Vartotojo vadovas PHILIPS FWM200D

Lastmanuals siūlo visuomeninį dalinimasi paslaugomis, saugoti ir ieškoti vadovų susijusių su programinę įranga ir įrenginiais: vartotojo taisyklės, savininko vadovai, greito paleidimo taisyklės, techniniai apibūdinimai NEPAMIRŠKITE: VISADA PERSKAITYKITE VARTOTOJO INSTRUKCIJĄ PRIEŠ PIRKDAMI !!!

Rėmėjų nuorodos

Jei šis dokumentas atitinka, vartotojo instrukcija ar vadovo vadovą, įrenginio bruožus, schemas, kurių ieškote, atsisiūskite jį dabar. Lastmanuals suteikia jums greita ir lengvą priėjimą prie vartotojo vadovo PHILIPS FWM200D. Mes tikimės kad ši PHILIPS FWM200D vartotojo instrukcija bus jums naudinga.

Lastmanuals padės atsisiūsti vartotojo instrukciją PHILIPS FWM200D.


PHILIPS FWM200D : Atsisiūskite užbaigtą vartotojo instrukciją (742 Ko)

Jūs taip pat galite atsisiūsti kitus vadovus susijusius su šiuo produktu

   PHILIPS FWM200D BROCHURE (1361 ko)

Anotacija vartotojo instrukcija PHILIPS FWM200D

Išsamios naudojimo instrukcijos yra Vartotojo Instrukcijose

[. . . ] Uregistruokite savo rengin ir gaukite vis reikiam pagalb Internete: FWM 200D/12 www. philips. com/welcome Daugiau apie firmos "Philips" gaminius galite suinoti pasauliniame Interneto tinkle. Svetains adresas: http://www. philips. com Naudojimosi instrukcij knygel Turinys 1. Svarbi informacija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Saugumas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 2. Js Mini Hi-Fi Sistema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Pristatymas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 K rasite dutje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Pagrindinio renginio apvalga. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Nuotolinio valdymo pulto apvalga. . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 3. [. . . ] Aktyvuokite taimer. Nra garso arba prastas garsas H H Pareguliuokite garsum. Patikrinkite, ar "apnuoginti" garsiakalbi laid galai yra tinkamai prijungti. Sumaiyta garso ivesties kair ir dein puss Patikrinkite garsiakalbi prijungim ir pastatym. Isitryn laikrodio/taimerio nustatymai H H Buvo sutriks maitinimas arba atjungtas elektros laidas. Nustatykite laikrod/taimer i naujo. K rasite dutje Patikrinkite, ar visus ivardintus elementus radote dutje: H H H Netinkamas USB renginio formatas H H Pagrindinis renginys Nuotolinio valdymo pultas (su baterijomis) Garsiakalbiai (x 2) Naudojimosi instrukcijos Greitos pradios gidas H Js USB renginys yra nesuderinamas su ia sistema. Pabandykite prijungti kit rengin. H H renginys nereaguoja H H Atjunkite rengin i elektros tinklo, o tada vl prijunkite ir bandykite jungti sistem. Taupydamas energij, js renginys po 15 minui, per kurias neatliekate joki veiksm, isijungia budjimo reim. Neveikia nuotolinio valdymo pultas Prie spausdami bet kok funkcij mygtuk, js turite pasirinkti altin nuotolinio valdymo pulte. Sumainkite atstum tarp nuotolinio valdymo pulto ir garso sistemos. H H H H H 4 17 . . . Informacija apie rengin Informacija apie USB grojim Tinkami USB renginiai: H H . . . Js Mini Hi-Fi Sistema Tinkamos atrankos daniai: 32 kHz, 44. 1kHz, 48 kHz. ID3 tag v2. 0 arba vlesnis. Pagrindinio renginio apvalga H USB flashmemory (USB 2. 0 arba USB 1. 1). H H USB flash grotuvai (USB 2. 0 arba USB 1. 1). Atminties kortels (jums reiks papildomo korteli skaitytuvo, kad veikt su iuo renginiu). H Prieira renginio valymas H Tinkami formatai: H USB arba atminties fail formatai FAT16, FAT32 (talpa: 512 bait). Naviguotipo iPod/ iPhone meniu. Techniniai duomenys Stiprintuvas Ivesties galia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50W kanalui x 2 Danis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 1600 Hz, 3 dB Signalo ir triukmo santykis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . >55dB MP3 link vestis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0. 5 V RMS 20 k W 3. DISC H Pasirinkite disko altin. Diskas Lazerio tipas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Puslaidininkis Disko diametras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12cm/8cm Tinkami diskai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD Audio DAC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24Bitai/ 44. 1kHz Bendrieji trukdiai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <1% Danis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63Hz 16 kHz Signalo ir triukmo santykis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . >65dBA 5. iPod/ iPhone H iPod/ iPhone prijungimui skirta vieta Tiuneris FM Radijo bang spektras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87. 5 108 MHz Tinklelis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 KHz Jautrumas - Mono, 26dB, Signalo ir triukmo santykis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <22 dBu - Stereo, 46dB, Signalo ir triukmo santykis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <45 dBu Paiekos Jautrumas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <28 dBu Bendrieji trukdiai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <3% 9. B Atidaro arba udaro disk dkl. H H Signalo ir triukmo santykis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . >45dBA jungia Hi-Fi sistem. Kitos funkcijos adintuvo nustatymas Hi-Fi sistem galite naudoti ir kaip adintuv. Nustatytu laiku gali pradti groti diskas, tiuneris (radijas), USB arba iPod/iPhone. . . . Js Mini Hi-Fi Sistema Isijungimo laikmaio ("sleep" funkcijos) nustatymas i Hi-Fi sistemataip pat gali ir isijungti budjimo reim po tam tikro nustatyto laiko tarpo. Pakartotinai spauskite SLEEP mygtuk, kad nustatytumte laiko trukm minutmis, po kurio sistema isijungs. 9 Kai isijungimo laikmatis yra aktyvuotas, ekrane bus rodomas simbolis . Nordami ijungti laikmat, pakartotinai spauskite SLEEP mygtuk, kol bus rodomas simbolis [SLP OF] (ijungta). [. . . ] 9 Ekrano panelje (jei nustatytas) pasirodys laikrodis. Spauskite ir 2 sekundes palaikykite nuspaud MUTE mygtuk. Spauskite MAX mygtuk Nordami ijungti rengin "Eco Power" Budjimo reim: Budjimo reime spauskite ir 2 sekundes palaikykite nuspaud B mygtuk. 9 Ekrane bus parodytas uraas [ECO POWER] ir ekrano panelje isijungs apvietimas. Nordami jungti/ ijungti skub galingumo padidinim. Nordami pasirinkti gamyklikai nustatyt garso efekt (FLAT, OPTIMAL, JAZZ, ROCK, TECHNO). Laikrodio nustatymas 1. [. . . ]

NELEIDŽIAMA ATSISIŪSTI VARTOTOJO INSTRUKCIJOS PHILIPS FWM200D

Lastmanuals siūlo visuomeninį dalinimasi paslaugomis, saugoti ir ieškoti vadovų susijusių su programinę įranga ir įrenginiais: vartotojo taisyklės, savininko vadovai, greito paleidimo taisyklės, techniniai apibūdinimai
Bet kuriuo atveju Lastmanuals nėra atsakingi, jei dokumentas kurio ieškote yra neprieinamas, neužbaigtas, kita kalba nei reikalaujate ar modelis ar kalba neatitinka apibūdinimo. Lastmanuals neteikia vertimo paslaugų

Spauskite "Atsisiūsti vartotojo vadovą" šios sutarties pabaigoje, jei jums priimtinos taisyklės, vadovo atsiuntimas prasidės

Ieškokite vartotojo vadovo

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Nurodyti prekės ženklai yra savininkų nuosavybė

flag