Vartotojo vadovas PHILIPS HD 8323

Lastmanuals siūlo visuomeninį dalinimasi paslaugomis, saugoti ir ieškoti vadovų susijusių su programinę įranga ir įrenginiais: vartotojo taisyklės, savininko vadovai, greito paleidimo taisyklės, techniniai apibūdinimai NEPAMIRŠKITE: VISADA PERSKAITYKITE VARTOTOJO INSTRUKCIJĄ PRIEŠ PIRKDAMI !!!

Rėmėjų nuorodos

Jei šis dokumentas atitinka, vartotojo instrukcija ar vadovo vadovą, įrenginio bruožus, schemas, kurių ieškote, atsisiūskite jį dabar. Lastmanuals suteikia jums greita ir lengvą priėjimą prie vartotojo vadovo PHILIPS HD 8323. Mes tikimės kad ši PHILIPS HD 8323 vartotojo instrukcija bus jums naudinga.

Lastmanuals padės atsisiūsti vartotojo instrukciją PHILIPS HD 8323.


PHILIPS HD 8323 : Atsisiūskite užbaigtą vartotojo instrukciją (1404 Ko)

Jūs taip pat galite atsisiūsti kitus vadovus susijusius su šiuo produktu

   PHILIPS HD 8323 (1733 ko)
   PHILIPS HD8323 ANNEXE 1 (1038 ko)

Anotacija vartotojo instrukcija PHILIPS HD 8323

Išsamios naudojimo instrukcijos yra Vartotojo Instrukcijose

[. . . ] Uregistruokite savo prietais ir gaukite pagalb internete: www. philips. com/welcome 8323 HD 8325 HD Atidiai perskaitykite ias instrukcijas prie naudodamiesi prietaisu. Daugiau apie firmos "Philips" gaminius galite suinoti pasauliniame Interneto tinkle. Svetains adresas: http://www. philips. com Naudojimosi instrukcij knygel BENDRIEJI GARANTIJOS TERMINAI Sveikiname jus sigijus Philips Saeco prietais! Philips Saeco garantija, skirta js k tik nusipirktam prietaisui. Esant klausimams susijusiais su daikto garantiniu aptarnavimu bei kitais klausimais, galite susisiekti su Philips nemokamu telefonu 880030483. Svarbu: pirkdami buities prietais i pardavjo Europos Sjungoje, js sigijote specialisias garantijos slygas, susijusias su mintu pardavju, pagal dabartinius statymus. [. . . ] 35-36) Ivalykite pried viet drgna luoste kiekvien savait nordami paalinti kavos ir dulki likuius. H H H H H H H H H Pav. 33 Pastaba: Neplaukite aukto slgio filtro laikiklio indaplovje. Pav. 36 7 BENDRA INFORMACIJA / TECHNIN INFORMACIJA 1 Bendra informacija 1. 2 Kaip naudotis ia naudojimosi instrukcij knygele Laikykite i naudojimosi instrukcij knygel saugioje vietoje ir parodykite j visiems, kurie ketina naudotis kavos aparatu. Nordami suinoti daugiau arba ikilus problemoms, praome kreiptis autorizuot serviso centr. H KAVOS VIRIMAS / PATARIMAI RENKANTIS KAV / KARTAS VANDUO (Pav. 14) Pasukite filtro laikikl i kairs dein kol jis tvirtai usifiksuoja. 16) kaitinkite aukto slgio filtro laikikl pasukdami pasirinkimo jungikl (17) ' ' pozicij, kol iteka iek tiek vandens. 17) Kai 150 ml vandens iteks, pasukite pasirinkimo jungikl (17) ' ' pozicij nordami sustabdyti virim. 19) Iimkite filtro laikikl i aparato pasukdami j i deins kair ir ipilkite likus vanden i jo. 12) statykite kavos ruoinuk filtro laikikl ir sitikinkite, kad ruoinuko popierius neilenda i filtro laikiklio. 14) Pasukite filtro laikikl i kairs dein kol jis tvirtai usifiksuoja. 17) Kai iverdamas pakankamas kiekis kavos, pasukite pasirinkimo jungikl (17) ' ' pozicij nordami sustabdyti kavos virim, tuomet paimkite kavos puodel. 19) Palaukite kelet sekundi po virimo, tuomet iimkite aukto slgio filtro laikikl ir paalinkite panaudot ruoinuk. Kad gautumte geriausius rezultatus, mes rekomenduojame naudoti espreso aparatams skirtus kavos miinius. Kavos virimo greitis gali bti keiiamas iek tiek keiiant kavos kiek filtre ir / arba naudojant skirtingo malimo kav. Saeco rekomenduoja naudoti ESE vienkartinius kavos ruoinukus skaniausiai kavai ir lengvam valymui bei paruoimui. is kavos aparatas yra tinkamas paruoti 1 ar 2 puodelius espreso kavos. Valdymas yra aparato priekyje, paymtas lengvai suprantamais simboliais. Aparatas yra sukurtas naudojimui buityje ir nra tinkamas nuolatiniam profesionaliam naudojimui. H H spjimas. Mes neatsakome u al, kuri atsiranda dl: H 2 Technin informacija H Neteisingo naudojimo, naudojimo ne pagal paskirt; Taisymo, atlikto neautorizuotame serviso centre; Elektros laido sugadinimo; Bet kurios aparato dalies sugadinimo; Neoriginali detali ir pried naudojimo; Aparato kalki nuosd neivalymo ar laikymo emesnje nei 0C temperatroje. Gamintojas pasilieka teis keisti prietaiso technin informacij. Nominali tampa Energijos reitingas Energijos tiekimas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . irkite etiket ant prietaiso Korpuso mediaga. . . . . . Plastikas Imatavimai (plotis x auktis x gylis) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210 x 300 x 280 (mm) Svoris . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3, 9 kg H H H H H H H H PRIE ATLIKDAMI BET KOKIUS VEIKSMUS SU KARTU VANDENIU / GARAIS, SITIKINKITE, KAD GAR VAMZDELIS (PANNARELLO) YRA NUKREIPTAS VANDENS SURINKIMO PADKLIUK. iais atvejais, prietaiso garantija negalioja. H 1. 1 Naudojimosi instrukcij knygels skaitymas spjamieji trikampiai nurodo instrukcijas, kurios yra svarbios vartotojo saugumui. Praome atidiai sekti ias instrukcijas, kad ivengtumte rimt sueidim! Nuorodos paveiksllius, prietaiso dalis ar valdym ir t. t. Kai tik manoma, perirkite atitinkam paveiksll. Valdymo panel . . . . . . . . . Priekinje pusje Filtro laikiklis . . . . . . . . . . . . . Hermetikas aukto spaudimo tipo Gar vamzdelis (Pannarello). . . . . . . . . . . . . . . . Specialus, skirtas kapuino Vandens talpa . . . . . . . . . . . . 1, 25 litro iimamo tipo Pompos slgis . . . . . . . . . . . 15 bar Boileris . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nerdijanio plieno Saugumo prietaisai . . . . Terminio lydinio H H 7 Kartas vanduo H Nudegim pavojus!Vamzdelis gali kaisti: nelieskite jo plikomis rankomis. H H Paspauskite ON/OFF mygtuk (1) ir pasukite j 'I' pozicij. [. . . ] Apsaugokite prietais nuo dulki ir purvo. H H H 12 9 SAUGUMO NURODYMAI / DIEGIMAS Taisymas / prieira Jei aparatas neveikia, veikia neteisingai, ar tariate problem, atsiradusi, kai prietaisas buvo nukrits, nedelsiant atjunkite prietais nuo elektros tinklo. Aptarnavimas ir taisymas turi bti atliekamas tik autorizuotuose serviso centruose. Mes neatsakome u al, atsiradusi dl neprofesional darbo. DIEGIMAS diegimas 4. 4 Vandens talpa H 4 0 Jei aparatas buvo neaktyuvus ilg laik (daugiau nei 2 savaites). Savo pai ir kit moni atidiai laikykits 'Saugumo nurodym' 3-iame skyriuje. (Pav. Bkite atids ir neperpildykite talpos. 4. 1 Pakuot Originali pakuot buvo sukurta taip, kad apsaugot aparat transportuojant. [. . . ]

NELEIDŽIAMA ATSISIŪSTI VARTOTOJO INSTRUKCIJOS PHILIPS HD 8323

Lastmanuals siūlo visuomeninį dalinimasi paslaugomis, saugoti ir ieškoti vadovų susijusių su programinę įranga ir įrenginiais: vartotojo taisyklės, savininko vadovai, greito paleidimo taisyklės, techniniai apibūdinimai
Bet kuriuo atveju Lastmanuals nėra atsakingi, jei dokumentas kurio ieškote yra neprieinamas, neužbaigtas, kita kalba nei reikalaujate ar modelis ar kalba neatitinka apibūdinimo. Lastmanuals neteikia vertimo paslaugų

Spauskite "Atsisiūsti vartotojo vadovą" šios sutarties pabaigoje, jei jums priimtinos taisyklės, vadovo atsiuntimas prasidės

Ieškokite vartotojo vadovo

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Nurodyti prekės ženklai yra savininkų nuosavybė

flag