Vartotojo vadovas PHILIPS HTS 3538

Lastmanuals siūlo visuomeninį dalinimasi paslaugomis, saugoti ir ieškoti vadovų susijusių su programinę įranga ir įrenginiais: vartotojo taisyklės, savininko vadovai, greito paleidimo taisyklės, techniniai apibūdinimai NEPAMIRŠKITE: VISADA PERSKAITYKITE VARTOTOJO INSTRUKCIJĄ PRIEŠ PIRKDAMI !!!

Rėmėjų nuorodos

Jei šis dokumentas atitinka, vartotojo instrukcija ar vadovo vadovą, įrenginio bruožus, schemas, kurių ieškote, atsisiūskite jį dabar. Lastmanuals suteikia jums greita ir lengvą priėjimą prie vartotojo vadovo PHILIPS HTS 3538. Mes tikimės kad ši PHILIPS HTS 3538 vartotojo instrukcija bus jums naudinga.

Lastmanuals padės atsisiūsti vartotojo instrukciją PHILIPS HTS 3538.


PHILIPS HTS 3538 : Atsisiūskite užbaigtą vartotojo instrukciją (598 Ko)

Jūs taip pat galite atsisiūsti kitus vadovus susijusius su šiuo produktu

   PHILIPS HTS3538 (4939 ko)
   PHILIPS HTS3538 QUICK START GUIDE (993 ko)

Anotacija vartotojo instrukcija PHILIPS HTS 3538

Išsamios naudojimo instrukcijos yra Vartotojo Instrukcijose

[. . . ] Uregistruokite savo rengin ir gaukite atsakymus visus klausimus www. philips. com/welcome HTS 3538 HTS 3539 Daugiau apie firmos "Philips" gaminius galite suinoti pasauliniame Interneto tinkle. Svetains adresas: http://www. philips. com Naudojimosi instrukcij knygel TURINYS 1 Svarbi informacija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Svarbios pastabos apie saugum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Produkto prieira . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Aplinkos prieira. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Pagalbos naudojimas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Kalba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Nuotraukos ir video . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Garsas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Apsauga nuo vaik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Ekranas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Energijos taupymas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Grinti gamyklinius nustatymus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 2 Js nam kinas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Pagrindinis renginys. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Sujungimo lizdai. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Nuotolinio valdymo pultas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 6 Programins rangos atnaujinimas . . . 18 Patikrinti programins rangos versij . . . . . . . . . . . 18 Atnaujinti programin rang naudojantis USB renginiu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 3 Js nam kino prijungimas . . . . . . . . . . . . . 8 Garsiakalbiai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Prijungimas prie televizoriaus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Prijunkite gars i televizoriaus arba kit prietais. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Garsiakalbi nustatymas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 "Easy link" nustatymas (HDMI CEC valdymas). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 7 8 9 Techniniai duomenys . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Problem sprendimas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 spjimas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Autorins teiss. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Atitikimas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Prekiniai enklai. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 4 Naudokits savo nam kinu. . . . . . . . . . . . . 11 Diskai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Duomen failai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 USB atminties renginiai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Audio, video ir nuotrauk nustatymai. . . . . . . . . . . . 13 MP3 grotuvas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 MP3 fail sukrimas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Pasirinkire gars. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 5 Nustatym pakeitimas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 2012 Koninklijke Philips Electronics N. V. [. . . ] Naudodamiesi kompozitiniu video laidu sujunkite VIDEO lizd, esant js nam kine, su kompozitiniu VIDEO IN lizdu, esaniu js televizoriuje. H Geriausia garso kokyb 1. Naudodamiesi optiniu laidu sujunkite OPTICAL lizd, esant Js nam kine, su OPTICAL OUT lizdu, esaniu televizoriuje. H H Skaitmeninis optinis lizdas gali bti paymtas SPDIF, SPDIF OUT arba OPTICAL. Kompozitin video jungtis gali bti paymta kaip AV IN, VIDEO IN, COMPOSITE arba BASEBAND. 20 9 . . . JS NAM KINO PRIJUNGIMAS 2 Pasirinkimas: Garso prijungimas per analoginius audio laidus prasta garso kokyb 1. Naudodamiesi analoginiu laidu sujunkite AUX lizdus, esanius Js nam kine, su AUX OUT lizdais, esaniais Televizoriuje. H 7. TECHNINIAI DUOMENYS Philips negali garantuoti imtaprocentinio suderinamumo su visais HDMI CEC suderinamais renginiais. Pastaba H Stiprintuvas H Techniniai duomenys gali bti keiiami be iankstinio perspjimo. Bendra ivesties galia: 600W RMS (30% THD) Danis: 20 Hz 20 kHz / 3dB Reagavimo triukm santykis: > 65 dB (CCIR) / (A-weighted) vesties jautrumas: H H H Prie pradedant: H H Prijunkite savo nam kin prie HDMI-CEC suderinamo renginio HDMI laidu. Atlikite visus reikiamus sujungimus, kurie yra nurodyti Greitos pradios gide. Tuomet junkite savo televizoriuje tinkam altin. Regiono kodai H Ries lentel, esanti nam kino gale arba apaioje, rodo, kuriam regionui yra pritaikytas is renginys. alis Europa, Jungtin Karalyst Azija, Taivanas, Korja Lotyn Amerika Australija, Naujoji Zelandija Rusija, Indija Kinija H AUX: 2 V Music iLink: 1V H DVD jungimas 1. Pasirinkite [HDMI Setup] > [EasyLink] > [EasyLink] tuomet spauskite [On]. Savo televizoriuje bei kituose prijungtuose renginiuose junkite HDMI-CEC valdym. daugiau informacijos rasite televizoriaus bei kit rengini vartotoj gide arba instrukcijose. Savo televizoriuje pasirinkti garso ivest "Amplifier" (liet. Paprastai tai reikia pasirinkti vietoje prastini TV garsiakalbi ivesties. Daugiau informacijos rasite savo televizoriaus vartotojo gide arba instrukcijose. H Vaizdas H Signalo sistema: PAL / NTSC HDMI ivestis: 480i/576i, 480p/576/, 720p, 1080i, 1080p H Garsiakalbi nustatymas Nordami mgautis geriausiu erdviniu garsu, nustatykite savo nam kino garsiakalbius rankiniu bdu. Garsas H S/PDIF Skaitmenin garso vestis: H Optinis: TOSLINK MP3: 32 kHz, 44. 1 kHz, 48 kHz WMA: 44. 1 kHz, 48 kHz MP3: 32 kbps 320 kbps WMA: 64 kbps 192 kbps Prie pradedant Atlikite visus reikiamus sujungimus, kurie yra nurodyti Greitos pradios gide. Spauskite SETUP nuotoliniame valdymo pulte. H Danis: H H Pastovus bit danis: H H 2. Naudodamiesi Narymo mygtukais atlikite pakeitimus ir patvirtinkite savo nustatymus spausdami OK: [Speaker Volume]: pasirinkite skirtingus garso lygius kiekvienai garso kolonlei. [Speaker Delay]: nordami utikrinti vienod garso perdavim per visus garsiakalbius, iek tiek atidti gars tuose garsiakalbiuose, kurie yra ariau Js sdjimo vietos. H H Radijas H EasyLink valdymas Naudodami EasyLink funkcij, Js galite valdyti nam kin ir kitus prijungtus HDMI-CEC renginius su vienu nuotolinio valdymo pultu. [One-touch play] (Grojimas vienu prisilietimu): kai disk skyrelyje bus dtas video diskas, spauskite B ir paadinkite televizori i budjimo reimo. [One-touch Standby] (Ijungimas budjimo reim vienu prisilietimu): kai i funkcija jungta, nam kinas reaguos ir kit HDMI-CEC rengini nuotolinio valdymo pult siuniamas komandas eiti budjimo reim. H H Diapazonas: H Media formatai H DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD+R/-R DL, CD-R/CD-RW, Audio CD, Video CD/SVCD, Paveikslli failai, MP3 media, WMA media, DivX media, USB renginiai Europa/Rusija/Kinija: FM 87. 5-108 MHz (50 kHz) Azija/Piet Amerika: FM 87. 5-108 MHz (50/100 kHz) H H Reagavimo triukm santykis: FM > 45 dB Danis: FM 200 Hz-12. 5 kHz / 6 dB EasyLink Js nam kino sistema palaiko Philips EasyLink sistem, kuri naudoja HDMI CEC protokol. EasyLink sistem palaikantys renginiai yra prijungiami naudojant HDMI jungtis ir gali bti valdomi vienu nuotolinio valdymo pultu. Fail formatai H H Audio: . mp3, . wma Video: . avi, . divx, . mpg, . mpeg, Nuotraukos: . jpg, . jpeg USB H H Tinkamumas: Greitaeigis USB (2. 0) Palaikoma klas: USB Mass Storage Class (MSC) Fail sistema: FAT16, FAT32 H H Pastaba H H Pastaba H Priklausomai nuo gamintojo, HDMI-CEC gali bti vadinamas vairiais pavadinimais. Nordami gauti informacijos apie Js rengin, skaitykite vartotoj vadov arba instrukcijas. Nordami pakeisti EasyLink nustatymus, spauskite SETUP, pasirinkite [Video Setup] > [HDMI Setup] > [EasyLink Setup]. 10 19 6. PROGRAMINS RANGOS ATNAUJINIMAS Reguliariai atnaujindami savo nam kino programin rang galsite naudotis visomis geriausiomis Philips funkcijomis ir paslaugomis. [. . . ] Nordami, kad visi diskai bt grojami nepriklausomai nuo reitingo, pasirinkite [8 Adult]. H H H H [TV System]: pasirinkite Js televizoriaus palaikom video format. 16 13 . . . NAUDOKITS SAVO NAM KINU Radijas Per savo nam kino sistem galite klausytis ir FM radijo stoi. Automatinis reimas: Spauskite ir nuspaud laikykite 3 sekundes, kol radijo stotys bus isaugomos i naujo. . . . Spauskite Narymo mygtukus ir OK, kad pasirinktumte: H H Original: mgaukits orginaliu muzikos ar filmo garso be joki pridtini efekt. [. . . ]

NELEIDŽIAMA ATSISIŪSTI VARTOTOJO INSTRUKCIJOS PHILIPS HTS 3538

Lastmanuals siūlo visuomeninį dalinimasi paslaugomis, saugoti ir ieškoti vadovų susijusių su programinę įranga ir įrenginiais: vartotojo taisyklės, savininko vadovai, greito paleidimo taisyklės, techniniai apibūdinimai
Bet kuriuo atveju Lastmanuals nėra atsakingi, jei dokumentas kurio ieškote yra neprieinamas, neužbaigtas, kita kalba nei reikalaujate ar modelis ar kalba neatitinka apibūdinimo. Lastmanuals neteikia vertimo paslaugų

Spauskite "Atsisiūsti vartotojo vadovą" šios sutarties pabaigoje, jei jums priimtinos taisyklės, vadovo atsiuntimas prasidės

Ieškokite vartotojo vadovo

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Nurodyti prekės ženklai yra savininkų nuosavybė

flag