Vartotojo vadovas PHILIPS DCM 2060

Lastmanuals siūlo visuomeninį dalinimasi paslaugomis, saugoti ir ieškoti vadovų susijusių su programinę įranga ir įrenginiais: vartotojo taisyklės, savininko vadovai, greito paleidimo taisyklės, techniniai apibūdinimai NEPAMIRŠKITE: VISADA PERSKAITYKITE VARTOTOJO INSTRUKCIJĄ PRIEŠ PIRKDAMI !!!

Rėmėjų nuorodos

Jei šis dokumentas atitinka, vartotojo instrukcija ar vadovo vadovą, įrenginio bruožus, schemas, kurių ieškote, atsisiūskite jį dabar. Lastmanuals suteikia jums greita ir lengvą priėjimą prie vartotojo vadovo PHILIPS DCM 2060. Mes tikimės kad ši PHILIPS DCM 2060 vartotojo instrukcija bus jums naudinga.

Lastmanuals padės atsisiūsti vartotojo instrukciją PHILIPS DCM 2060.


PHILIPS DCM 2060 : Atsisiūskite užbaigtą vartotojo instrukciją (999 Ko)

Jūs taip pat galite atsisiūsti kitus vadovus susijusius su šiuo produktu

   PHILIPS DCM2060 BROCHURE (1882 ko)
   PHILIPS DCM2060 (603 ko)
   PHILIPS DCM2060 BROCHURE (1857 ko)

Anotacija vartotojo instrukcija PHILIPS DCM 2060

Išsamios naudojimo instrukcijos yra Vartotojo Instrukcijose

[. . . ] Uregistruokite savo prietais ir gaukite pagalb internete: DCM2060 www. philips. com/welcome Daugiau apie firmos "Philips" gaminius galite suinoti pasauliniame Interneto tinkle. Svetains adresas: http://www. philips. com Naudojimosi instrukcij knygel 2011 Koninklijke Philips Electronics N. V. Visos teiss saugomos 2 23 PASTABOS 1 TURINYS Svarbu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 inokite iuos saugumo simbolius . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Klausymosi saugumas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 6 Kitos funkcijos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Nustatykite adintuv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Nustatykite miego laikmat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Klausykits iorinio prietaiso. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Klausykits per ausines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 2 Js mikro muzikos sistema . . . . . . . . . . . . . 6 anga. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 K rasite dutje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Pagrindinio prietaiso apvalga. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Nuotolinio valdymo pultelio apvalga . . . . . . . . . . . . . . 8 7 Prietaiso informacija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Charakteristikos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 USB grojimo informacija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Palaikomi MP3 disk formatai:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 3 Nuo ko pradti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Pastatymas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Prijunkite FM anten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Paruokite nuotolinio valdymo pultel. . . . . . . . . . . . 10 Prijunkite energijos tiekim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Automatikai diekite radijo stotis. . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Nustatykite laikrod. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 junkite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 8 9 Problem sprendimas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Pastaba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 4 Grokite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Grokite diskus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Grokite i USB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Grokite i iPod / iPhone / iPad. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Grojimo nustatymai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Pareguliuokite gars. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Rodykite vairi informacij . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 5 Klausykits FM radijo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Nustatykite FM radijo stot. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Automatinis radijo stoi programavimas . . . . . 15 Rankinis radijo stoi programavimas . . . . . . . . . . 15 Pasirinkite nustatyt radijo stot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Rodyti RDS informacij . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Pasirinkite stereo / mono transliacij. . . . . . . . . . . . . 16 22 3 1. PASTABA inokite iuos saugumo simbolius Bet kokie io prietaiso pakeitimai ar modifikacijos, kurios nra patvirtintos Philips Consumer Lifestyle, gali panaikinti vartotojo teis naudotis prietaisu. Perskaitykite ias instrukcijas. [. . . ] B jungti / ijungti prietais Perjungti budjimo reim Prijungti energijos tiekim. Nordami panaikinti aktyvacij ar i naujo aktyvuoti adintuv Budjimo reime spauskite TIMER pakartotinai nordami jungti arba ijungti adintuv. Pradkite grojim prietaise (irkite prietaiso naudojimosi instrukcij knygel). 13. @ H Klausykits per ausines Prijunkite ausines Z lizd prietaise. 14. CD H Nutildyti / vl atkurti garsum. Pastaba Pasirinkti diskus kaip altin. H Nuotolinio valdymo pultelio apvalga 4. Pareguliuoti laik. Jei diskai, USB, iPod / iPhone / iPad altinis yra pasirinktas, taiau nra disko, USB, iPod / iPhone / iPad dta, sistema persijungia radijo altin automatikai. Nustatykite miego laikmat Pastaba H 5. USB / MP3 LINK H Pasirinkti USB / MP3 link kaip altin. sitikinkite, kad teisingai nustatte laikrod. 6. RDS / DISPLAY H H Tam tikroms FM radijo stotims: rodyti RDS informacij. Kai prietaisas yra jungtas, spauskite SLEEP pakartotinai nordami pasirinkti laikotarp (minutmis). VOL +/H Pareguliuoti garsum. Nordami ijungti miego laikmat, spauskite SLEEP pakartotinai, kol [OFF] (ijungta) parodoma. 9. Pasirinkti uprogramuot radijo stot. Klausykits iorinio prietaiso Js taip pat galite klausytis iorinio prietaiso, pavyzdiui, MP3 grotuvo, per prietais. Prijunkite pridedam MP3 link laid prie: MP3 LINK lizdo iame prietaise. Spauskite USB/MP3 LINK pakartotinai nordami pasirinkti MP3 link reim. 12. DBB H jungti arba ijungti dinamin bos sustiprinim. 8 17 . . . KLAUSYKITS FM RADIJO Pasirinkite stereo / mono transliacij Pastaba H 6. KITOS FUNKCIJOS Nustatykite adintuv is prietaisas gali bti naudojamas kaip adintuvas. Diskai, radijas, USB arba dok statytas prietaisas yra aktyvuojamas ir pradeda groti nustatytu laiku. . . . NUO KO PRADTI Atsargiai H H Groti takel arba visus takelius kartojant. Groti takelius atsitiktine tvarka. Stereo transliacija yra numatytasis reimas radijo reime. Stotims su silpnu signalu, norint pagerinti primim, pakeiskite gars mono. H Valdym naudokite tik taip, kaip nurodyta ioje naudojimosi instrukcij knygelje. Kitu atveju galite sukelti pavojing spinduliavim arba kit nesaug veiksm. Pastaba sitikinkite, kad teisingai nustatte laikrod. 15. [. . . ] 9 Prietaisas persijungia paskutin naudot altin. Programuokite takelius Js galite uprogramuoti iki 20 takeli. CD / USB reime, sustabdius grojim P, spauskite PROG nordami aktyvuoti programavimo reim. Spauskite ^ / _ nordami pasirinkti takelio numer, tuomet spauskite PROG nordami patvirtinti. Nordami itrinti program, sustabdius grojim spauskite P. H H Pastaba Patarimas H Nordami ijungti saugojimo reim, spauskite B arba P. Nordami pasirinkti altin, spauskite SOURCE pakartotinai arba altinio pasirinkimo mygtukus nuotolinio valdymo pultelyje. Nustatykite laikrod 1. [. . . ]

NELEIDŽIAMA ATSISIŪSTI VARTOTOJO INSTRUKCIJOS PHILIPS DCM 2060

Lastmanuals siūlo visuomeninį dalinimasi paslaugomis, saugoti ir ieškoti vadovų susijusių su programinę įranga ir įrenginiais: vartotojo taisyklės, savininko vadovai, greito paleidimo taisyklės, techniniai apibūdinimai
Bet kuriuo atveju Lastmanuals nėra atsakingi, jei dokumentas kurio ieškote yra neprieinamas, neužbaigtas, kita kalba nei reikalaujate ar modelis ar kalba neatitinka apibūdinimo. Lastmanuals neteikia vertimo paslaugų

Spauskite "Atsisiūsti vartotojo vadovą" šios sutarties pabaigoje, jei jums priimtinos taisyklės, vadovo atsiuntimas prasidės

Ieškokite vartotojo vadovo

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Nurodyti prekės ženklai yra savininkų nuosavybė

flag