Vartotojo vadovas PHILIPS DCM 2020

Lastmanuals siūlo visuomeninį dalinimasi paslaugomis, saugoti ir ieškoti vadovų susijusių su programinę įranga ir įrenginiais: vartotojo taisyklės, savininko vadovai, greito paleidimo taisyklės, techniniai apibūdinimai NEPAMIRŠKITE: VISADA PERSKAITYKITE VARTOTOJO INSTRUKCIJĄ PRIEŠ PIRKDAMI !!!

Rėmėjų nuorodos

Jei šis dokumentas atitinka, vartotojo instrukcija ar vadovo vadovą, įrenginio bruožus, schemas, kurių ieškote, atsisiūskite jį dabar. Lastmanuals suteikia jums greita ir lengvą priėjimą prie vartotojo vadovo PHILIPS DCM 2020. Mes tikimės kad ši PHILIPS DCM 2020 vartotojo instrukcija bus jums naudinga.

Lastmanuals padės atsisiūsti vartotojo instrukciją PHILIPS DCM 2020.


PHILIPS DCM 2020 : Atsisiūskite užbaigtą vartotojo instrukciją (680 Ko)

Jūs taip pat galite atsisiūsti kitus vadovus susijusius su šiuo produktu

   PHILIPS DCM2020 BROCHURE (1774 ko)
   PHILIPS DCM2020 (4735 ko)
   PHILIPS DCM2020 (354 ko)
   PHILIPS DCM2020 BROCHURE (1749 ko)
   PHILIPS DCM2020 QUICK START GUIDE (6514 ko)

Anotacija vartotojo instrukcija PHILIPS DCM 2020

Išsamios naudojimo instrukcijos yra Vartotojo Instrukcijose

[. . . ] Uregistruokite savo prietais ir gaukite pagalb internete DCM2020 www. philips. com/welcome Daugiau apie firmos "Philips" gaminius galite suinoti pasauliniame Interneto tinkle. Svetains adresas: http://www. philips. com Naudojimosi instrukcij knygel 2011 Koninklijke Philips Electronics N. V. Visos teiss saugomos. 2 23 PASTABOS 1 TURINYS Svarbu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Saugumas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Pastaba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 6 Klausykits radijo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Nustatykite radijo stot. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Automatinis radijo stoi programavimas . . . . . 15 Rankinis radijo stoi programavimas . . . . . . . . . . 16 Pasirinkite nustatyt radijo stot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Rodyti RDS informacij . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 2 Js mikro muzikos sistema . . . . . . . . . . . . . 6 anga. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 K rasite dutje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Pagrindinio prietaiso apvalga. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Nuotolinio valdymo pultelio apvalga . . . . . . . . . . . . . . 8 7 Kitos funkcijos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Nustatykite adintuv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Nustatykite miego laikmat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Klausykits iorinio prietaiso. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Klausykits per ausines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 3 Nuo ko pradti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Prijunkite garsiakalbius . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Prijunkite energijos tiekim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Paruokite nuotolinio valdymo pultel. . . . . . . . . . . . 10 Demonstruokite prietaiso galimybes . . . . . . . . . . . . . 11 Prijunkite FM anten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Nustatykite laikrod. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 junkite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Automatikai diekite radijo stotis. . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 8 Prietaiso informacija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Charakteristikos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 USB grojimo informacija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Palaikomi MP3 disk formatai:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 9 Problem sprendimas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Vaizdas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Garsas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Grojimas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Kita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 4 Grokite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Pagrindiniai grojimo veiksmai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Grokite diskus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Grokite i USB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Pareguliuokite gars. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 5 Grokite iPod / iPhone / iPad . . . . . . . . . . . . 14 Suderinami iPod / iPhone / iPad. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 statykite iPod / iPhone / iPad. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Klausykits savo iPod / iPhone / iPad. . . . . . . . . . . . 14 kraukite savo iPod / iPhone / iPad . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Iimkite iPod / iPhone / iPad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 22 3 1. PROBLEM SPRENDIMAS Nedkite joki galimo pavojaus altini ant prietaiso (pvz. [. . . ] Jei diskai, USB, iPod / iPhone / iPad altinis yra pasirinktas, taiau nra disko, USB, iPod / iPhone / iPad dta, sistema persijungia radijo altin automatikai. Jei iPod / iPhone / iPad grojaratis yra pasirenkamas kaip adintuvo altinis, jums reikia sukurti grojarat pavadinimu "PHILIPS" savo iPod / iPhone / iPad prietaise. Jei grojaraio pavadinimu "PHILIPS" nra, arba jei jame nra takeli, prietaisas persijungia radijo reim. H 10. Budjimo reime, nuspauskite ir palaikykite SLEEP / TIMER kol [TIMER SET] (adintuvo nustatymas) pasirodo ekrane. Spauskite SOURCE pakartotinai nordami pasirinkti altin: DISC, USB, TUNER, iPod / iPhone / iPad arba grojaratis. Jei iPod / iPhone / iPad grojaratis yra pasirenkamas kaip adintuvo altinis, jums reikia sukurti grojarat pavadinimu "PHILIPS" savo iPod / iPhone / iPad prietaise. Jei grojaraio pavadinimu "PHILIPS" nra, arba jei jame nra takeli, prietaisas persijungia radijo reim. H H H 12. - PRESET / ALBUM + H H H Perokti prie prie tai buvusio / sekanio albumo. p H Atidaryti arba udaryti disk skyrel. Pridkite fail grojarat 1. Spauskite MENU nordami perirti detali informacij apie grojarat. 15. Spauskite \ / [ pakartotinai nordami nustatyti valandas, tuomet spauskite SLEEP / TIMER dar kart nordami patvirtinti. Spauskite \ / [ nordami nustatyti minutes, tuomet spauskite SLEEP / TIMER nordami patvirtinti. Spauskite \ / [ nordami pareguliuoti garsum, tuomet spauskite SLEEP / TIMER nordami patvirtinti. Kai prietaisas yra jungtas, spauskite SLEEP / TIMER pakartotinai nordami pasirinkti laikotarp (minutmis). 9 Nordami ijungti miego laikmat, spauskite SLEEP / TIMER pakartotinai, kol dingsta i ekrano. Klausykits iorinio prietaiso Js taip pat galite klausytis iorinio prietaiso, pavyzdiui, MP3 grotuvo, per prietais. 8 17 . . . KLAUSYKITS RADIJO Rankinis radijo stoi programavimas Pastaba H . . . Spauskite RDS pakartotinai nordami perirti informacij (jei galima): 9 Stoties pavadinimas 9 Programos tipas, pavyzdiui, [NEWS] (inios), [SPORT] (sportas), [POP M] (pop muzika) ir t. t. REPEAT / SHUFFLE jungti prietais Perjungti budjimo reim arba ekonomin budjimo reim. H H Groti takel arba visus takelius kartojant. Groti takelius atsitiktine tvarka. Js galite uprogramuoti iki 20 radijo stoi. 2. Spauskite \ / [ nordami priskirti numer (nuo 1 iki 20) iai radijo stoiai ir tuomet spauskite PROG / CLOCK SET nordami patvirtinti. Pakartokite 2-3 ingsnius nordami uprogramuoti daugiau radijo stoi. Sinchronizuokite laikrod su RDS Js galite sinchronizuoti laik, rodom prietaise su esaniu RDS stotyje. 9 Jei laiko signalo negaunama, [NO CT] parodoma. Pasirinkti diskus kaip altin. 16. [. . . ] Nenaudokite sen ir nauj baterij kartu, taip pat nemaiykite skirting tip baterij. Baterij sudtyje yra chemini mediag, tad isekusiomis baterijomis reikia tinkamai atsikratyti. 1. Budjimo reime, spauskite PROG / CLOCK SET tris sekundes nordami aktyvuoti laikrodio nustatymo reim. 9 [CLOCK SET] sukasi ekrane, tuomet laiko formatas [24H] ir [12H] pasirodo. [. . . ]

NELEIDŽIAMA ATSISIŪSTI VARTOTOJO INSTRUKCIJOS PHILIPS DCM 2020

Lastmanuals siūlo visuomeninį dalinimasi paslaugomis, saugoti ir ieškoti vadovų susijusių su programinę įranga ir įrenginiais: vartotojo taisyklės, savininko vadovai, greito paleidimo taisyklės, techniniai apibūdinimai
Bet kuriuo atveju Lastmanuals nėra atsakingi, jei dokumentas kurio ieškote yra neprieinamas, neužbaigtas, kita kalba nei reikalaujate ar modelis ar kalba neatitinka apibūdinimo. Lastmanuals neteikia vertimo paslaugų

Spauskite "Atsisiūsti vartotojo vadovą" šios sutarties pabaigoje, jei jums priimtinos taisyklės, vadovo atsiuntimas prasidės

Ieškokite vartotojo vadovo

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Nurodyti prekės ženklai yra savininkų nuosavybė

flag