garso kokyb Naudodamiesi optiniu laidu sujunkite OPTICAL lizd, esant js nam kine, su OPTICAL OUT lizdu, esaniu televizoriuje. Skaitmeninis optinis lizdas gali bti paymtas SPDIF, SPDIF OUT arba OPTICAL. Isijungimo laikmatis Nustatykite laikmat, kuris po nustatyto laiko ijungs js nam kin budjimo reim. Pasirinkite [Setup], tuomet spauskite OK. Garso nustatymas prijungtiems renginiams Kai prie nam kino prijungiate rengin, patikrinkite garso nustatymus. Nordami suinoti daugiau, remkits televizoriaus naudojimosi instrukcijomis. 3. 9 Po nustatyto laiko tarpo nam kinas persijungia budjimo reim. 2 Pasirinkimas: Garso prijungimas per skaitmenin bendraa laid Gera garso kokyb Naudodamiesi bendraaiu laidu sujunkite COAXIAL lizd, esant savo nam kine, su COAXIAL /DIGITAL OUT lizdu, esaniu televizoriuje. Nordami suinoti daugiau, remkits televizoriaus naudojimosi instrukcijomis. Savo nam kine junkite "System Audio Control" (Sistemos garso kontrol) (irkite skilt "Garso vestis"). Jeigu prijungtas renginys nepalaiko HDMI-CEC funkcijos, pakartotinai spauskite SOURCE savo nam kine, nordami pasirinkti tinkam garso vest. Ekrano usklanda Automatikai sijungs ekrano usklanda, jeigu Nam kinas yra laikinai sustabdytas arba pilnai sustabdytas ir Per 10 minui nra paspaudiamas joks mygtukas. Pasirinkite [Preference] > [Screen Saver] > [On], tuomet spauskite OK. 12 25 . . . JS NAM KINO PRIJUNGIMAS Apsauga nuo vaik Galite udrausti prijim prie disk, kurie yra rayti su reitingais. Internetas Nam kin prijunkite prie Interneto, ir mgaukits: H Slaptaodis Js galite nustatyti arba pakeisti slaptaod, kurio reikia, norint groti udraust disk. [. . . ] Kai kurie nustatymai gali bti nepasiekiami, priklausomai nuo vaizdo altinio. Spauskite Narymo mygtukus ir OK, nordami pasirinkti ir sureguliuoti: H Europa, Indija ir Rusija Simboli rinkinys [Standard] Kalba Angl, Alban, Dan, Oland, Suomi, Prancz, Gl, Vokiei, Ital, Kurd (Lotyn), Norveg, Portugal, Ispan, ved ir Turk. Alban, Kroat, ek, Oland, Angl, Vokiei, Vengr, Airi, Lenk, Rumun, Slovak, Slovn ir Serb. Graik. [Rotate +90]: Nuotraukos pasukimas 90 laipsni kampu pagal laikrodio rodykl. [. . . ]

NELEIDŽIAMA ATSISIŪSTI VARTOTOJO INSTRUKCIJOS PHILIPS HTS 3541

Lastmanuals siūlo visuomeninį dalinimasi paslaugomis, saugoti ir ieškoti vadovų susijusių su programinę įranga ir įrenginiais: vartotojo taisyklės, savininko vadovai, greito paleidimo taisyklės, techniniai apibūdinimai
Bet kuriuo atveju Lastmanuals nėra atsakingi, jei dokumentas kurio ieškote yra neprieinamas, neužbaigtas, kita kalba nei reikalaujate ar modelis ar kalba neatitinka apibūdinimo. Lastmanuals neteikia vertimo paslaugų

Spauskite "Atsisiūsti vartotojo vadovą" šios sutarties pabaigoje, jei jums priimtinos taisyklės, vadovo atsiuntimas prasidės

Ieškokite vartotojo vadovo

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Nurodyti prekės ženklai yra savininkų nuosavybė

flag