Vartotojo vadovas PHILIPS AZ 1047

Lastmanuals siūlo visuomeninį dalinimasi paslaugomis, saugoti ir ieškoti vadovų susijusių su programinę įranga ir įrenginiais: vartotojo taisyklės, savininko vadovai, greito paleidimo taisyklės, techniniai apibūdinimai NEPAMIRŠKITE: VISADA PERSKAITYKITE VARTOTOJO INSTRUKCIJĄ PRIEŠ PIRKDAMI !!!

Rėmėjų nuorodos

Jei šis dokumentas atitinka, vartotojo instrukcija ar vadovo vadovą, įrenginio bruožus, schemas, kurių ieškote, atsisiūskite jį dabar. Lastmanuals suteikia jums greita ir lengvą priėjimą prie vartotojo vadovo PHILIPS AZ 1047. Mes tikimės kad ši PHILIPS AZ 1047 vartotojo instrukcija bus jums naudinga.

Lastmanuals padės atsisiūsti vartotojo instrukciją PHILIPS AZ 1047.


PHILIPS AZ 1047 : Atsisiūskite užbaigtą vartotojo instrukciją (410 Ko)

Anotacija vartotojo instrukcija PHILIPS AZ 1047

Išsamios naudojimo instrukcijos yra Vartotojo Instrukcijose

[. . . ] Apsaugokite elektros maitinimo laid, kad ant jo nevaikiot, nesuspaust, ypa prie kituko, jungikli ir vietos, kurioje laidas jungiamas prie prietaiso. Naudokite tik t veiml, stov, trikoj, rm ar staliuk, kuriuos nurodo gamintojas arba kuris parduodamas su prietaisu. Atjunkite prietais nuo elektros tinklo aibuojant arba jei nenaudosite jo ilg laik. [. . . ] Kai susisiekiate su Philips, turkite prietais netoliese, bei inokite modelio bei serijos numer. Js prietaisas pagamintas i mediag, kurios gali bti perdirbamos ir panaudojamos dar kart. Nra energijos !sitikinkite, kad baterijos yra dtos teisingai. Kai is perbraukto konteinerio simbolis nurodomas ant produkto, tai reikia, kad produktas yra atitinkantis Europos direktyv 2002/96/EC. Laikykits vietini taisykli ir nemeskite seno produkto kartu su kitomis nam apyvokos iuklmis. Teisingas atsikratymas senu produktu pads sumainti neigiamas pasekmes gamtai ir moni sveikatai. Nra garso Pareguliuokite garsum. sitikinkite, kad takelis yra tinkamo formato. Ekranas neveikia tinkamai / Prietaisas nereaguoja jok valdym. 1. Js prietaise yra naudojamos baterijos, atitinkanios Europos direktv 2006/66/EC, j negalima atsikratyti kartu su kitomis nam apyvokos iuklmis. Kai is perbraukto konteinerio simbolis su cheminiu simboliu "Pb" yra nurodomas ant produkto, tai reikia, kad baterijos atitinka rekalavimus, esanius vino direktyvoje. Laikykits vietini taisykli ir pasidomkite apie panaudot baterij surinkim, nes teisingas atsikratymas senu produktu pads sumainti neigiamas pasekmes gamtai ir moni sveikatai. Diskas negroja !Nuvalykite disk su velnia luoste nuo centro link krat tiesiomis linijomis. sitikinkite, kad diskas nra raytas naudojant autorini teisi apsaugos technologijas. is prietaisas turi i etiket: KLAS 1 LAZERINIS PRODUKTAS 16 5 2. JS KOMPAKTINI DISK GROTUVAS Sveikiname su nauju pirkiniu ir sveiki prisijung prie Philips!Nordami pilnai naudotis Philips siloma pagalba, uregistruokite savo prietais www. philips. com/welcome. Nordami sustabdyti, spauskite P p. anga Su iuo kompaktini disk grotuvu js galite groti audio diskus ir klausytis FM/MW radijo stoi. Dinaminis bos sustiprinimas (DBB) pads jums maksimaliai mgautis muzika. raykite i radijo 1. [. . . ] Prijunkite maitinimo laid prie AC MAINS~ lizdo prietaise ir rozet sienoje. Nordami pilnai ijungti grotuv, atjunkite maitinimo laid i rozets. !Nordami sustabdyti disko grojim, spauskite P. Patarimas H Pasirinkite takel 1. [. . . ]

NELEIDŽIAMA ATSISIŪSTI VARTOTOJO INSTRUKCIJOS PHILIPS AZ 1047

Lastmanuals siūlo visuomeninį dalinimasi paslaugomis, saugoti ir ieškoti vadovų susijusių su programinę įranga ir įrenginiais: vartotojo taisyklės, savininko vadovai, greito paleidimo taisyklės, techniniai apibūdinimai
Bet kuriuo atveju Lastmanuals nėra atsakingi, jei dokumentas kurio ieškote yra neprieinamas, neužbaigtas, kita kalba nei reikalaujate ar modelis ar kalba neatitinka apibūdinimo. Lastmanuals neteikia vertimo paslaugų

Spauskite "Atsisiūsti vartotojo vadovą" šios sutarties pabaigoje, jei jums priimtinos taisyklės, vadovo atsiuntimas prasidės

Ieškokite vartotojo vadovo

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Nurodyti prekės ženklai yra savininkų nuosavybė

flag