Vartotojo vadovas PHILIPS AZ 302

Lastmanuals siūlo visuomeninį dalinimasi paslaugomis, saugoti ir ieškoti vadovų susijusių su programinę įranga ir įrenginiais: vartotojo taisyklės, savininko vadovai, greito paleidimo taisyklės, techniniai apibūdinimai NEPAMIRŠKITE: VISADA PERSKAITYKITE VARTOTOJO INSTRUKCIJĄ PRIEŠ PIRKDAMI !!!

Rėmėjų nuorodos

Jei šis dokumentas atitinka, vartotojo instrukcija ar vadovo vadovą, įrenginio bruožus, schemas, kurių ieškote, atsisiūskite jį dabar. Lastmanuals suteikia jums greita ir lengvą priėjimą prie vartotojo vadovo PHILIPS AZ 302. Mes tikimės kad ši PHILIPS AZ 302 vartotojo instrukcija bus jums naudinga.

Lastmanuals padės atsisiūsti vartotojo instrukciją PHILIPS AZ 302.


PHILIPS AZ 302 : Atsisiūskite užbaigtą vartotojo instrukciją (348 Ko)

Jūs taip pat galite atsisiūsti kitus vadovus susijusius su šiuo produktu

   PHILIPS AZ302 (395 ko)
   PHILIPS AZ302 (354 ko)
   PHILIPS AZ302 annexe 3 (601 ko)
   PHILIPS AZ302 BROCHURE (930 ko)
   PHILIPS AZ302 annexe 1 (355 ko)
   PHILIPS AZ302 annexe 2 (355 ko)
   PHILIPS AZ302 annexe 4 (601 ko)

Anotacija vartotojo instrukcija PHILIPS AZ 302

Išsamios naudojimo instrukcijos yra Vartotojo Instrukcijose

[. . . ] Jokiu bdu jums nedert bandyti taisyti renginio paiam, nes tai paeis garantij. Problema 0 Galima prieastis !Sprendimas Dingsta garsas / renginys isijungia 0 Nesureguliuotas garsas !Pareguliuokite garso lyg (VOLUME) 0 Netinkamai jungtas elektros laidas ! [. . . ] renginiui reikalinga atitinkama ventiliacija su ne maesniu kaip 15 cm tarpu aplink ventiliacijos angas, kad prietaisas nekaist. Ventiliacijai neturt bti trukdoma udengiant ventiliacijos angas vairiais daiktais, tokiais kaip laikraiai, staltiess, uuolaidos ir pan. Mechanins renginio dalys susideda i savaime susitepani guoli, kuri negalima tepti aliejais ar kitais lubrikantais. Nenaudokite joki valymo priemoni turini alkoholio, amoniako, benzeno ar atri daleli, nes tai gali pakenkti renginiui. !! ! ! 4 9 MP3-CD/CD GROTUVAS Kitos dainos pasirinkimas !Paspauskite ^ arba _ mygtuk vien ar kelis kartus, nordami pasirinkti norim dain. Nordami pradti grojim, kai grotuvas yra laikinai ar visai sustabdytas, spauskite ]. Naudingi patarimai: 0 Kai programa bus visa sugrota ir grojimas sustos, nustatymai gr yprastinio grojimo bsen. Jei norite dar kart klausyti t pai program, kai tik grojimas sustos, spauskite PROG. VALDYMAS Sveikiname jus sigijus Philips rengin!Nordami gauti kuo daugiau naudingos informacijos, uregistruokite savo rengin www. philips. com/welcome. Galin panel (r. altinio pasirinkimas: CD, FM, MW, OFF 0 galima pasirinkti CD arba radij kaip garso altin 0 ijungti rengin pasirinkus OFF padt 10. LINE IN lizdas, skirtas ioriniam garso altiniui prijungti. ! Sukurtos takeli eils perira CD sustojus kelis kartus spauskite PROG ir ekrane ivysite isaugotus garso takelius. Priedai 0 1 x AC elektros laidas Tam tikros dainos vietos suradimas 1. Naudingi patarimai: 0 Kai iekodami prieinate prie paskutinio garso takelio pabaigos, CD automatikai sustoja. Sukurtos takeli eils itrynimas vest takeli eilikum galite itrinti iais bdais: 0 Sustojus CD, eikite programos reim spaudiant PROG. MODE pasirenka vairius grojimo reimus: pavyzdiui, REPEAT (pakartojimas) arba SHUFFLE (grojimas atsitiktine tvarka). _ ^ pereina prie buvusio arba sekanio takelio; ieko norimos vietos grojamoje dainoje (laikyti ilgai nuspaudus mygtuk); P sustabdo grojim 0 itrina CD program. Baterij durels vieta skirta 6 maitinimo elementams po 1, 5V; R-14, UM2 arba C-cells tipo maitinimo elementai. Garso takeli eils nustatymas Kai grojimas sustabdytas, pasirinkite ir isaugokite dainas norima eils tvarka. Kartokite 2 ir 3 ingsniud kol pasirinksite visus norimus garso takelius. Jei bandysite isaugoti daugiau nei 20 garso takeli numeri, ekrane ivysite ir tolimesni takeliai nebus traukiami sra. [. . . ] Kaip galima sukurti MP3 CD: naudojantis savo kompiuterio programine ranga raykite muzikos failus CDR arba CDRW kompaktinius diskus. Naudingi patarimai: 0 sitikinkite, jog MP3 fail pavadinimai baigiasi pltiniu . mp3. 0 Daniausias raom muzikos fail bei album skaiius yra apie 400 (fail pavadinimams naudojant apie 20 simboli). [. . . ]

NELEIDŽIAMA ATSISIŪSTI VARTOTOJO INSTRUKCIJOS PHILIPS AZ 302

Lastmanuals siūlo visuomeninį dalinimasi paslaugomis, saugoti ir ieškoti vadovų susijusių su programinę įranga ir įrenginiais: vartotojo taisyklės, savininko vadovai, greito paleidimo taisyklės, techniniai apibūdinimai
Bet kuriuo atveju Lastmanuals nėra atsakingi, jei dokumentas kurio ieškote yra neprieinamas, neužbaigtas, kita kalba nei reikalaujate ar modelis ar kalba neatitinka apibūdinimo. Lastmanuals neteikia vertimo paslaugų

Spauskite "Atsisiūsti vartotojo vadovą" šios sutarties pabaigoje, jei jums priimtinos taisyklės, vadovo atsiuntimas prasidės

Ieškokite vartotojo vadovo

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Nurodyti prekės ženklai yra savininkų nuosavybė

flag