Vartotojo vadovas PHILIPS HD 8838

Lastmanuals siūlo visuomeninį dalinimasi paslaugomis, saugoti ir ieškoti vadovų susijusių su programinę įranga ir įrenginiais: vartotojo taisyklės, savininko vadovai, greito paleidimo taisyklės, techniniai apibūdinimai NEPAMIRŠKITE: VISADA PERSKAITYKITE VARTOTOJO INSTRUKCIJĄ PRIEŠ PIRKDAMI !!!

Rėmėjų nuorodos

Jei šis dokumentas atitinka, vartotojo instrukcija ar vadovo vadovą, įrenginio bruožus, schemas, kurių ieškote, atsisiūskite jį dabar. Lastmanuals suteikia jums greita ir lengvą priėjimą prie vartotojo vadovo PHILIPS HD 8838. Mes tikimės kad ši PHILIPS HD 8838 vartotojo instrukcija bus jums naudinga.

Lastmanuals padės atsisiūsti vartotojo instrukciją PHILIPS HD 8838.


PHILIPS HD 8838 : Atsisiūskite užbaigtą vartotojo instrukciją (4082 Ko)

Jūs taip pat galite atsisiūsti kitus vadovus susijusius su šiuo produktu

   PHILIPS HD 8838 (3087 ko)

Anotacija vartotojo instrukcija PHILIPS HD 8838

Išsamios naudojimo instrukcijos yra Vartotojo Instrukcijose

[. . . ] Uregistruokite savo produkt ir gaukite vis reikiam pagalb adresu Tipas HD8838 SUP 037DRJ www. philips. com/welcome Daugiau apie firmos "Philips" gaminius galite suinoti pasauliniame Interneto tinkle. Svetains adresas: http://www. philips. com PRIE NAUDODAMIESI RENGINIU ATIDIAI PERSKAITYKITE IAS NAUDOJIMOSI INSTRUKCIJAS Naudojimosi instrukcij knygel BENDRIEJI GARANTIJOS TERMINAI Sveikiname jus sigijus Philips Saeco prietais!Esant klausimams susijusiais su daikto garantiniu aptarnavimu bei kitais klausimais, galite susisiekti su Philips nemokamu telefonu 880030483. Svarbu: pirkdami buities prietais i pardavjo Europos Sjungoje, js sigijote specialisias garantijos slygas, susijusias su mintu pardavju, pagal dabartinius statymus. [. . . ] ie paprasti veiksmai utikrins, kad kiekvien kart besinaudodami renginiu pasigaminsite nuostabi kav. Pasukite pasirinkimo jungikl pagal laikrodio rodykle ir nustatykite j ties ' ' pozicija. H oranin oranin Esant prietaravimui, pirmenyb turi bti teikiama tam, kas parayta naudojimosi ir prieiros instrukcijoje, visos kitos atskirai parduodam dali ar mediag instrukcijos yra maiau reikmingos. Itutinkite la surinkimo lovel prie atliekant nuovir (kalki) valymo cikl. Jo miinys buvo sukurtas, kad utikrinti geresn renginio eksploatavim ir veikim vis renginio tarnavimo laik. Jei naudojamas tinkamai, jis taip pat paalina bet kokius gaminamo grimo pakitimus. Niekada negerkite nuovir (kalki) valymo tirpalo ar kit panai produkt, kurie ipilstomi nesibaigus valymo ciklui. Niekada nenaudokite acto kaip nuovir (kalki) valymo tirpalo. H Jei ' ' mygtuk paspaudte per klaid, naudokite t pat mygtuk nordami ieiti. raudona Jei paspaudiate ' ' mygtuk, btina ubaigti nuosd (kalki) valymo cikl. H 2. Prie pradedant veiksm, patikrinkite ar ekrane dega i ikonl. Ekrane pasirodys i ikonl. Paspauskite ' ' mygtuk norint pradti ipilstyti kart vanden. pilkite vis Saeco koncentruot nuovir (kalki) valymo tirpal vandens talpykl ir tada talpykl pilkite glo geriamojo vandens iki maksimalaus (MAX) lygio nurodyto ant vandens talpyklos. Pasirinkite nemaltos kavos gaminimo funkcij paspausdami mygtuk vien ar daugiau kart. alia 9. Ipilstykite vanden kol ekrane pamatysite signal, jog pasibaig vanduo, tada sukite pasirinkimo jungikl prie laikrodio rodykle kol jis atsiduria ties ' ' pozicija. raudona H Po ipilstymo kraneliu padkite talpykl. Nedkite nemaltos kavos talpykl. Naudokite bent 1 litro trio talpykl. Jei neturite tokio trio talpyklos, sustabdykite cikl paspausdami Espresso kavos mygtuk, itutinkite talpykl, padkite j po ipilstymo kraneliu ir pratskite cikl paspaud t pat mygtuk. H 10. Proceso pabaigoje, pripildykite vandens talpykl i naujo. Tada galima pradti gaminti kavos produktus kaip nurodyta tolimesniuose skyreliuose. i ikonl atsiras ekrane. alia 4. Palaukite kol gaminimo procesas bus baigtas ir itutinkite vandens talpykl. Pakartokite veiksmus nuo 1 iki 5 ingsnio 3 kartus; tada eikite prie ingsnio 7. junkite rengin paspausdami JUNGIMO/IJUNGIMO (ON/OFF) mygtuk. Palaukite kol renginys pabaigs skalavimo ir ildymo procesus. Tik po to, kai pilsite nuovir (kalki) valymo tirpal talpykl, paspauskite ' ' mygtuk nordami pradti nuovir (kalki) valymo cikl. spjimas!Iimkite 'Intenza' filtr prie pildami nuovir (kalki) valymo tirpal. Iimkite pieno gaminimo rengini grupe prie praddami nuovir (kalki) valymo cikl. Pasukite pasirinkimo jungikl prie laikrodio rodykl ir nustatykite j ties ' ' pozicija. H 7. iuo metu renginys prads nuovir (kalki) valymo tirpalo ipilstym reguliariais intervalais (stulpelio upildymas nurodo ciklo vykdymo etap). raudona 28 9 'INTENZA' VANDENS FILTRAS Norint pagerinti naudojamo vandens kokyb yra rekomenduojama naudoti vandens filtr. Iimkite vandens filtr i pakuots, merkite j vertikaliai (dalis su anga viruje) alt vanden ir velniai suspauskite onus, kad ieit oro burbulai. Iimkite ma balt filtr i talpyklos ir padkite j saus, apsaugot nuo dulki viet. [. . . ] Nepilkite maltos ir/arba tirpios kavos kavos pupeli piltuvl. Kavos Gaminimo Laiko Nustatymai is renginys leidia jums nustatyti norim kavos gaminimo kiek pagal js poreikius ir/arba pagal js puodeli dyd. Kiekvien kart, kai ' ' arba ' ' mygtukas yra paspaudiamas ir atleidiamas, renginys gamina i anksto nustatyt kavos kiek. Kiekvienam mygtukui galima individualiai programuoti gaminimo nustatymus. Kaip pavyzd, i procedra apibdins ' ' mygtuko programavim, kuris daniausiai naudojamas gaminti Espresso kavai. H oranin 16 Nedkite kit mediag, iskyrus kavos pupeles, kavos pupeli piltuvl. [. . . ]

NELEIDŽIAMA ATSISIŪSTI VARTOTOJO INSTRUKCIJOS PHILIPS HD 8838

Lastmanuals siūlo visuomeninį dalinimasi paslaugomis, saugoti ir ieškoti vadovų susijusių su programinę įranga ir įrenginiais: vartotojo taisyklės, savininko vadovai, greito paleidimo taisyklės, techniniai apibūdinimai
Bet kuriuo atveju Lastmanuals nėra atsakingi, jei dokumentas kurio ieškote yra neprieinamas, neužbaigtas, kita kalba nei reikalaujate ar modelis ar kalba neatitinka apibūdinimo. Lastmanuals neteikia vertimo paslaugų

Spauskite "Atsisiūsti vartotojo vadovą" šios sutarties pabaigoje, jei jums priimtinos taisyklės, vadovo atsiuntimas prasidės

Ieškokite vartotojo vadovo

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Nurodyti prekės ženklai yra savininkų nuosavybė

flag