Vartotojo vadovas PHILIPS DS 1200

Lastmanuals siūlo visuomeninį dalinimasi paslaugomis, saugoti ir ieškoti vadovų susijusių su programinę įranga ir įrenginiais: vartotojo taisyklės, savininko vadovai, greito paleidimo taisyklės, techniniai apibūdinimai NEPAMIRŠKITE: VISADA PERSKAITYKITE VARTOTOJO INSTRUKCIJĄ PRIEŠ PIRKDAMI !!!

Rėmėjų nuorodos

Jei šis dokumentas atitinka, vartotojo instrukcija ar vadovo vadovą, įrenginio bruožus, schemas, kurių ieškote, atsisiūskite jį dabar. Lastmanuals suteikia jums greita ir lengvą priėjimą prie vartotojo vadovo PHILIPS DS 1200. Mes tikimės kad ši PHILIPS DS 1200 vartotojo instrukcija bus jums naudinga.

Lastmanuals padės atsisiūsti vartotojo instrukciją PHILIPS DS 1200.


PHILIPS DS 1200 : Atsisiūskite užbaigtą vartotojo instrukciją (711 Ko)

Jūs taip pat galite atsisiūsti kitus vadovus susijusius su šiuo produktu

   PHILIPS DS1200 (4937 ko)
   PHILIPS DS 1200 (3315 ko)
   PHILIPS DS 1200 BROCHURE (324 ko)
   PHILIPS DS 1200 QUICK START GUIDE (1503 ko)

Anotacija vartotojo instrukcija PHILIPS DS 1200

Išsamios naudojimo instrukcijos yra Vartotojo Instrukcijose

[. . . ] Uregistruokite savo rengin ir gaukite vis reikiam pagalb Internete, adresu: DS 1200 www. philips. com/welcome Daugiau apie firmos "Philips" gaminius galite suinoti pasauliniame Interneto tinkle. [. . . ] Laikykits vietini taisykli ir nemeskite seno produkto kartu su kitomis nam apyvokos iuklmis. Teisingas atsikratymas senu produktu pads sumainti neigiamas pasekmes gamtai ir moni sveikatai. "Made for iPod", "Made for iPhone" ir "Made for iPad" reikia, kad elektroninis priedas yra sukurtas naudojimui specifikai su iPod, iPhone ar iPad atitinkamai, ir yra sertifikuotas gamintojo atitikti Apple veikimo standartus. Apple nra atsakingas u io prietaiso veikim ir atitikim saugumo ir prieiros standartams. Atkreipkite dmes, kad io priedo naudojimas su iPod, iPhone arba iPad gali paveikti bevielio ryio veikim. priklausantis preks enklas. Js prietaise yra naudojamos baterijos, atitinkanios Europos direktv 2006/66/EC, j negalima atsikratyti kartu su kitomis nam apyvokos iuklmis. Laikykits vietini taisykli ir pasidomkite apie panaudot baterij surinkim, nes teisingas atsikratymas senu produktu pads sumainti neigiamas pasekmes gamtai ir moni sveikatai. Pastaba H Informacin prietaiso ploktel yra prietaiso galinje dalyje. 14 3 Greitos pradios gidas Saugumas Sveikiname su nauju pirkiniu ir sveiki prisijung prie Philips!Nordami pilnai naudotis Philips siloma pagalba, uregistruokite savo prietais www. philips. com/welcome. spjimas H Saugumas Kur srovs kitukas ar prietaiso akotuvas yra naudojamas kaip atjungimo prietaisas, atjungimo prietaisas turi visuomet bti veikiantis. spjimas H Niekuomet nepaalinkite io prietaiso korpuso. [. . . ] Pagalba internete. 10 7 Greitos pradios gidas Greitos pradios gidas 8 9 [. . . ]

NELEIDŽIAMA ATSISIŪSTI VARTOTOJO INSTRUKCIJOS PHILIPS DS 1200

Lastmanuals siūlo visuomeninį dalinimasi paslaugomis, saugoti ir ieškoti vadovų susijusių su programinę įranga ir įrenginiais: vartotojo taisyklės, savininko vadovai, greito paleidimo taisyklės, techniniai apibūdinimai
Bet kuriuo atveju Lastmanuals nėra atsakingi, jei dokumentas kurio ieškote yra neprieinamas, neužbaigtas, kita kalba nei reikalaujate ar modelis ar kalba neatitinka apibūdinimo. Lastmanuals neteikia vertimo paslaugų

Spauskite "Atsisiūsti vartotojo vadovą" šios sutarties pabaigoje, jei jums priimtinos taisyklės, vadovo atsiuntimas prasidės

Ieškokite vartotojo vadovo

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Nurodyti prekės ženklai yra savininkų nuosavybė

flag