Vartotojo vadovas PHILIPS HD 8833

Lastmanuals siūlo visuomeninį dalinimasi paslaugomis, saugoti ir ieškoti vadovų susijusių su programinę įranga ir įrenginiais: vartotojo taisyklės, savininko vadovai, greito paleidimo taisyklės, techniniai apibūdinimai NEPAMIRŠKITE: VISADA PERSKAITYKITE VARTOTOJO INSTRUKCIJĄ PRIEŠ PIRKDAMI !!!

Rėmėjų nuorodos

Jei šis dokumentas atitinka, vartotojo instrukcija ar vadovo vadovą, įrenginio bruožus, schemas, kurių ieškote, atsisiūskite jį dabar. Lastmanuals suteikia jums greita ir lengvą priėjimą prie vartotojo vadovo PHILIPS HD 8833. Mes tikimės kad ši PHILIPS HD 8833 vartotojo instrukcija bus jums naudinga.

Lastmanuals padės atsisiūsti vartotojo instrukciją PHILIPS HD 8833.


PHILIPS HD 8833 : Atsisiūskite užbaigtą vartotojo instrukciją (4044 Ko)

Anotacija vartotojo instrukcija PHILIPS HD 8833

Išsamios naudojimo instrukcijos yra Vartotojo Instrukcijose

[. . . ] Uregistruokite savo prietais ir gaukite pagalb internete www. philips. com/welcome Tipas HD8833 SUP 037R Daugiau apie firmos "Philips" gaminius galite suinoti pasauliniame Interneto tinkle. Svetains adresas: http://www. philips. com PRIE NAUDODAMIESI PRIETAISU, PERSKAITYKITE IAS INSTRUKCIJAS . Naudojimosi instrukcij knygel BENDRIEJI GARANTIJOS TERMINAI Sveikiname jus sigijus Philips Saeco prietais!Esant klausimams susijusiais su daikto garantiniu aptarnavimu bei kitais klausimais, galite susisiekti su Philips nemokamu telefonu 880030483. Svarbu: pirkdami buities prietais i pardavjo Europos Sjungoje, js sigijote specialisias garantijos slygas, susijusias su mintu pardavju, pagal dabartinius statymus. [. . . ] Kalki nuosd alinimo skyst reikia ipilti pagal gamintojo nurodymus ir / arba laikantis taisykli js alyje. Pabaig kalki nuosd alinimo cikl iplaukite virimo prietais kaip aprayta 'Virimo prietaiso' skyriaus 'Valymo ir prieiros' dalyje. Vandens talpa Tepalas virimo prietaisui Maltos kavos dozatorius Elektros laidas LED ekranas Intenza vandens filtras (pasirinktinai Maltos kavos / stiprumo pasirinkimo jungiklis Espreso kavos indikatoriaus mygtukas Juodos kavos indikatoriaus mygtukas 'STAND-BY' (budjimo) mygtukas Karto vandens / gar pasirinkimo jungiklis 6 19 KALKI NUOSD ALINIMAS 9. Kai vandens talpa itutinama, piktograma, parodyta one, pasirodo ekrane, nurodanti, kad pasirinkimo jungikl reikia perjungti atgal ' ' pozicij. 17. Pakartokite veiksmus nuo 12 iki 16 ingsnio tris kartus, tuomet tskite nuo 18 ingsnio. 18. Pastatykite ind po gar vamzdeliu (Pannarello, jei pridtas). DIEGIMAS Savo pai ir kit moni saugumui atidiai laikykits instrukcij 'Saugumo nurodym' skyriuje. H Iimkite vandens talp i jos vietos. statykite vandens talp atgal. H Nuolat dega Pakuot Originali pakuot buvo sukurta taip, kad apsaugot aparat transportuojant. Rekomenduojame isaugoti pakuotes, jei prireikt prietais transportuoti ateityje. Pasiruoimo veiksmai H 10. Kruopiai perskalaukite vandens talp ir upildyktie j vieiu geriamuoju vandeniu. 11. Itutinkite ind, kur naudojote vandens surinkimui. Iimkite kavos pupeli talpos dangtel ir lajimo padkliuk su grotelmis i pakuots. Iimkite kavos aparat i pakuots ir pastatykite j laikydamiesi nurodym, esani saugumo reikalavim skyriuje. statykite kavos pupeli talpos dangtel. Upildykite talp tik vieiu, negazuotu vandeniu. Kartas vanduo ar bet koks kitas skystis gali paeisti talp ir / ar aparat. sitikinkite, kad talpoje yra pakankamai vandens. H H Nuimkite kavos pupeli talpos dangtel. 19. Pasukite pasirinkimo jungikl laikrodio rodykls kryptimi ir nustatykite j ' ' pozicij. H Pastaba: talpa gali bti aprpinta skirtingais saugumo priedais, priklausomai nuo reguliavimo toje alyje. H 12. Pastatykite didel ind po itekjimo vamzdeliu. H Ltai supilkite kavos pupeles talp. Nuolat dega 20 Ileiskite vanden, kol pasirodys piktograma, tuomet pasukite jungikl prie laikrodio rodykl ir nustatykite j ' ' pozicij. Pastaba: Prijunkite laid prie aparato ir prijunkite j rozet tik kai nurodyta ir sitikinkite, kad jungimo jungiklis yra nustatytas '0' pozicij. Svarbi pastaba: Atidiai perskaitykite paaikinamuosius apraymus visiems spjimams, kurie aparate yra nurodomi indikatoriais valdymo panelio ekrane (irkite skyri 'Ekrano spjimai'). Tik kavos pupels turi bti pilamos talp. Bet kokios kitos kavos pylimas, skaitant malt kav, tirpi kav ar bet kas kitas gali paeisti prietais. H 13. Prie praddami procedr, sitikinkite, kad ios piktogramos yra rodomos. Nuolat dega Udkite kavos pupeli talpos dangtel. Prijunkite elektros laid prie aparato (lizdas galinje dalyje). H 14. Pasirinkite maltos kavos funkcij spausdami ' ' mygtuk vien ar daugiau kart. Nedkite maltos kavos skyrel. 21. Baig, vl upildykite vandens talp. Piktograma pasirodys ekrane. Nuolat dega NIEKUOMET neiimkite lajimo padkliuko, kai aparatas yra jungtas. Palaukite kelet minui j ijung, nes aparatas atlieka skalavimo / savaiminio valymo cikl (irkite skyri 'Skalavimo / savaiminio valymo ciklas'). H Prijunkite elektros laid rozet su tinkama tampa. 18 7 DIEGIMAS H KALKI NUOSD ALINIMAS junkite aparat pasukdami jungimo mygtuk 'I' pozicij. Vandens rato upildymas H Nordami upildyti vandens rat, pastatykite talp po gar vamzdeliu (Pannarello, jei pridtas). Kalki nuosdos kaupiasi prietaiso naudojimo metu. Pastatykite kok nors ind po gar vamzdeliu. Nuolat dega H 'STAND-BY' mygtukas mirksi. H Pasukite jungikl laikrodio rodykls kryptimi ir nustatykite j ' ' pozicij. Aparatas automatikai pradeda vandens rato upildym ileisdamas nustatyt kiek vandens per Pannarello. Kai vandens ratas upildomas, piktograma, nupieta paveiksllyje prads mirksti ekrane. Pasukite pasirinkimo jungikl centrin pozicij ' '. Svarbi pastaba: Rekomenduojame perirti sekant skyri, 'Pastabos apie kalki nuosd alinim', jei norite gauti patarim, kaip ilaikyti aparat puikioje veikimo bsenoje. Neijunkite aparato ar neperjunkite jo budjimo reim kai vyksta kalki alinimo procesas. Jos formul buvo sukurta geriausiam aparato veikimui ir naudojimui vis aparato veikimo laikotrap. [. . . ] Kai aparatas yra pasiruoimo bsenoje, paildykite nedidel kiek vandens stiklinje ir nuvalykite gar vamzdelio (ar Pannarello) ior. H Gar paruoimas prasids kai ' ' ir ' ' mygtukai yra jungti; ikart po to, tik garai ims vertis i vamzdelio. Pasukite pasirinkimo jungikl ir nustatykite j ' ' pozicij nordami sustabdyti gar paruoim. Mirksi ' Prie virdami kav, pareguliuokite itekjimo vamzdelio aukt pagal savo poreikius ir pasirinkite reikiam maltos kavos stiprum. 14 11 KAVOS VIRIMAS Itekjimo vamzdelio reguliavimas Daugelis puodeli gali bti naudojami su iuo kavos aparatu. Itekjimo vamzdelio auktis gali bti reguliuojamas, kad geriau atitikt js naudojam puodeli imatavimus. Rankiniu bdu pastumkite itekjimo vamzdel auktyn ar emyn nordami pareguliuoti jo aukt, laikydami j pirtais, kaip parodyta paveiksllyje. Rekomenduojamos pozicijos: Naudojimui su maais puodeliais; pasirinkim reikia atlikti prie pasirenkant kav. [. . . ]

NELEIDŽIAMA ATSISIŪSTI VARTOTOJO INSTRUKCIJOS PHILIPS HD 8833

Lastmanuals siūlo visuomeninį dalinimasi paslaugomis, saugoti ir ieškoti vadovų susijusių su programinę įranga ir įrenginiais: vartotojo taisyklės, savininko vadovai, greito paleidimo taisyklės, techniniai apibūdinimai
Bet kuriuo atveju Lastmanuals nėra atsakingi, jei dokumentas kurio ieškote yra neprieinamas, neužbaigtas, kita kalba nei reikalaujate ar modelis ar kalba neatitinka apibūdinimo. Lastmanuals neteikia vertimo paslaugų

Spauskite "Atsisiūsti vartotojo vadovą" šios sutarties pabaigoje, jei jums priimtinos taisyklės, vadovo atsiuntimas prasidės

Ieškokite vartotojo vadovo

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Nurodyti prekės ženklai yra savininkų nuosavybė

flag