Vartotojo vadovas PHILIPS AZ 3831

Lastmanuals siūlo visuomeninį dalinimasi paslaugomis, saugoti ir ieškoti vadovų susijusių su programinę įranga ir įrenginiais: vartotojo taisyklės, savininko vadovai, greito paleidimo taisyklės, techniniai apibūdinimai NEPAMIRŠKITE: VISADA PERSKAITYKITE VARTOTOJO INSTRUKCIJĄ PRIEŠ PIRKDAMI !!!

Rėmėjų nuorodos

Jei šis dokumentas atitinka, vartotojo instrukcija ar vadovo vadovą, įrenginio bruožus, schemas, kurių ieškote, atsisiūskite jį dabar. Lastmanuals suteikia jums greita ir lengvą priėjimą prie vartotojo vadovo PHILIPS AZ 3831. Mes tikimės kad ši PHILIPS AZ 3831 vartotojo instrukcija bus jums naudinga.

Lastmanuals padės atsisiūsti vartotojo instrukciją PHILIPS AZ 3831.


PHILIPS AZ 3831 : Atsisiūskite užbaigtą vartotojo instrukciją (625 Ko)

Jūs taip pat galite atsisiūsti kitus vadovus susijusius su šiuo produktu

   PHILIPS AZ3831 BROCHURE (1256 ko)
   PHILIPS AZ3831 (14775 ko)
   PHILIPS AZ3831 BROCHURE (1233 ko)
   PHILIPS AZ3831 QUICK START GUIDE (3299 ko)

Anotacija vartotojo instrukcija PHILIPS AZ 3831

Išsamios naudojimo instrukcijos yra Vartotojo Instrukcijose

[. . . ] Nesumaiykite skirting ri baterij (vienu metu nenaudokite sen ir nauj baterij, arba anglies ir armini baterij). Baterijos negali bti alia stipri kario altini, toki kaip sauls spinduliai, ugnis ir pan. alia renginio nestatykite pavojing daikt (degani vaki, vandens piln vaz ir panaiai). Jei ijungimui naudojamas atskiras renginys, jis turi bti lengvai pasiekiamas. Niekada nenuimkite apsauginio sistemos gaubto. Niekada patys netaisykite renginio, nes taip paeisite garantij. [. . . ] Bet kokios modifikacijos ar pakeitimai, kurie nra patvirtinti Philips Consumer Lifestyle yra nelegals ir neteisti ir gali atimti teis naudotis iuo renginiu. Perdirbimas Tinkami USB renginiai: !atminties kortels (reikalauja papildomo kortels skaitytuvo, kad veikt su iuo renginiu). Js renginys sukurtas naudojant auktos kokybs mediagas ir komponentus, kurie gali bti perdirbami arba naudojami dar kart. Tinkami formatai: !USB arba atminties fail formatai FAT12, FAT16, FAT32 (talpa: 512 bit). Tam, kad baterijomis bt tinkamai atsikratyta, js turite pristatyti jas atitinkam surinkimo centr; tai numato 2006/66/EC direktyva. Kai randate nubraukto atliek konteinerio paveiksliuk su alia paymtu cheminiu simboliu 'Pb' tai reikia, jog baterijos atitinka direktyv, numatani vino naudojim. Daugiau informacijos apie sen baterij imetim galite suinoti i vietins atsakingos instancijos. Jeigu baterijomis atsikratysite tinkamai, js padsite apsaugoti gamt ir mogaus sveikat nuo kenksming veiksni, kurie atsiranda dl netinkamo atsikratymo senomis baterijomis. 5 Jeigu prie savo renginio matote nubraukto atliek konteinerio paveiksliuk, tai reikia, kad renginys pagamintas pagal 2002/96/EC Europos direktyv. Js negalite imesti savo renginio kartu su prastinmis nam apyvokos iuklmis. Daugiau informacijos apie sen produkt imetim ir perdirbim galite suinoti i vietins atsakingos instancijos. Jeigu renginiu atsikratysite tinkamai, js padsite apsaugoti gamt ir mogaus sveikat nuo kenksming veiksni, kurie atsiranda dl netinkamo atsikratymo senais daiktais. Netinkami formatai: !Tuti albumai: tuti albumai yra tie, kuriuose nra MP3/WMA audio fail, ir jie nerodomi ekranlyje. Word'o dokumentai (. doc) ar MP3 failai su pltiniu . dlf yra ignoruojami ir nebus grojami. SVARBI INFORMACIJA Aplinkosaugos informacija pakavim neeina jokia nereikalinga mediaga. Mes skyrme daug pastang, kad sumaintume pakavimo dyd ir padarytume j lengvai iskiriam tris mediagas: karton (d), ipleiam polistirol (apsauga) bei polietilen (maieliai ir pan. ). Js grotuvas pagamintas i mediag, kurios gali bti perdirbtos, jei rengin iardyt kompanija, kuri tame specializuojasi. Praome susipainti su vietinmis taisyklmis, nustataniomis pakavim, isikrovusi maitinimo element bei senos rangos imetimo tvark. H 9. INFORMACIJA APIE RENGIN Pastaba Duomenys apie rengin gali bti keiiami be iankstinio perspjimo. Techniniai duomenys Diskas Lazerio Tipas Disko Diametras Tinkami Diskai Audio DAC Bendrieji 'Harmoniniai' Trukdiai Danis Signalo ir Triukmo santykis Puslaidininkis 12cm/8cm CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD 24Bitai/ 44. 1kHz <1% 60 16kHz >55 dBA Bkite atsakingi Gerbkite autorines teises. Autorinmis teismis apsaugotos mediagos, kompiuterini program, fail, transliacij, garso ra kopijavimas yra autorini teisi paeidimas ir yra laikomas kriminaliniu nusikaltimu. io renginio tokiais tikslais naudoti negalima. renginyje rasite tok ymjim: Tiuneris Radijo bang spektras USB-IF logotipai yra Universal Serial Bus Implementers Forum, Inc prekiniai enklai. 'Tinklelis' (Tuning grid) Bendrieji 'Harmoniniai' Trukdiai Signalo ir Triukmo santykis Windows Media ir Windows logotipai yra Microsoft Korporacijos prekiniai enklai JAV ir/ ar kitose valstybse. [. . . ] Prie USB jungties gali bti prijungiama iki 700 mA. io renginio maitinimui galite naudoti ir baterijas, ir maitinim i elektros tinklo. dkite 6 baterijas (R-20, UM-1 arba D-cells tipo), teisingai atitaikydami jas pagal polikum (+/-), kaip parodyta. Udarykite maitinimo elementams skirto skyriaus dangtel. Papildomo renginio prijungimas Per rengin js galite klausytis ir papildomai prijungto renginio. Esant audio renginiui su ausini lizdu: 1. Kai nuotolinio valdymo pultas nra naudojamas ilg laiko tarp, iimkite baterijas. H Rizika sugadinti produkt! [. . . ]

NELEIDŽIAMA ATSISIŪSTI VARTOTOJO INSTRUKCIJOS PHILIPS AZ 3831

Lastmanuals siūlo visuomeninį dalinimasi paslaugomis, saugoti ir ieškoti vadovų susijusių su programinę įranga ir įrenginiais: vartotojo taisyklės, savininko vadovai, greito paleidimo taisyklės, techniniai apibūdinimai
Bet kuriuo atveju Lastmanuals nėra atsakingi, jei dokumentas kurio ieškote yra neprieinamas, neužbaigtas, kita kalba nei reikalaujate ar modelis ar kalba neatitinka apibūdinimo. Lastmanuals neteikia vertimo paslaugų

Spauskite "Atsisiūsti vartotojo vadovą" šios sutarties pabaigoje, jei jums priimtinos taisyklės, vadovo atsiuntimas prasidės

Ieškokite vartotojo vadovo

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Nurodyti prekės ženklai yra savininkų nuosavybė

flag