Vartotojo vadovas PHILIPS HP8232

Lastmanuals siūlo visuomeninį dalinimasi paslaugomis, saugoti ir ieškoti vadovų susijusių su programinę įranga ir įrenginiais: vartotojo taisyklės, savininko vadovai, greito paleidimo taisyklės, techniniai apibūdinimai NEPAMIRŠKITE: VISADA PERSKAITYKITE VARTOTOJO INSTRUKCIJĄ PRIEŠ PIRKDAMI !!!

Rėmėjų nuorodos

Jei šis dokumentas atitinka, vartotojo instrukcija ar vadovo vadovą, įrenginio bruožus, schemas, kurių ieškote, atsisiūskite jį dabar. Lastmanuals suteikia jums greita ir lengvą priėjimą prie vartotojo vadovo PHILIPS HP8232. Mes tikimės kad ši PHILIPS HP8232 vartotojo instrukcija bus jums naudinga.

Lastmanuals padės atsisiūsti vartotojo instrukciją PHILIPS HP8232.


PHILIPS HP8232 : Atsisiūskite užbaigtą vartotojo instrukciją (1286 Ko)

Jūs taip pat galite atsisiūsti kitus vadovus susijusius su šiuo produktu

   PHILIPS HP8232 (1275 ko)

Anotacija vartotojo instrukcija PHILIPS HP8232

Išsamios naudojimo instrukcijos yra Vartotojo Instrukcijose

[. . . ] • Šį prietaisą gali naudoti 8 metų ir vyresni vaikai bei asmenys, kurių fiziniai, jutimo ir protiniai gebėjimai yra silpnesni, arba neturintieji patirties ir žinių su sąlyga, kad jie bus išmokyti saugiai naudotis prietaisu ir prižiūrimi siekiant užtikrinti, jog jie saugiai naudotų prietaisą, ir supažindinti su susijusiais pavojais. Valyti ir taisyti prietaiso vaikai be suaugusiųjų priežiūros negali. • Prieš įjungdami prietaisą įsitikinkite, kad ant prietaiso nurodyta įtampa atitinka vietinę tinklo įtampą. • Nenaudokite prietaiso kitais tikslais, išskyrus nurodytus šiame vadove. [. . . ] • Nenaudokite prietaiso kitais tikslais, išskyrus nurodytus šiame vadove. • Prijungę prietaisą prie maitinimo tinklo, nepalikite jo be priežiūros. • Nenaudokite jokių priedų ar dalių, pagamintų kitų bendrovių arba nerekomenduojamų „Philips“. • Nevyniokite prietaiso į maitinimo laidą. • Prieš padėdami į laikymo vietą, leiskite prietaisui atvėsti. • Naudodami prietaisą būkite atidūs, nes jis gali būti labai įkaitęs. Laikykite rankeną, nes kitos dalys yra įkaitusios, kad išvengtumėte kontakto su oda. • Prietaisą su stovu visada statykite ant karščiui atsparaus stabilaus plokščio paviršiaus. Įkaitusios kaitinimo plokštelės / vamzdelis niekada neturėtų liestis su paviršiumi ar kita degia medžiaga. • Saugokite, kad maitinimo laidas nesiliestų prie karštų prietaiso dalių. • Įjungtą prietaisą laikykite atokiai nuo degių daiktų ir medžiagų. • Jokiu būdu neuždenkite įkaitusio prietaiso (pvz. , rankšluosčiu ar audiniu). 5 Padėkite prietaisą su atrama ( ) ant karščiui atsparaus paviršiaus. 6 Šukuodami plaukus suskirstykite juos į nedideles, ne platesnes nei 2–4 cm sruogas. Susukite tvirtas garbanas (4 pav. ) 1 Pasirinkite smulkių garbanų priedą ( ) ir susukite tvirtas garbanas. ) ir įdėti 2 Paspauskite svirtelę ( ) jei norite atidaryti spaustuką ( plaukų sruogą tarp spaustuko ir vamzdelio ( ). Tada suvyniokite plaukų sruogą ant vamzdelio nuo galiukų iki pat šaknų. Tada išvyniokite plaukų sruogą, kad svirtele galėtumėte atidaryti spaustuką. Susukite stambesnes garbanas (4 pav. ) 1 Pasirinkite stambių garbanų priedą ( ) ir susukite tvirtas garbanas. ) ir įdėti 2 Paspauskite svirtelę ( ) jei norite atidaryti spaustuką ( plaukų sruogą tarp spaustuko ir vamzdelio ( ). • Jei sukdami garbanas naudojate užmaunamą spiralinį priedą ( suvyniokite plaukų sruogą ant vamzdelio su spirale. (5 pav. ) 3 Atleiskite svirtį ir slinkite vamzdelį iki sruogos galo. Tada suvyniokite plaukų sruogą ant vamzdelio nuo galiukų iki pat šaknų. ), 5 Laikykite vamzdelį vietoje daugiausia 10 sek. , tada išvyniokite plaukus, kad nuo plaukų galėtumėte nuimti kūgio formos vamzdelį. [. . . ] ) ir įdėti 2 Paspauskite svirtelę ( ) jei norite atidaryti spaustuką ( plaukų sruogą tarp spaustuko ir vamzdelio ( ). • Jei sukdami garbanas naudojate užmaunamą spiralinį priedą ( suvyniokite plaukų sruogą ant vamzdelio su spirale. (5 pav. ) 3 Atleiskite svirtį ir slinkite vamzdelį iki sruogos galo. Tada suvyniokite plaukų sruogą ant vamzdelio nuo galiukų iki pat šaknų. ), 5 Laikykite vamzdelį vietoje daugiausia 10 sek. , tada išvyniokite plaukus, kad nuo plaukų galėtumėte nuimti kūgio formos vamzdelį. Tada išvyniokite plaukų sruogą ir išimkite užmaunamą šepetį ( ) iš plaukų. [. . . ]

NELEIDŽIAMA ATSISIŪSTI VARTOTOJO INSTRUKCIJOS PHILIPS HP8232

Lastmanuals siūlo visuomeninį dalinimasi paslaugomis, saugoti ir ieškoti vadovų susijusių su programinę įranga ir įrenginiais: vartotojo taisyklės, savininko vadovai, greito paleidimo taisyklės, techniniai apibūdinimai
Bet kuriuo atveju Lastmanuals nėra atsakingi, jei dokumentas kurio ieškote yra neprieinamas, neužbaigtas, kita kalba nei reikalaujate ar modelis ar kalba neatitinka apibūdinimo. Lastmanuals neteikia vertimo paslaugų

Spauskite "Atsisiūsti vartotojo vadovą" šios sutarties pabaigoje, jei jums priimtinos taisyklės, vadovo atsiuntimas prasidės

Ieškokite vartotojo vadovo

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Nurodyti prekės ženklai yra savininkų nuosavybė

flag