Vartotojo vadovas PHILIPS DS 8550

Lastmanuals siūlo visuomeninį dalinimasi paslaugomis, saugoti ir ieškoti vadovų susijusių su programinę įranga ir įrenginiais: vartotojo taisyklės, savininko vadovai, greito paleidimo taisyklės, techniniai apibūdinimai NEPAMIRŠKITE: VISADA PERSKAITYKITE VARTOTOJO INSTRUKCIJĄ PRIEŠ PIRKDAMI !!!

Rėmėjų nuorodos

Jei šis dokumentas atitinka, vartotojo instrukcija ar vadovo vadovą, įrenginio bruožus, schemas, kurių ieškote, atsisiūskite jį dabar. Lastmanuals suteikia jums greita ir lengvą priėjimą prie vartotojo vadovo PHILIPS DS 8550. Mes tikimės kad ši PHILIPS DS 8550 vartotojo instrukcija bus jums naudinga.

Lastmanuals padės atsisiūsti vartotojo instrukciją PHILIPS DS 8550.


PHILIPS DS 8550 : Atsisiūskite užbaigtą vartotojo instrukciją (714 Ko)

Anotacija vartotojo instrukcija PHILIPS DS 8550

Išsamios naudojimo instrukcijos yra Vartotojo Instrukcijose

[. . . ] Grojimas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 H iPod/iPhone/iPad grojimas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Grojimas i Bluetooth renginio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Iorinio renginio grojimas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Garsumo lygio reguliavimas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Garso utildymas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Atjunkite renginio AC maitinimo laid, o tada vl j prijunkite ir bandykite jungti rengin. Apie Bluetooth rengin Net ir po skmingo Bluetooth susijungimo nepavyksta groti muzikos per garsiakalb. H renginio negalima naudoti su garsiakalbiu muzikos grojimui. 5. Informacija apie produkt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Techniniai duomenys . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Po susijungimo su Bluetooth renginiu garso kokyb prasta. H Prastas Bluetooth bang primimas. Patraukite rengin ariau sistemos arba paalinkite tarp j esanias klitis. 6. [. . . ] Ltai didinkite garsum, kol jis taps vidutinis ir gerai girdimas. H sitikinkite, kad js Bluetooth sujungimas tarp garsiakalbio ir renginio yra aktyvus. Nordami "perokti" vienu takeliu pirmyn/atgal, spauskite mygtukus pirmyn/atgal. Klausykits muzikos ribot laiko tarp H Ilgas grotuvo klausymasis (net ir vidutiniu garsumu), gali sukelti klausos sutrikimus. Klausydamiesi muzikos darykite atitinkamas pertraukas. H H H H Kai naudojats ausinmis, vadovaukits toliau nurodytomis taisyklmis H Klausykits vidutiniu garsumu, darykite pertraukas. Js galite sukelti eismo trukdius, tam tikrose vietose grotuvo klausymasis vaiuojant yra udraustas. Iorinio renginio grojimas Per rengin js galite klausytis ir muzikos, grojamos i papildomai prijungto renginio. Spauskite , kad pasirinktumte "Aux-in" reim. H H H 2. Komplekte pateikt Aux-in laid prijunkite prie: H AUX IN lizdo (3. 5 mm), esanio renginio gale. iorinio renginio ausini lizdo. spjimas H H Niekada nenuimkite rengin dengianio viraus. Nelaikykite renginio tiesioginiuose sauls spinduliuose, alia liepsnos ar kario. sitikinkite, kad visuomet galite lengvai pasiekti renginio maitinimo laid, kituk ar adapter, ir taip atjungti maitinim. 3. Pradkite grojim ioriniame renginyje (skaitykite renginio naudojimosi instrukcijas). H H Garsumo lygio reguliavimas 1. Grojimo metu spauskite VOL +/-, nordami padidinti/sumainti garsumo lyg. H H Garso utildymas 1. Grojimo metu spauskite MUTE mygtuk, kad laikinai utildytumte gars arba j grintumte. 4 17 . . . SVARBI INFORMACIJA Pastabos Bet kokios modifikacijos ar pakeitimai, kurie nra patvirtinti Philips Consumer Lifestyle, gali atimti vartotojo teis naudotis iuo renginiu. iPod/iPhone/iPad grojimas 1. 9 Prijungtas iPod/iPhone prads groti. H 2150 is produktas atitinka Europos Bendrijos nustatytus reikalavimus radijo trukdiams. Nordami laikinai sustabdyti/atnaujinti grojim, spauskite ]. Nordami "perokti" reikiam takel, spauskite greito prasukimo priek/atgal mygtukus. Nordami atlikti paiek grojimo metu, spauskite ir laikykite nuspaud greito prasukimo priek/atgal mygtukus, tada juos atleiskite ir tskite grojim. Nordami valdyti meniu, spauskite MENU, tada spauskite mygtukus vir/apai, kad pasirinktumte, ir tuomet spauskite OK, kad patvirtintumte. Perdirbimas H H Js renginys sukurtas naudojant auktos kokybs mediagas ir komponentus, kurie gali bti perdirbami arba naudojami dar kart. Jeigu prie savo renginio matote nubraukto atliek konteinerio paveiksliuk, tai reikia, kad renginys pagamintas pagal 2002/96/EC Europos direktyv. H iPod/iPhone/iPad krovimas Kai renginys prijungtas prie maitinimo, statytas iPod/iPhone/iPad automatikai ims krautis. Patarimas H Savo iPod/iPhone taip pat galite pakrauti ir per integruot baterij. [. . . ] Usiraykite numerius ia: Modelio Numeris: ______________________________ Serijos Numeris: ______________________________ H 3. H Aux-in reimo pasirinkimas. 4. Mygtukai vir/apai H "Narymui" po iPod/iPhone meniu. 5. Mygtukai greitam prasukimui priek/atgal H Nuotolinio valdymo pulto paruoimas Dmesio H Greita paieka takelio ribose iPod/iPhone. [. . . ]

NELEIDŽIAMA ATSISIŪSTI VARTOTOJO INSTRUKCIJOS PHILIPS DS 8550

Lastmanuals siūlo visuomeninį dalinimasi paslaugomis, saugoti ir ieškoti vadovų susijusių su programinę įranga ir įrenginiais: vartotojo taisyklės, savininko vadovai, greito paleidimo taisyklės, techniniai apibūdinimai
Bet kuriuo atveju Lastmanuals nėra atsakingi, jei dokumentas kurio ieškote yra neprieinamas, neužbaigtas, kita kalba nei reikalaujate ar modelis ar kalba neatitinka apibūdinimo. Lastmanuals neteikia vertimo paslaugų

Spauskite "Atsisiūsti vartotojo vadovą" šios sutarties pabaigoje, jei jums priimtinos taisyklės, vadovo atsiuntimas prasidės

Ieškokite vartotojo vadovo

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Nurodyti prekės ženklai yra savininkų nuosavybė

flag