Vartotojo vadovas PHILIPS HD 8836

Lastmanuals siūlo visuomeninį dalinimasi paslaugomis, saugoti ir ieškoti vadovų susijusių su programinę įranga ir įrenginiais: vartotojo taisyklės, savininko vadovai, greito paleidimo taisyklės, techniniai apibūdinimai NEPAMIRŠKITE: VISADA PERSKAITYKITE VARTOTOJO INSTRUKCIJĄ PRIEŠ PIRKDAMI !!!

Rėmėjų nuorodos

Jei šis dokumentas atitinka, vartotojo instrukcija ar vadovo vadovą, įrenginio bruožus, schemas, kurių ieškote, atsisiūskite jį dabar. Lastmanuals suteikia jums greita ir lengvą priėjimą prie vartotojo vadovo PHILIPS HD 8836. Mes tikimės kad ši PHILIPS HD 8836 vartotojo instrukcija bus jums naudinga.

Lastmanuals padės atsisiūsti vartotojo instrukciją PHILIPS HD 8836.


PHILIPS HD 8836 : Atsisiūskite užbaigtą vartotojo instrukciją (3059 Ko)

Anotacija vartotojo instrukcija PHILIPS HD 8836

Išsamios naudojimo instrukcijos yra Vartotojo Instrukcijose

[. . . ] Uregistruokite savo produkt ir gaukite vis reikiam pagalb adresu Tipas HD8836 / HD8837 SUP 037DR www. philips. com/welcome Daugiau apie firmos "Philips" gaminius galite suinoti pasauliniame Interneto tinkle. Svetains adresas: http://www. philips. com PRIE NAUDODAMIESI RENGINIU ATIDIAI PERSKAITYKITE IAS NAUDOJIMOSI INSTRUKCIJAS Naudojimosi instrukcij knygel BENDRIEJI GARANTIJOS TERMINAI Sveikiname jus sigijus Philips Saeco prietais!Esant klausimams susijusiais su daikto garantiniu aptarnavimu bei kitais klausimais, galite susisiekti su Philips nemokamu telefonu 880030483. Svarbu: pirkdami buities prietais i pardavjo Europos Sjungoje, js sigijote specialisias garantijos slygas, susijusias su mintu pardavju, pagal dabartinius statymus. [. . . ] renginys pradeda automatin grandins upildym, ileisdamas nustatyt kiek vandens per gar/karto vandens purktuk (Pannarello, jeigu pridtas). Upildymo procesui pasibaigus ekrane bus rodoma ikonl (irkite paveiksllyje), kuri rodo, kad sukamj pasirinkimo mygtuk reikia grinti centrin ' ' pozicij. Ekrane bus rodoma renginio suildymo ikonl, kaip ir nurodyta paveiksllyje. Oranin i funkcija skirta laiko nustatymui, nuo paskutinio kavos gaminimo, po kurio renginys persijungs budjimo rim. Juoda Kai renginys yra budjimo reime, spauskite ' ' mygtuk, nordami pradti programavim. KONTRASTAS i funkcija skirta ekrano kontrasto reguliavimui tam, kad inuts ekrane bt geriau matomos. Ekrane rodomas pirmas langas. Oranin VANDENS KIETUMAS i funkcija skirta vandens kietumo nustatymui tam, kad palengvinti renginio prieira: Oranin Spauskite ' ' mygtuk kol ekrane atsiranda 'KONTRASTO' (CONTRAST) funkcija. Ekrane esantis spjimas nurodo, kad renginys upildo vandens grandin. H Oranin \ = labai minktas vanduo \\ = minktas vanduo \\\ = kietas vanduo Raudona Pastaba: Jeigu renginio nenaudojote ilg laiko tarp, vandens grandin teks upildyti. Oranin Nordami padidinti kontrast paspauskite ' ' mygtuk vien kart. Oranin Kai suildymo procesas bus baigtas, renginys prads vidini grandini skalavim. Oranin H \\\\ = labai kietas vanduo Dl isamesns informacijos, irkite skyrel 'Vandens Kietumo Matavimas'. 'INTENZA' VANDENS FILTRAS Oranin Paspauskite ' ' mygtuk nordami patvirtinti pakeitimus. alia H Kai viruje apraytos operacijos yra baigtos, ekrane bus rodoma i ikonl: renginys yra paruotas grim gaminimui. Nordami gaminti kav, ipilkite karto vandens arba gar, o nordami tinkamai naudotis renginiu, atidiai sekite ias naudojimosi instrukcijas. i funkcija skirta 'Intenza' vandens filtro funkcij valdymui. Oranin Nordami ieiti i programavimo rimo spauskite JUNGIMO/IJUNGIMO (ON/OFF) mygtuk. Oranin Nordami suinoti daugiau, remkits skyreliu apie filtro naudojim. GAMYKLINIAI NUSTATYMAI i funkcija skirta vis gamyklini nustatym atkrimui. iuo metu funkcija yra uprogramuota ir pakeitimai sigalios akimirksniu. Jeigu renginio nenaudojote ilg laik arba juo naudosits pirmj kart, sekite sekaniame skyriuje apraytomis instrukcijomis. Oranin Juoda 8 21 PROGRAMAVIMAS Vartotojas turi galimyb pakeisti, kai kuriuos renginio veikimo parametrus, kad renginys atitikt jo/jos poreikius. PARUOIMAS NAUDOJIMUI Programavimo komandos Oranin Pakeitimus galima atlikti kiekviename lange: Pirmasis naudojimas arba naudojimas po ilgo laiko tarpo ie paprasti veiksmai utikrins, kad kiekvien kart besinaudodami renginiu pasigamintumte nuostabi kav. Prie pradedant veiksm, patikrinkite ar ekrane dega i ikonl. Ekrane pasirodys i ikonl. Patekimas 'meniu' Patekti programavimo meniu galite bet kuriuo metu, kai renginys yra budjimo reime. Nordami pereiti budjimo reim, spauskite JUNGIMO/IJUNGIMO (ON/OFF) mygtuk. alia 9. Ipilstykite vanden kol ekrane pamatysite signal, jog pasibaig vanduo, tada sukite pasirinkimo jungikl prie laikrodio rodykle kol jis atsiduria ties ' ' pozicija. Tada galima pradti gaminti kavos produktus kaip nurodyta tolimesniuose skyreliuose. H ' ' ir ' ' mygtukai skirti funkcij reikmi, esani lange, keitimui. Raudona alia H Juoda Kai renginys yra budjimo reime, spauskite ' ' mygtuk, nordami pradti programavim. ' ' mygtukas skirtas funkcij pasirinkimui ir padaryt pakeitim isaugojimui. 3. Pasirinkite maltos kavos gaminimo funkcij paspausdami ' ' mygtuk vien ar daugiau kart. Nedkite maltos kavos talpykl. Pastaba: Pakeitimai gali bti isaugomi tik pakeitus rodom reikm; kai reikm pakeiiama ekrane atsiranda uraas 'OK'. Skalavimo/Savaiminio valymo ciklas i ikonl atsiras ekrane. is ciklas vykdomas: H Pirmasis rodomas puslapis yra nurodytas ia. Oranin Oranin alia 4. Paspauskite didesns kavos porcijos gaminimo mygtuk. renginiui sijungus (kol boileris vis dar altas) Po to, kai upildoma vandens grandin (kol boileris vis dar altas) Budjimo rimo pasirengimo fazs metu (jei kavos produktas buvo pagamintas) Ijungimo fazs metu po to, kai paspaudiamas JUNGIMO/ IJUNGIMO (ON/OFF) mygtukas (jei kavos produktas buvo pagamintas) H H JUNGIMO/IJUNGIMO (ON/OFF) mygtukas skirtas pakeitim panaikinimui. 5. Palaukite kol gaminimo procesas bus baigtas ir itutinkite vandens talpykl. Pakartokite veiksmus nuo 1 iki 5 ingsnio 3 kartus; tada eikite prie 7 ingsnio. H H Ijimas i Programavimo Rimo Nordami ieiti i programavimo spauskite JUNGIMO/IJUNGIMO (ON/OFF) mygtuk, kol bus rodomas budjimo reimo langas. 7. Itutinkite talpykl ir pakeiskite j po ipilstymo kraneliu. Praskalaujant ir suildant visus renginio komponentus nuteks maa dalis vandens; ioje fazje ekrane parodoma i ikonl. Oranin 8. Pasukite pasirinkimo jungikl pagal laikrodio rodykle ir nustatykite j ties ' ' pozicija. Juoda Pastaba: renginys ieis i programavimo meniu, jeigu vartotojas 30 sekundi neatliks joki komand. Nustatymai, kuriuos atlikote, bet nepatvirtinote, nebus isaugomi. Palaukite kol ciklas pasibaigs automatikai. Jus galite nutraukti ipilstym paspausdami kavos mygtuk ir/arba JUNGIMO/IJUNGIMO (ON/OFF)mygtuk. 20 9 PARUOIMAS NAUDOJIMUI Vandens Kietumo Matavimas Vandens kietumo matavimas yra labai svarbus norint utikrinti tinkam 'Intenza' filtro naudojim ir tinkam renginio nuovir (kalki) valymo danum. merkite vandens kietumo matavimo juostel vanden vienai sekundei, juostel rasite renginio pakavime. NUOVIR (KALKI) VALYMAS 'Intenza' vandens filtras Norint pagerinti naudojamo vandens kokyb yra rekomenduojama naudoti vandens filtr. Iimkite vandens filtr i pakuots, merkite j vertikaliai (dalis su anga viruje) alt vanden ir velniai suspauskite onus, kad ieit oro burbulai. [. . . ] Kavos gaminimas pasibaigia automatikai, kai atliekama visa uprogramuota funkcija, taiau kavos gaminim galima nutraukti dar kart paspaudus pirmin mygtuk. H alia 16 13 KAVOS GAMINIMAS renginys yra sureguliuotas taip, kad gamint tikr Italik Espresso kav. i funkcija utrunka iek tiek ilgiau, nes tik taip galima igauti intensyv ir tikr kavos skon. Espresso renginiams naudokite tik malt kav ir niekada nenaudokite kavos pupeli arba tirpios kavos. Tokio pobdio paeidimai nra traukti garantij. Paspauskite ir atleiskite: ' ' mygtuk norint pasirinkti Espresso kav; ' ' mygtuk norint pasirinkti didesn kavos porcij. H KARTO VANDENS IPILSTYMAS H GARAI/CAPPUCCINO GAMINIMAS jeigu pridtas) i karto nuvalykite. [. . . ]

NELEIDŽIAMA ATSISIŪSTI VARTOTOJO INSTRUKCIJOS PHILIPS HD 8836

Lastmanuals siūlo visuomeninį dalinimasi paslaugomis, saugoti ir ieškoti vadovų susijusių su programinę įranga ir įrenginiais: vartotojo taisyklės, savininko vadovai, greito paleidimo taisyklės, techniniai apibūdinimai
Bet kuriuo atveju Lastmanuals nėra atsakingi, jei dokumentas kurio ieškote yra neprieinamas, neužbaigtas, kita kalba nei reikalaujate ar modelis ar kalba neatitinka apibūdinimo. Lastmanuals neteikia vertimo paslaugų

Spauskite "Atsisiūsti vartotojo vadovą" šios sutarties pabaigoje, jei jums priimtinos taisyklės, vadovo atsiuntimas prasidės

Ieškokite vartotojo vadovo

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Nurodyti prekės ženklai yra savininkų nuosavybė

flag