Vartotojo vadovas PHILIPS HTS 3111

Lastmanuals siūlo visuomeninį dalinimasi paslaugomis, saugoti ir ieškoti vadovų susijusių su programinę įranga ir įrenginiais: vartotojo taisyklės, savininko vadovai, greito paleidimo taisyklės, techniniai apibūdinimai NEPAMIRŠKITE: VISADA PERSKAITYKITE VARTOTOJO INSTRUKCIJĄ PRIEŠ PIRKDAMI !!!

Rėmėjų nuorodos

Jei šis dokumentas atitinka, vartotojo instrukcija ar vadovo vadovą, įrenginio bruožus, schemas, kurių ieškote, atsisiūskite jį dabar. Lastmanuals suteikia jums greita ir lengvą priėjimą prie vartotojo vadovo PHILIPS HTS 3111. Mes tikimės kad ši PHILIPS HTS 3111 vartotojo instrukcija bus jums naudinga.

Lastmanuals padės atsisiūsti vartotojo instrukciją PHILIPS HTS 3111.


PHILIPS HTS 3111 : Atsisiūskite užbaigtą vartotojo instrukciją (266 Ko)

Anotacija vartotojo instrukcija PHILIPS HTS 3111

Išsamios naudojimo instrukcijos yra Vartotojo Instrukcijose

[. . . ] SPJIMAS Atitikimas Prekiniai enklai Grinti gamyklinius nustatymus Grinkite savo "SoundBar" nustatymus gamyklinius. Esant AUX reime, per tris sekundes paspauskite TREBLE+, VOL- ir BASS+ mygtukus. 9 Kai gamyklini nustatym grinimo procesas bus baigtas, budjimo reimo lemput sumirkss penkis kartus. [. . . ] Niekada nejunkite renginio prie maitinimo altinio, jei j tampos duomenys skiriasi. Perkaitinimo rizika! H Garso grojimas i TV ir kit rengini Niekada nestatykite renginio udaroje vietoje. Visada palikite laisvos vietos aplink rengin, kad jis galt ventiliuotis. sitikinkite, kad renginio ventiliacijos ang neudengt uuolaidos ar kiti daiktai. Nordami pasirinkti prijungt garso altin, spauskite altinio mygtukus (angl. Spauskite TREBLE +/- arba BASS +/- mygtukus ir padidinkite arba sumainkite emus arba auktus danius. H Uterimo rizika! H H H Sprogimo pavojus, jei baterijos netinkamai dedamos. Iimkite baterijas, jeigu jos yra isikrovusios arba, jeigu nuotolinio valdymo pultas nebus naudojamas ilg laik. Baterijose yra chemini mediag, kuriomis turi bti tinkamai atsikratoma. H Garso nustatymas Kai daniai yra padidinami iki didiausio lygio, LED indikatoriaus lemput, esanti priekinje renginio panelje, usiiebia penkioms sekundms. H Erdvinio garso reimo pakeitimas DVS (Dolby Virtual Speaker) technologija sukuria labai tikinam 5. 1 kanal gars i vos dvej garsiakalbi. Norint padidinti arba sumainti garsumo lyg, spauskite VOL +/-. H H H Rizika praryti baterij! H H Produkte/nuotolinio valdymo pulte gali bti monetos formos baterija, kuri netyia gali bti praryta. Baterijas visuomet laikykite vaikams neprieinamose vietose! H Kai garsas yra padidinamas iki didiausio lygio, LED indikatoriaus lemput, esanti priekinje renginio panelje, usiiebia penkioms sekundms. Rizika susieisti arba sugadinti nam kin! H Norint utildyti arba sugrinti gars, spauskite MUTE. 9 LED indikatoriaus lemput priekinje renginio panelje prads mirksti. H Norint perjungti rengin DVS arba stereo reim, spauskite SURROUND mygtuk. 9 Kai renginys sijungs DVS reim, sijungs indikatoriaus lemput, esanti renginio priekinje panelje. Naktinis reimas Nordami klausytis tyliai, sumainkite garsi gars garsum, kai grojate diskus. Naktinis reimas veiks tik su Dolby koduotais DVD ir "Blu-ray" diskais. Tvirtinant rengin prie sienos, naudokite tik pateiktus tvirtinimo rmus. Pritvirtinkite kabinimo rmus prie sienos, kuri gali atlaikyti renginio ir rm svor. neatsako u neteising renginio montavim prie sienos, to pasekoje kylanias nelaimes, sueidimus ar renginio paeidim. Norint grinti gars, dar kart spauskite MUTE arba VOL +/-. Norint jungti arba ijungti naktin reim, spauskite ir laikykite nuspaud SURROUND mygtuk. [. . . ] subwoofer) kolonl. Js renginyje yra baterijos, kurios apraytos Europos Direktyvoje 2006/66/EC, ir kurios negali bti imetamos kartu su prastinmis nam apyvokos atliekomis. Teisingas atsikratymas baterijomis saugo gamt ir moni sveikat. 8 5 3. Nordami gauti kuo daugiau naudingos informacijos, uregistruokite savo rengin Internete, adresu www. philips. com/welcome. . . . [. . . ]

NELEIDŽIAMA ATSISIŪSTI VARTOTOJO INSTRUKCIJOS PHILIPS HTS 3111

Lastmanuals siūlo visuomeninį dalinimasi paslaugomis, saugoti ir ieškoti vadovų susijusių su programinę įranga ir įrenginiais: vartotojo taisyklės, savininko vadovai, greito paleidimo taisyklės, techniniai apibūdinimai
Bet kuriuo atveju Lastmanuals nėra atsakingi, jei dokumentas kurio ieškote yra neprieinamas, neužbaigtas, kita kalba nei reikalaujate ar modelis ar kalba neatitinka apibūdinimo. Lastmanuals neteikia vertimo paslaugų

Spauskite "Atsisiūsti vartotojo vadovą" šios sutarties pabaigoje, jei jums priimtinos taisyklės, vadovo atsiuntimas prasidės

Ieškokite vartotojo vadovo

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Nurodyti prekės ženklai yra savininkų nuosavybė

flag