Vartotojo vadovas PHILIPS HP 4696

Lastmanuals siūlo visuomeninį dalinimasi paslaugomis, saugoti ir ieškoti vadovų susijusių su programinę įranga ir įrenginiais: vartotojo taisyklės, savininko vadovai, greito paleidimo taisyklės, techniniai apibūdinimai NEPAMIRŠKITE: VISADA PERSKAITYKITE VARTOTOJO INSTRUKCIJĄ PRIEŠ PIRKDAMI !!!

Rėmėjų nuorodos

Jei šis dokumentas atitinka, vartotojo instrukcija ar vadovo vadovą, įrenginio bruožus, schemas, kurių ieškote, atsisiūskite jį dabar. Lastmanuals suteikia jums greita ir lengvą priėjimą prie vartotojo vadovo PHILIPS HP 4696. Mes tikimės kad ši PHILIPS HP 4696 vartotojo instrukcija bus jums naudinga.

Lastmanuals padės atsisiūsti vartotojo instrukciją PHILIPS HP 4696.


PHILIPS HP 4696 : Atsisiūskite užbaigtą vartotojo instrukciją (2167 Ko)

Anotacija vartotojo instrukcija PHILIPS HP 4696

Išsamios naudojimo instrukcijos yra Vartotojo Instrukcijose

[. . . ] Geometricks 8-in-1 Multistyler HP4696 2 3 ENGLISH 4 POLSKI 10 ROMÂN 17 23 CESKY 31 MAGYAR 37 SLOVENSKY 44 50 HRVATSKI 57 EESTI 63 LATVISKI 69 LIETUVISKAI 75 SLOVENSCINA 81 87 SRPSKI 94 HP4696 4 ENGLISH Important Check if the voltage indicated on the appliance corresponds to the local mains voltage before you connect the appliance. Do not use this product near or over water contained in baths, washbasins, sinks etc. When used in a bathroom, unplug the appliance after use since the proximity of water presents a risk, even when the hairstyler is switched off. For additional protection, we advise you to install a residual current device (RCD) with a rated residual operating current not exceeding 30mA in the electrical circuit supplying the bathroom. Ask your installer for advice. [. . . ] Svetlo "zapnutia" sa rozsvieti a nástavec sa zacne rozohrieva. 46 SLOVENSKY C 2 Zmenila sa farba znacky, ktorá indikuje pripravenos zariadenia. Dbajte, aby boli konce vlasov hladko omotané okolo kovového jadra nástavca. Zabránite tým prelomeniu koncov vlasov. Tvarovanie Veké alebo pevné kucery 1 Natácacie klieste pripojte k hlavnej jednotke. Koniec pramea vlasov pripevnite sponou a vlasy omotajte okolo kovového jadra smerom k hlave. Sponu otvorte po 5-10 sekundách a vytiahnite jadro z vlasov. C 2 3 Kucery si môzete rozdeli prstami, cím im pridáte objem. Vlny 1 Kefu nasate na klieste. Vlny nechajte vychladnú pred ich C 2 3 SLOVENSKY 47 konecnou úpravou hrebeom, kefou alebo prstami do ich konecného tvaru. Spirála 1 Spirálu pripevnite k hlavnej jednotke. Prame navite smerom k hlave, poda tvaru závitov na spirále. Po 5-10 sekundách vytiahnite spirálu z vlasov. Vytvorené spirály nechajte vychladnú pred ich konecnou úpravou cesaním, kefovaním, alebo tvarovaním prstami. C 2 3 Natácanie C 1 Nástavec na natácanie pripevnite k hlavnej jednotke. C 2 Zoberte prame vlasov, max. Obidve casti kulmy môzete zatlaci do seba pomocou prstov (nedotýkajte sa platní!). 5 Vlny nechajte vychladnú pred ich konecnou úpravou cesaním, kefovaním alebo tvarovaním prstami do konecného tvaru. Hladký tvar C 1 Otvorte kulmu. Platne vytiahnite zo základne prístroja za studené spice na hrote. C 2 Otocte platne a vráte ich do základne. Dbajte, aby výcnelky na bokoch správne vchádzali do behúov. 3 Vyhladzovac pripojte k hlavnej jednotke a postupujte rovnako ako pri natácaní kulmou. Vlasy nechajte pred ich konecnou úpravou cesaním alebo kefovaním vychladi. 4 Odkladanie Po pouzití vytiahnite sieovú zástrcku zo zásuvky el. Prístroj umiestnite do zvislej polohy aj so stojanom na bezpecné miesto a nechajte ho vychladi. SLOVENSKY 49 Výmena S opravou sa obráte vzdy na autorizované servisné centrum Philips. Oprava nekvalifikovanou osobou môze znamena veké nebezpecie pre pouzívatea. Záruka a servis Ak potrebujete informáciu, alebo máte problém, prosíme Vás, aby ste sa oboznámili s webovou stránkou Philips www. philips. com, alebo sa obrátili na zákaznícke centrum vo Vasej krajine (telefónne císla nájdete na celosvetovom zárucnom liste). Ak sa vo Vasej krajine nenachádza zákaznícke centrum Philips, obráte sa na Vásho miestneho predajcu Philips, alebo sa skontaktujte s oddelením sluzieb divízie Domáce spotrebice a osobná starostlivos. 50 , , , , , . ` , Philips . 51 Geometrics , , . 5-10 , . C 2 3 , '. 53 1 Curling. , , . C 2 3 54 C 1 ' Crimper . C 2 . , , . 4 . , "", . , , . 56 , Philips - www. philips. com, ' Philips ( - ). , Philips Philips Domestic Appliences end Personel Cere BV. HRVATSKI 57 Vazno Prije uporabe, provjerite da li napon oznacen na natpisnoj plocici susila odgovara naponu Vase mreze. Nemojte ga koristiti blizu ili iznad vode u kadama, umivaonicima, sudoperima, itd. [. . . ] Ne upotrebljavajte ovaj proizvod u blizini, niti iznad vode u kadi, lavabou, sudoperi, itd. Kada ga koristite u kupatilu, nakon upotrebe iskljucite uredjaj iz uticnice jer blizina vode predstavlja rizik, cak i kada je fen iskljucen. Radi dodatne zastite, savetujemo da u elektricnom kolu koje napaja kupatilo montirate zastitnu strujnu sklopku (FID sklopku) cija preostala radna struja ne prelazi 30mA. Dodaci za oblikovanje i ploce uredjaja e se zagrejati u toku upotrebe. [. . . ]

NELEIDŽIAMA ATSISIŪSTI VARTOTOJO INSTRUKCIJOS PHILIPS HP 4696

Lastmanuals siūlo visuomeninį dalinimasi paslaugomis, saugoti ir ieškoti vadovų susijusių su programinę įranga ir įrenginiais: vartotojo taisyklės, savininko vadovai, greito paleidimo taisyklės, techniniai apibūdinimai
Bet kuriuo atveju Lastmanuals nėra atsakingi, jei dokumentas kurio ieškote yra neprieinamas, neužbaigtas, kita kalba nei reikalaujate ar modelis ar kalba neatitinka apibūdinimo. Lastmanuals neteikia vertimo paslaugų

Spauskite "Atsisiūsti vartotojo vadovą" šios sutarties pabaigoje, jei jums priimtinos taisyklės, vadovo atsiuntimas prasidės

Ieškokite vartotojo vadovo

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Nurodyti prekės ženklai yra savininkų nuosavybė

flag