Vartotojo vadovas PHILIPS HTS 2511

Lastmanuals siūlo visuomeninį dalinimasi paslaugomis, saugoti ir ieškoti vadovų susijusių su programinę įranga ir įrenginiais: vartotojo taisyklės, savininko vadovai, greito paleidimo taisyklės, techniniai apibūdinimai NEPAMIRŠKITE: VISADA PERSKAITYKITE VARTOTOJO INSTRUKCIJĄ PRIEŠ PIRKDAMI !!!

Rėmėjų nuorodos

Jei šis dokumentas atitinka, vartotojo instrukcija ar vadovo vadovą, įrenginio bruožus, schemas, kurių ieškote, atsisiūskite jį dabar. Lastmanuals suteikia jums greita ir lengvą priėjimą prie vartotojo vadovo PHILIPS HTS 2511. Mes tikimės kad ši PHILIPS HTS 2511 vartotojo instrukcija bus jums naudinga.

Lastmanuals padės atsisiūsti vartotojo instrukciją PHILIPS HTS 2511.


PHILIPS HTS 2511 : Atsisiūskite užbaigtą vartotojo instrukciją (573 Ko)

Jūs taip pat galite atsisiūsti kitus vadovus susijusius su šiuo produktu

   PHILIPS HTS2511 (4695 ko)
   PHILIPS HTS2511 QUICK START GUIDE (667 ko)

Anotacija vartotojo instrukcija PHILIPS HTS 2511

Išsamios naudojimo instrukcijos yra Vartotojo Instrukcijose

[. . . ] Uregistruokite savo rengin ir gaukite atsakymus visus klausimus HTS 2511 www. philips. com/welcome Daugiau apie firmos "Philips" gaminius galite suinoti pasauliniame Interneto tinkle. Svetains adresas: http://www. philips. com Naudojimosi instrukcij knygel TURINYS 1 Svarbi informacija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Svarbios pastabos apie saugum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Produkto prieira . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Aplinkos prieira. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Pagalba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 6 Programins rangos atnaujinimas. . . . 17 Patikrinti programins rangos versij . . . . . . . . . . . 17 Atnaujinti programin rang naudojantis USB renginiu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 7 8 9 Techniniai duomenys . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Problem sprendimas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 spjimas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Autorins teiss. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Atitikimas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Prekiniai enklai. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 2 Js nam kinas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Pagrindinis renginys. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Sujungimo lizdai. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Nuotolinio valdymo pultas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 3 Js nam kino prijungimas . . . . . . . . . . . . . 8 Garsiakalbiai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Prijungimas prie televizoriaus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Prijunkite gars i Televizoriaus arba kit prietais. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Garso nustatymas prijungtiems renginiams . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 4 Naudokits savo nam kinu. . . . . . . . . . . . . 11 Pagrindinis meniu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Diskai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Duomen failai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 USB atminties renginiai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Video ir nuotrauk nustatymai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Radijas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Pasirinkire gars. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 5 Nustatym pakeitimas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Kalba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Nuotraukos ir video . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Garsas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Apsauga nuo vaik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Ekranas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Energijos taupymas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Grinti gamyklinius nustatymus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 2012 Koninklijke Philips Electronics N. V. SVARBI INFORMACIJA Perskaitykite ir supraskite vis informacij, esani instrukcijose, prie naudojantis nam kinu. [. . . ] is garsiakalbis turt bti pastatytas panaiame auktyje kaip ir js ausys. Priekinis kairys garsiakalbis ir Priekinis deinys garsiakalbis: Statykite kairs ir deins puss garsiakalbius priekyje, tokiu paiu atstumu nuo klausymosi pozicijos kaip ir centrin garsiakalb ir statykite juos arkos forma, kad visi trys garsiakalbiai bt tokiu paiu atstumu nuo klausymosi pozicijos. Galinis deinys garsiakalbis ir Galinis kairys garsiakalbis: Statykite iuos garsiakalbius atitinkamai kairje ir deinje pusje. Jie gali bti statomi vienoje linijoje klausymosi pozicijos atvilgiu arba truput u klausymosi pozicijos. em dani garsiakalbis: em dani garsiakalb statykite kairje arba deinje Televizoriaus pusje bent vieno metro atstumu nuo jo. Palikite bent 10 centimetr tarp tarp garsiakalbio ir sienos. H Pastaba Neinstaliuokite senesns versijos negu yra Js nam kino sistemoje. Philips neatsako u jokias problemas, sukeltas senesns versijos raymo Js nam kin. H Garsiakalbiai Laidai, ieinantys i garsiakalbi, yra paymti skirtingomis spalvomis, kad Jums bt lengviau juos sujungti. Nordami sujungti nam kin su garsiakalbiais, paprasiausiai sujunkite vienod spalv laidus su atitinkam spalv lizdais. Garsiakalbi pastatymas turi ypatingai didel reikm igaunant aukiausios kokybs erdvinio garso efekt. Nordami geriausi rezultat, statykite savo garsiakalbius kaip nurodyta apaioje: jie turt bti atsukti Jus ir pastatyti Js aus lygyje (kai esate atsisds). Patikrinti programins rangos versij Patikrinkite Js nam kine esani programin versij. Spauskite (Pagrindinis meniu). 2 ingsnis: Atnaujinkite programin rang Atsargiai H 2. 9 Rodoma programins rangos versija. Neatjunkite maitinimo ar neiimkite USB renginio, kol vyksta programins rangos atnaujinimas, nes tai gali paeisti js nam kin. Atnaujinimo metu neijunkite savo nam kino ir neitraukite i jo USB renginio. Atnaujinti programin rang naudojantis USB renginiu Ko Jums prireiks: H 1. Prie savo nam kino prijunkite USB rengin, kur parsiuntte naujausi versij. H Prie prijungiant USB rengin prie savo nam kino, sitikinkite, kad disk skyrelyje nra disko, o disk skyrelis yra udarytas. Priekinis centrinis USB renginio su 75 MB laisvos atminties. Perjunkite savo televizori reikiam altin, kuris tikt rodyti nam kino vaizdui. Sekite ekrane rodomomis instrukcijomis, nordami patvirtinti atnaujinim. 9 Kai programins rangos atnaujinimas yra baigtas, nam kinas automatikai isijungs ir sijungs. Jeigu taip nevyksta, atjunkite elektros energijos tiekimo laid, palaukite kelias sekundes ir vl j prijunkite. em dani Priekinis kairys Priekinis deinys H H Galinis deinys Galinis kairys 8 17 . . . 9 [Parental Control]: Kai kurie DVD video diskai yra rayti su reitingais, pagal ami. Galite nustatyti, kad nam kinas leist groti tik tuos diskus, kurie tinka pagal js vaik ami. Nordami, kad visi diskai bt grojami nepriklausomai nuo reitingo, pasirinkite [8 Adult]. . . . Pasirinkite [General], tuomet spauskite OK. H Prijungimas prie televizoriaus Prijunkite savo nam kin prie televizoriaus, nordami irti video. [. . . ] Jei subtitrai nepasirodo irint DivX formato video failus, sekite emiau ivardintus ingsnius ir pakeiskite simboli rinkin. NAUDOKITS SAVO NAM KINU USB renginiai Js nam kine yra USB lizdas, kuris leis jums peririnti nuotraukas, klausytis muzikos arba irti filmus, kurie yra patalpinti js USB renginyje. H [Aspect ratio]: Pasirinkite toki vaizdo rodymo proporcij, kuri geriausiai tinka Js televizoriaus ekranui. [Angle]: Video scen pasirinkimas, kurios buvo nufilmuotos skirtingais kameros kampais. H H Ko Jums prireiks: USB renginio su FAT fail formatavimo sistema ir, palaikanio "Mass Storage Class". H 4. Simboli rinkinys [Standard] Kalba Angl, Alban, Dan, Oland, Suomi, Prancz, Gl, Vokiei, Ital, Kurd (Lotyn), Norveg, Portugal, Ispan, ved ir Turk. [. . . ]

NELEIDŽIAMA ATSISIŪSTI VARTOTOJO INSTRUKCIJOS PHILIPS HTS 2511

Lastmanuals siūlo visuomeninį dalinimasi paslaugomis, saugoti ir ieškoti vadovų susijusių su programinę įranga ir įrenginiais: vartotojo taisyklės, savininko vadovai, greito paleidimo taisyklės, techniniai apibūdinimai
Bet kuriuo atveju Lastmanuals nėra atsakingi, jei dokumentas kurio ieškote yra neprieinamas, neužbaigtas, kita kalba nei reikalaujate ar modelis ar kalba neatitinka apibūdinimo. Lastmanuals neteikia vertimo paslaugų

Spauskite "Atsisiūsti vartotojo vadovą" šios sutarties pabaigoje, jei jums priimtinos taisyklės, vadovo atsiuntimas prasidės

Ieškokite vartotojo vadovo

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Nurodyti prekės ženklai yra savininkų nuosavybė

flag