Vartotojo vadovas PHILIPS HD 8745

Lastmanuals siūlo visuomeninį dalinimasi paslaugomis, saugoti ir ieškoti vadovų susijusių su programinę įranga ir įrenginiais: vartotojo taisyklės, savininko vadovai, greito paleidimo taisyklės, techniniai apibūdinimai NEPAMIRŠKITE: VISADA PERSKAITYKITE VARTOTOJO INSTRUKCIJĄ PRIEŠ PIRKDAMI !!!

Rėmėjų nuorodos

Jei šis dokumentas atitinka, vartotojo instrukcija ar vadovo vadovą, įrenginio bruožus, schemas, kurių ieškote, atsisiūskite jį dabar. Lastmanuals suteikia jums greita ir lengvą priėjimą prie vartotojo vadovo PHILIPS HD 8745. Mes tikimės kad ši PHILIPS HD 8745 vartotojo instrukcija bus jums naudinga.

Lastmanuals padės atsisiūsti vartotojo instrukciją PHILIPS HD 8745.


PHILIPS HD 8745 : Atsisiūskite užbaigtą vartotojo instrukciją (2389 Ko)

Jūs taip pat galite atsisiūsti kitus vadovus susijusius su šiuo produktu

   PHILIPS HD 8745 (1135 ko)
   PHILIPS HD 8745 QUICK START GUIDE (4441 ko)

Anotacija vartotojo instrukcija PHILIPS HD 8745

Išsamios naudojimo instrukcijos yra Vartotojo Instrukcijose

[. . . ] Uregistruokite savo produkt ir gaukite vis reikiam pagalb adresu www. philips. com/welcome Tipas HD8743 / HD8745 / HD8747 SUP 033R Daugiau apie firmos "Philips" gaminius galite suinoti pasauliniame Interneto tinkle. Svetains adresas: http://www. philips. com PRIE NAUDODAMIESI RENGINIU ATIDIAI PERSKAITYKITE IAS NAUDOJIMOSI INSTRUKCIJAS Naudojimosi instrukcij knygel BENDRIEJI GARANTIJOS TERMINAI Sveikiname jus sigijus Philips Saeco prietais!Esant klausimams susijusiais su daikto garantiniu aptarnavimu bei kitais klausimais, galite susisiekti su Philips nemokamu telefonu 880030483. Svarbu: pirkdami buities prietais i pardavjo Europos Sjungoje, js sigijote specialisias garantijos slygas, susijusias su mintu pardavju, pagal dabartinius statymus. [. . . ] Jeigu valymo metu renginys yra ijungiamas, tuomet sekant kart jungus rengin valymo cikl reiks pakartoti nuo pradi. Upildyto la surinkimo lovelio indikatorius Prieiros durels Kavos nuosd staliukas Valdymo Panel 8. Sukamj mygtuk pasukite pagal laikrodio rodykl ir nustatykite ties ' ' pozicija. Kai vandens talpykla bus tuia, usidegs ir pastoviai degs ' ' lemput, tuomet sukamj mygtuk nustatykite ties ' ' pozicija. 10. Visapusikai iskalaukite talpykl ir pripildykite j glu geriamu vandeniu. 11. Itutinkite puoduk, kur naudojote skysio i renginio surinkimui. RENGINIO IMETIMAS 0 pakavimo mediagos gali bti perdirbamos. 0 Pristatykite kituk ir maitinimo laid aptarnavimo centr arba vie atliek surinkimo viet. is renginys atitinka Europos Sjungos direktyv 2002/96/EC. Purktuko apsauginis laikiklis Gar/karto vandens purktukas Grotels La surinkimo lovelis Vandens talpykla Gaminimo rengini grup Maos kavos gaminimo mygtukas Dvigubos kavos ir pagamintos kavos dydio pasirinkimas 12. Po ipilstymo kraneliu padkite puoduk. Temperatros lemput Alyva skirta gaminimo rengini grupei Maitinimo laidas JUNGIMO/ IJUNGIMO (ON/OFF) mygtukas spjamoji lemput Didels kavos gaminimo mygtukas Vandens talpyklos lygio lemput 13. Pagaminkite vien kav. 15. Pakartokite ingsnelius nuo 7 iki 10, kol itutinsite antr vandens talpykl. 16. Pabaigoje, vandens talpykl pripildykite dar kart. is simbolis ant produkto arba pakavimo rodo, kad produktas negali bti laikomas nam apyvokos atliekomis. Js produktas turi bti perduotas elektrini ir elektronini rengini surinkimo ir perdirbimo centrui. Utikrindami, kad iuo produktu bus atsikratoma tinkamai, js padsite apsaugoti gamt ir mogaus sveikat nuo galim neigiam pasekmi, kurios gali bti sukeliamos dl neteisingo io produkto imetimo. Nordami suinoti daugiau apie io produkto perdirbim, susisiekite su savo vietinmis institucijomis, nam apyvokos atliek surinkimo centru arba parduotuve, kurioje pirkote produkt. Kavos malimo renginio reguliavimo raktas Sukamasis valdymo mygtukas 6 15 VALYMAS IR PRIEIRA H NUOVIR (KALKI) VALYMAS Neijunkite renginio arba neperjunkite jo budjimo reim kai vyksta nuovir (kalki) valymo procesas. Niekada negerkite nuovir (kalki) valymo tirpalo ar kit panai produkt, kurie ipilstomi nesibaigus valymo ciklui. Niekada nenaudokite acto kaip nuovir (kalki) valymo tirpalo. Prie nuovir (kalki) valym nuimkite Pannarello dal nuo gar/karto vandens purktuko, kaip nurodyta skiltyje 'Valymas ir Prieira'. H PARUOIMAS NAUDOJIMUI Dl js ir aplinkini saugumo, vadovaukits nurodymais pateiktais 'Saugumo Taisykls' skyrelyje. H H sitikinkite, jog svertas lieiasi su gaminimo renginiu grupe. Paspauskite 'PUSH' mygtuk nordami sitikinti, jog tinkamai djote gaminimo rengini grup. Iimkite vandens talpykl. Praplaukite talpykl ir upildykite glu vandeniu, nevirijant maksimalaus (MAX) lygio nurodyto ant talpyklos. dkite talpykl atgal rengin. Sutepkite gaminimo rengini grup po madaug 500 gamybos cikl. Alyv skirt gaminimo rengini grups sutepimui, galima sigyti autorizuotame aptarnavimo centre. H renginio pakavimas Originalus pakavimas buvo suprojektuotas ir sukurtas, kad apsaugoti rengin transportavimo metu. Mes rekomenduojame pasilikti pakavimo mediag, jei prireikt transportuoti rengin ateityje. Sutepkite gaminimo rengini grups kreiptuvus naudodamiesi alyva, kuri rasite renginio pakavime. statykite gaminimo rengini grup savo viet, kai ji usifiksuoja savo vietoje NESPAUDIANT 'PUSH' mygtuko, tada gaminimo rengini grup dta tinkamai. Udarykite prieiros dureles. Paruoimo Veiksmai H H Iimkite kavos pupeli piltuvo dangtel, la surinkimo lovel su grotelmis ir pieno talpykl i pakuots. Iimkite kavos gaminimo rengin i pakuots ir padkite j viet, kuri atitinka reikalavimus apibdintus saugumo taisyklse. [. . . ] Ijunkite rengin ir atjunkite j nuo elektros lizdo prie atliekant kokius nors veiksmus kavos pupeli piltuvlio viduje. Nepilkite kavos pupeli piltuvl, kol kavos malimo renginys yra jungtas. renginys leidia atlikti minimalius pakeitimus kavos malimo renginiui, kad pritaikyti j prie naudojamos kavos. Reguliavimas turt bti atliktas reguliuojant galvut, kuri yra kavos piltuvo viduje; i galvut turi bti paspaudiama ir pasukama su pridtu kavos malimo renginio reguliavimo raktu. Paspauskite ir sukite sukamj mygtuk po vien padal ir sumalkite 2-3 puodelius kavos; tai yra vienintelis bdas pastebti malimo skirtumus. [. . . ]

NELEIDŽIAMA ATSISIŪSTI VARTOTOJO INSTRUKCIJOS PHILIPS HD 8745

Lastmanuals siūlo visuomeninį dalinimasi paslaugomis, saugoti ir ieškoti vadovų susijusių su programinę įranga ir įrenginiais: vartotojo taisyklės, savininko vadovai, greito paleidimo taisyklės, techniniai apibūdinimai
Bet kuriuo atveju Lastmanuals nėra atsakingi, jei dokumentas kurio ieškote yra neprieinamas, neužbaigtas, kita kalba nei reikalaujate ar modelis ar kalba neatitinka apibūdinimo. Lastmanuals neteikia vertimo paslaugų

Spauskite "Atsisiūsti vartotojo vadovą" šios sutarties pabaigoje, jei jums priimtinos taisyklės, vadovo atsiuntimas prasidės

Ieškokite vartotojo vadovo

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Nurodyti prekės ženklai yra savininkų nuosavybė

flag