Vartotojo vadovas PHILIPS HD 8854

Lastmanuals siūlo visuomeninį dalinimasi paslaugomis, saugoti ir ieškoti vadovų susijusių su programinę įranga ir įrenginiais: vartotojo taisyklės, savininko vadovai, greito paleidimo taisyklės, techniniai apibūdinimai NEPAMIRŠKITE: VISADA PERSKAITYKITE VARTOTOJO INSTRUKCIJĄ PRIEŠ PIRKDAMI !!!

Rėmėjų nuorodos

Jei šis dokumentas atitinka, vartotojo instrukcija ar vadovo vadovą, įrenginio bruožus, schemas, kurių ieškote, atsisiūskite jį dabar. Lastmanuals suteikia jums greita ir lengvą priėjimą prie vartotojo vadovo PHILIPS HD 8854. Mes tikimės kad ši PHILIPS HD 8854 vartotojo instrukcija bus jums naudinga.

Lastmanuals padės atsisiūsti vartotojo instrukciją PHILIPS HD 8854.


PHILIPS HD 8854 : Atsisiūskite užbaigtą vartotojo instrukciją (6191 Ko)

Jūs taip pat galite atsisiūsti kitus vadovus susijusius su šiuo produktu

   PHILIPS HD 8854 (2965 ko)
   PHILIPS HD 8854 (13453 ko)

Anotacija vartotojo instrukcija PHILIPS HD 8854

Išsamios naudojimo instrukcijos yra Vartotojo Instrukcijose

[. . . ] Uregistruokite savo produkt ir gaukite vis reikiam pagalb internete, adresu www. philips. com/welcome Tipas HD8854 HD8856 Daugiau apie firmos "Philips" gaminius galite suinoti pasauliniame Interneto tinkle. Svetains adresas: http://www. philips. com PRIE NAUDODAMIESI RENGINIU PERSKAITYKITE IAS NAUDOJIMOSI INSTRUKCIJAS Naudojimosi instrukcij knygel BENDRIEJI GARANTIJOS TERMINAI Sveikiname jus sigijus Philips Saeco prietais!Esant klausimams susijusiais su daikto garantiniu aptarnavimu bei kitais klausimais, galite susisiekti su Philips nemokamu telefonu 880030483. Svarbu: pirkdami buities prietais i pardavjo Europos Sjungoje, js sigijote specialisias garantijos slygas, susijusias su mintu pardavju, pagal dabartinius statymus. [. . . ] Nenaudokite iurki luosi. SBS SAECO KAVOS GAMINIMO SISTEMA Saeco kavos gaminimo sistema (Saeco Brewing System SBS) reguliuoja pagamintos kavos stiprum. is nustatymas gali bti keiiamas ir kavos gaminimo metu, nes jis akimirksniu pakeiia kavos gaminimo tip. SILPNA KAVA VIDUTIN KAVA STIPRI KAVA Ijunkite rengin ir itraukite kituk. Iimkite vandens talpykl ir iplaukite j glu vandeniu. Iimkite vandens surinkimo lovel. OPTI-DOSE (NUSTATO, KIEK KAVOS SUMALTI) is renginys jums leidia reguliuoti kiekvienam gaminiui skiriamos sumaltos kavos kiek. prastus produkto ir vartotojo nustatymus gali keisti 'BEVERAGE MENU' (Grim meniu) (26 puslapyje). Spauskite mygtuk, esant valdymo panelje, nordami sumaltos kavos kiek pakeisti trumpam laiko tarpui, arba pasirinkite grimo i sumaltos kavos gaminimo funkcij. Sutvirtinim statykite atgal tik tuomet, kai iplausite vandens surinkimo lovel. Idiovinus iplaut vandens surinkimo lovel, surinkite j ir statykite rengin. = velni kava = vidutinio stiprumo kava = stipri kava = grimas gaminamas naudojant i anksto sumalt kav Iimkite ipylimo kranel ir iplaukite j vandeniu. Sausa luoste ivalykite maltos kavos dozatori. Sausa luoste nuvalykite ir gar purktuk bei ekrano panel. 12 41 VALYMAS PRIEIRA VEIKIMO METU prasto veikimo metu gali pasirodyti ios inuts: 'Empty coffee grounds drawer' (Itutinkite nuosd staliuk) ir/arba 'Empty drip tray' (Itutinkite la surinkimo lovel). i operacija turi bti atlikta, kol renginys yra jungtas. NUSTATYMAI SAECO ADAPTACIN SISTEMA Kava yra natralus produktas, o jos skonis gali kisti priklausomai nuo kavos kilms, ries ir apskrudimo. Saeco kavos gaminimo renginys turi prisitaikymo funkcij, kuri leidia naudoti vis ri kavos pupeles, kurios yra inomos rinkoje (iskyrus skirting skoni ir karamele padengtas pupeles). H renginys automatikai prisitaiko prie skirting kavos pupeli ir taip utikrina ideal j suspaudimo lyg, o to paskoje yra igaunama kremin Espresso kava, kurioje atsiskleidia visi aromatai, nesvarbu kokios ries kava yra naudojama. Optimizacijos procesas yra procesas, kurio metu kavos gaminimo renginys pagamins tam tikr skaii kav, kad bt nustatytas maltos kavos suspaudimo lygis. Turtumte atkreipti dmes ypatingas kavos ris, kurioms reikia papildom kavos malimo renginio nustatym, kad bt igauta auktos kokybs kava. H H Paspauskite mygtuk, nordami atidaryti prieiros dureles. Iimkite la surinkimo lovel ir nuosd staliuk. Itutinkite nuosd staliuk ir iplaukite j glu vandeniu. KAVOS MALIMO RENGINIO NUSTATYMAS is renginys leidia reguliuoti kavos malimo nustatymus, kad rengin galtumte pritaikyti prie kavos tipo. Svarbi Pastaba: Kavos malimo renginio nustatymo pakeitimai gali bti atliekami tik tuomet, kai renginys yra naudojamas. i funkcija yra atliekama paioje kavos gaminimo proceso pradioje. Nustatymas gali bti pakeiiamas pasukant kavos piltuvo rodykl, nelieiant joki judani renginio dali. Paspauskite ir pasukite rodykl (vienas ingsnis vienu metu), pagal ant virelio parodytas indikacijas. Paspauskite ir pasukite rodykl vienu lygiu vienu metu ir pagaminkite 2-3 puodelius kavos; tai yra vienintelis bdas pastebti malimo skirtumus. Itutinkite ir iplaukite la surinkimo lovel ir dangtel su glu vandeniu. Teisingai perrinkite visus komponentus. Lovel ir staliuk statykite atgal ir udarykite prieiros dureles. Jeigu nuosd staliukas yra ivalomas kai renginys ijungtas, kavos nuosd indikatorius nra jungiamas i naujo. Dl ios prieasties net ir vos po keli pagamint kavos puodeli ekrane galite ivysti inut 'Empty coffee grounds drawer' (Itutinkite nuosd staliuk). Paspauskite ir pasukite. is nustatymas jungs labai 'grub' kavos malimo reim. is nustatymas jungs labai smulk kavos malimo reim. 40 13 NUSTATYMAI IPILSTYMO KRANELIO AUKIO NUSTATYMAS Prie gamindami kav nustatykite ipilstymo kranelio aukt pagal puoduko aukt. Nordami sureguliuoti aukt, rankiniu bdu pakelkite arba nuleiskite ipilstymo kranel taip, kaip nurodyta paveikslliuose. PRIEIRA ioje vietoje grafino skyluts (A) yra emiau nei sujungimai (C). Grafino sujungimai (B) yra tokiame paiame auktyje kaip ir grafino sujungim vietos (D). statykite grafin palenkdami j link renginio (kaip parodyta paveiksllyje), kol jis prisitvirtins prie skyluts (E), esanios la surinkimo lovelyje. Pastaba: Kai kuriais atvejais, nordami pilti grim aukt ind, galite nuimti ipilstymo kranel. Grafinas yra statytas viet. Po ipylimo kraneliu padkite didels talpos puoduk. Pasukite virutins pieno grafino dalies kranel, kad jis bt vir puoduko. Spauskite 'OK' mygtuk, nordami patvirtinti. Pradedamas valymo ciklas. Stulpelis ekrane rodo, kokia dalis ciklo yra ubaigta. Valymo pabaigoje pripildykite talpykl su glu geriamu vandeniu. Spauskite 'OK' mygtuk, nordami patvirtinti. Iimkite grafin, iskalaukite j, tuomet upildykite glu geriamu vandeniu. Spauskite 'OK' mygtuk, nordami patvirtinti. Po valymo ciklo rekomenduojame praskalauti visus komponentus glu geriamu vandeniu. Po ipylimo kraneliu padkite didels talpos puoduk. Pasukite virutins pieno grafino dalies kranel, kad jis bt vir puoduko. Skalavimo ciklas yra jungiamas. Ciklo pabaigoje renginys sugrta grim gaminimo meniu. 14 39 PRIEIRA PIENO GRANDINS PRIEIRA Pieno grandin galima ivalyti naudojant paprast ir greit cikl, kuris atlieka visapusik valym. [. . . ] Pasirinkite 'HOT WATER' (kartas vanduo), spauskite 'OK' ir laukite norimo kiekio vandens. Vandens pylimas gali bti nutrauktas bet kokiu metu, paspaudus mygtuk 'STOP'. Kai karto vandens pylimas yra baigtas, paimkite savo puodel su norimu vandens kiekiu. Pasirinkite meniu, spausdami mygtuk, Spauskite OK mygtuk, nordami pasiekti MACHINE MENU (renginio meniu). Nordami prisipilti dar karto vandens, kartokite procedr. Po vandens pylimo dalis vandens pasilieka pylimo sistemoje ir galimas nutekjimas. [. . . ]

NELEIDŽIAMA ATSISIŪSTI VARTOTOJO INSTRUKCIJOS PHILIPS HD 8854

Lastmanuals siūlo visuomeninį dalinimasi paslaugomis, saugoti ir ieškoti vadovų susijusių su programinę įranga ir įrenginiais: vartotojo taisyklės, savininko vadovai, greito paleidimo taisyklės, techniniai apibūdinimai
Bet kuriuo atveju Lastmanuals nėra atsakingi, jei dokumentas kurio ieškote yra neprieinamas, neužbaigtas, kita kalba nei reikalaujate ar modelis ar kalba neatitinka apibūdinimo. Lastmanuals neteikia vertimo paslaugų

Spauskite "Atsisiūsti vartotojo vadovą" šios sutarties pabaigoje, jei jums priimtinos taisyklės, vadovo atsiuntimas prasidės

Ieškokite vartotojo vadovo

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Nurodyti prekės ženklai yra savininkų nuosavybė

flag