Vartotojo vadovas PHILIPS HD 8946

Lastmanuals siūlo visuomeninį dalinimasi paslaugomis, saugoti ir ieškoti vadovų susijusių su programinę įranga ir įrenginiais: vartotojo taisyklės, savininko vadovai, greito paleidimo taisyklės, techniniai apibūdinimai NEPAMIRŠKITE: VISADA PERSKAITYKITE VARTOTOJO INSTRUKCIJĄ PRIEŠ PIRKDAMI !!!

Rėmėjų nuorodos

Jei šis dokumentas atitinka, vartotojo instrukcija ar vadovo vadovą, įrenginio bruožus, schemas, kurių ieškote, atsisiūskite jį dabar. Lastmanuals suteikia jums greita ir lengvą priėjimą prie vartotojo vadovo PHILIPS HD 8946. Mes tikimės kad ši PHILIPS HD 8946 vartotojo instrukcija bus jums naudinga.

Lastmanuals padės atsisiūsti vartotojo instrukciją PHILIPS HD 8946.


PHILIPS HD 8946 : Atsisiūskite užbaigtą vartotojo instrukciją (6322 Ko)

Jūs taip pat galite atsisiūsti kitus vadovus susijusius su šiuo produktu

   PHILIPS HD 8946 QUICK START GUIDE (3761 ko)

Anotacija vartotojo instrukcija PHILIPS HD 8946

Išsamios naudojimo instrukcijos yra Vartotojo Instrukcijose

[. . . ] Uregistruokite savo produkt ir gaukite vis reikiam pagalb internete, adresu www. philips. com/welcome HD8946 Daugiau apie firmos "Philips" gaminius galite suinoti pasauliniame Interneto tinkle. Svetains adresas: http://www. philips. com PRIE NAUDODAMIESI RENGINIU PERSKAITYKITE IAS NAUDOJIMOSI INSTRUKCIJAS Lietoanas instrukcija knygel Naudojimosi instrukcij BENDRIEJI GARANTIJOS TERMINAI Sveikiname jus sigijus Philips Saeco prietais!Esant klausimams susijusiais su daikto garantiniu aptarnavimu bei kitais klausimais, galite susisiekti su Philips nemokamu telefonu 880030483. Svarbu: pirkdami buities prietais i pardavjo Europos Sjungoje, js sigijote specialisias garantijos slygas, susijusias su mintu pardavju, pagal dabartinius statymus. [. . . ] Spauskite 'OK' mygtuk, nordami patvirtinti. Iimkite grafin, iskalaukite j, tuomet upildykite glu geriamu vandeniu. Spauskite 'OK' mygtuk, nordami patvirtinti. Pastaba: Kai kuriais atvejais, nordami pilti grim aukt ind, galite nuimti ipilstymo kranel. Po valymo ciklo rekomenduojame praskalauti visus komponentus glu geriamu vandeniu. Po ipylimo kraneliu padkite didels talpos puoduk. Pasukite virutins pieno grafino dalies kranel, kad jis bt vir puoduko. Skalavimo ciklas yra jungiamas. Ciklo pabaigoje renginys sugrta grim gaminimo meniu. 14 47 PRIEIRA PIENO GRANDINS PRIEIRA Pieno grandin galima ivalyti naudojant paprast ir greit cikl, kuris atlieka visapusik valym. Mes rekomenduojame atlikinti valymo cikl kas mnes, naudojantis Saeco valymo priemonmis, kuri galsite sigyti Saeco Klient Aptarnavimo centre arba autorizuotoje parduotuvje. NUSTATYMAI KAVOS STIPRUMAS (SBS SAECO KAVOS GAMINIMO SISTEMA) Kavos gaminimo sistema (SBS) buvo sukurta tam, kad js galtumte igauti norim kavos aromat ir skon. Tiesiog pasukite nurodyt ratuk, nordami pakeisti kavos stiprum nuo silpnos iki stiprios, kad kava bt btent tokia, koki js mgstate. PLOVIMO CIKLAI NEGALI BTI SUSTABDYTI. IOS OPERACIJOS METU NEPALIKITE RENGINIO BE PRIEIROS. SBS SAECO KAVOS GAMINIMO SISTEMA Saeco kavos gaminimo sistema (SBS) reguliuoja pagamintos kavos stiprum. is nustatymas gali bti keiiamas ir kavos gaminimo metu, nes jis akimirksniu pakeiia kavos gaminimo tip. SILPNA KAVA Pasirinkite meniu nustatym. Spauskite 'OK' mygtuk, nordami patvirtinti. Spauskite 'OK' mygtuk, nordami patvirtinti. Vandens talpykl pripildykite glu geriamu vandeniu. Spauskite 'OK' mygtuk, nordami patvirtinti. VIDUTIN KAVA STIPRI KAVA Grafinas turi bti iimtas ir itutintas. Pasukite rankenl prie laikrodio rodykl, nordami atlaisvinti tvirtinim. Nordami nuimti dangtel, paspauskite atlaisvinimo mygtukus. Grafin pripildykite glu geriamu vandeniu iki 'MAX' lygio. Dezinfekavimo priemon supilkite pieno grafin. BUDJIMO REIMAS is renginys yra sukurtas taip, kad taupyt energij. Jeigu jis bus nenaudojamas 60 minui, renginys persijungs budjimo reim, boileris nebebus ildomas ir visi kiti renginiai isijungs. renginio bsena i prastos budjimo reim gali bti perjungta ir rankiniu bdu. Nordami tai padaryti tursite paspausti ir nuspaud 3 sekundes palaikyti jungimo mygtuk, esant renginio priekyje. Pastaba: 1. Budjimo reimo sijungimo laikas gali bti pakeistas 'RENGINIO MENIU', 38 puslapyje. Kai budjimo reimas yra jungtas, renginys atlieka vidin skalavimo cikl. proces galite sustabdyti spausdami 'STOP RINSING' (Sustabdyti skalavim) mygtuk. Atidarydami prieiros dureles (kai udarysite dureles, renginys vl persijungs budjimo reim). Kai renginys yra budjimo reime, mirksi raudona lemput. Udkite dangtel ir sitikinkite, kad jis yra tinkamai udarytas. Kad pilnai udarytumte dangtel, pasukite rankenl centrin pozicij. Grafin statykite iek tiek pavert priek. Grafino pagrindas turt stovti ant (E) skyluts, esanios la surinkimo lovelyje. 46 15 PIENO GRAFINO NAUDOJIMAS iame renginyje yra montuotas grafinas, kuris pagamina pieno put, darant skanius Cappuccino, Latte Macchiato ir kitus grimus, kuriuose naudojamas pienas. PRIEIRA Pastaba: Prie naudojantis grafinu, sitikinkite, kad jis yra varus ir sandarus. Jeigu pien palikote grafine, prie naudodami j sitikinkite, kad jo galiojimo laikas nra pasibaigs. Talpyklos pagalba js nesunkiai galsite paildyti pien ir pagaminti pieno put. [. . . ] Kai mes programuojame Espresso arba prast kav, pieno valdymo nustatymai yra nerodomi. Pasirinkite funkcij ir spauskite 'OK' mygtuk. Pasirinkite norim vartotoj, tuomet spauskite 'OK' mygtuk. Dabar galite redaguoti vartotojo profil. KAVOS KIEKIS. is pasirinkimas leis jums nustatyti, kokio kavos kiekio norsite: tai paveiks kavos aromat. = Silpna kava. VARDO REDAGAVIMAS i funkcija jums leidia redaguoti vard, kuris yra priskirtas ikonlei. Jeigu jungta 'NAME ENABLE' (vardo jungimo) funkcija, tuomet vietoje ikonls gali bti rodomas vardas. = Vidutin kava. [. . . ]

NELEIDŽIAMA ATSISIŪSTI VARTOTOJO INSTRUKCIJOS PHILIPS HD 8946

Lastmanuals siūlo visuomeninį dalinimasi paslaugomis, saugoti ir ieškoti vadovų susijusių su programinę įranga ir įrenginiais: vartotojo taisyklės, savininko vadovai, greito paleidimo taisyklės, techniniai apibūdinimai
Bet kuriuo atveju Lastmanuals nėra atsakingi, jei dokumentas kurio ieškote yra neprieinamas, neužbaigtas, kita kalba nei reikalaujate ar modelis ar kalba neatitinka apibūdinimo. Lastmanuals neteikia vertimo paslaugų

Spauskite "Atsisiūsti vartotojo vadovą" šios sutarties pabaigoje, jei jums priimtinos taisyklės, vadovo atsiuntimas prasidės

Ieškokite vartotojo vadovo

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Nurodyti prekės ženklai yra savininkų nuosavybė

flag