Vartotojo vadovas PHILIPS DCM7005

Lastmanuals siūlo visuomeninį dalinimasi paslaugomis, saugoti ir ieškoti vadovų susijusių su programinę įranga ir įrenginiais: vartotojo taisyklės, savininko vadovai, greito paleidimo taisyklės, techniniai apibūdinimai NEPAMIRŠKITE: VISADA PERSKAITYKITE VARTOTOJO INSTRUKCIJĄ PRIEŠ PIRKDAMI !!!

Rėmėjų nuorodos

Jei šis dokumentas atitinka, vartotojo instrukcija ar vadovo vadovą, įrenginio bruožus, schemas, kurių ieškote, atsisiūskite jį dabar. Lastmanuals suteikia jums greita ir lengvą priėjimą prie vartotojo vadovo PHILIPS DCM7005. Mes tikimės kad ši PHILIPS DCM7005 vartotojo instrukcija bus jums naudinga.

Lastmanuals padės atsisiūsti vartotojo instrukciją PHILIPS DCM7005.


PHILIPS DCM7005 : Atsisiūskite užbaigtą vartotojo instrukciją (779 Ko)

Jūs taip pat galite atsisiūsti kitus vadovus susijusius su šiuo produktu

   PHILIPS DCM7005 (577 ko)
   PHILIPS DCM7005 BROCHURE (2216 ko)
   PHILIPS DCM7005 QUICK START GUIDE (866 ko)

Anotacija vartotojo instrukcija PHILIPS DCM7005

Išsamios naudojimo instrukcijos yra Vartotojo Instrukcijose

[. . . ] Uregistruokite savo prietais ir gaukite pagalb internete DCM7005 www. philips. com/welcome Daugiau apie firmos "Philips" gaminius galite suinoti pasauliniame Interneto tinkle. Svetains adresas: http://www. philips. com Naudojimosi instrukcij knygel 9. Problem sprendimas spjimas H H Sumainkite atstum tarp pultelio ir prietaiso. Nukreipkite nuotolinio valdymo pultel tiesiai prietaise esant sensori. Niekuomet neardykite io prietaiso korpuso. H H Nordami ilaikyti galiojani garantij, niekuomet nebandykite taisyti prietaiso patys. [. . . ] Praome pasidomti vietinmis taisyklmis apie pakuots, isekusi baterij ir senos rangos imetim. Spauskite a / b nordami priskirti numer (nuo 1 iki 20) iai radijo stoiai ir tuomet spauskite PROGRAM nordami patvirtinti. Pakartokite aukiau apraytus ingsnius nordami uprogramuoti daugiau radijo stoi. Sinchronizuokite laikrod su RDS Js galite sinchronizuoti laik, rodom prietaise su esaniu RDS stotyje. 9 Jei laiko signalo negaunama, [NO CT] parodoma. Js prietaisas pagamintas i mediag, kurios gali bti perdirbamos ir panaudojamos dar kart. Pastaba H Nordami perrayti uprogramuot stot, isaugokite kit stot jos vietoje. Bkite atsakingi Gerbkite autorines teises. Kai is perbraukto konteinerio simbolis nurodomas ant produkto, tai reikia, kad produktas yra atitinkantis Europos direktyv 2002/96/EC. Laikykits vietini taisykli ir nemeskite seno produkto kartu su kitomis nam apyvokos iuklmis. Teisingas atsikratymas senu produktu pads sumainti neigiamas pasekmes gamtai ir moni sveikatai. Neteist nuo kopijavimo apsaugotos mediagos kopij darymas, skaitant kompiuterines programas, failus, transliacijas ir garso raus, gali bti autorini teisi paeidimas ir nusikaltimas. is prietaisas neturt bti naudojamas tokiems tikslams. Pasirinkite nustatyt radijo stot H Pastaba Perduodamo laiko tikslumas priklauso nuo RDS stoties, perduodanios signal. 1. FM imtuvo reime, spauskite a / b nordami pasirinkti nustatyt radijo stoties numer. Rodykite RDS informacij RDS (Radio Data System) yra paslauga, kuri leidia FM stotims rodyti papildom informacij. Jei js sijungiate RDS stot, RDS piktograma ir stoties pavadinimas rodomi. Spauskite RDS pakartotinai nordami perirti i informacij (jei galima): 9 Stoties pavadinimas 9 Programos tipas, toks kaip [NEWS] (Naujienos), [SPORT] (sportas), [POP M] (Pop muzika) ir t. t. 9 RDS laikrodis 9 Danis Js prietaise yra naudojamos baterijos, atitinkanios Europos direktv 2006/66/EC, j negalima atsikratyti kartu su kitomis nam apyvokos iuklmis. Laikykits vietini taisykli ir pasidomkite apie panaudot baterij surinkim, nes teisingas atsikratymas senu produktu pads sumainti neigiamas pasekmes gamtai ir moni sveikatai. "Made for iPod", "Made for iPhone" ir "Made for iPad" reikia, kad elektroninis priedas yra sukurtas naudojimui specifikai su iPod, iPhone ar iPad atitinkamai, ir yra sertifikuotas gamintojo atitikti Apple veikimo standartus. Apple nra atsakingas u io prietaiso veikim ir atitikim saugumo ir prieiros standartams. Atkreipkite dmes, kad io priedo naudojimas su iPod, iPhone arba iPad gali paveikti bevielio ryio veikim. Klausykits FM radijo "Prijunkite ir grokite" diegimas Kai perjungiate prietais radijo reim ir jei joki radijo stoi nra isaugota, [AUTO INSTALL PRESS PLAY, STOP CANCEL] (nordami automatikai diegti, spauskite ], nordami ataukti, spauskite P) rodoma ekrane. 9 Prietaisas automatikai isaugo radijo stotis su pakankamai stipriu signalu. 9 Kai visos galimos stotys isaugomos, pirmoji isaugota radijo stotis pradedama transliuoti automatikai. . . . Svarbu Norint pareguliuoti silpn stot: Spauskite O / R pakartotinai kol surandate optimaliausi primim. is prietaisas turi i etiket: Patarimas H 1 KLAS LAZERINIS PRODUKTAS [STEREO] yra numatytasis nustatymas imtuvo reimui. Imtuvo reime, js galite spausti OK pakartotinai nordami perjungti tarp [STEREO] ir [MONO]. Prietaisas simena js nustatym, net jei ijungiate prietais ar perjungiate kit altin. H II klass prietaiso simbolis: Nordami ijungti "Prijunkite ir grokite" diegimo reim 2. 9 Sistema persijungia numatyt altin arba budjimo reim. Programuokite radijo stotis automatikai Pastaba H II klass prietaisas su dviguba izoliacija ir be eminimo. Pastaba H Informacin prietaiso ploktel yra prietaiso galinje dalyje. Js galite uprogramuoti iki 20 radijo stoi. Nustatykite FM radijo stotis spjimas H sitikinkite, kad prijungte ir pilnai itrmpte pridedam FM anten. 1. [. . . ] TIMER H Nustatyti adintuv. Perjunkite budjimo reim Spauskite B nordami perjungti Hi-Fi sistem budjimo reim. altinio mygtukai H Perjunkite sistem Eco Power (energijos taupymo) budjimo reim: Budjimo reime, nuspauskite ir palaikykite B dvi sekundes. 9 [ECO POWER] sukasi ekrane, tuomet apvietimas ijungiamas. Pasirinkti altin. 14 11 3. Pilnai statykite garsiakalbio raudono laido gal kairij raudon (+) jungt. [. . . ]

NELEIDŽIAMA ATSISIŪSTI VARTOTOJO INSTRUKCIJOS PHILIPS DCM7005

Lastmanuals siūlo visuomeninį dalinimasi paslaugomis, saugoti ir ieškoti vadovų susijusių su programinę įranga ir įrenginiais: vartotojo taisyklės, savininko vadovai, greito paleidimo taisyklės, techniniai apibūdinimai
Bet kuriuo atveju Lastmanuals nėra atsakingi, jei dokumentas kurio ieškote yra neprieinamas, neužbaigtas, kita kalba nei reikalaujate ar modelis ar kalba neatitinka apibūdinimo. Lastmanuals neteikia vertimo paslaugų

Spauskite "Atsisiūsti vartotojo vadovą" šios sutarties pabaigoje, jei jums priimtinos taisyklės, vadovo atsiuntimas prasidės

Ieškokite vartotojo vadovo

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Nurodyti prekės ženklai yra savininkų nuosavybė

flag