Vartotojo vadovas PHILIPS AS 351

Lastmanuals siūlo visuomeninį dalinimasi paslaugomis, saugoti ir ieškoti vadovų susijusių su programinę įranga ir įrenginiais: vartotojo taisyklės, savininko vadovai, greito paleidimo taisyklės, techniniai apibūdinimai NEPAMIRŠKITE: VISADA PERSKAITYKITE VARTOTOJO INSTRUKCIJĄ PRIEŠ PIRKDAMI !!!

Rėmėjų nuorodos

Jei šis dokumentas atitinka, vartotojo instrukcija ar vadovo vadovą, įrenginio bruožus, schemas, kurių ieškote, atsisiūskite jį dabar. Lastmanuals suteikia jums greita ir lengvą priėjimą prie vartotojo vadovo PHILIPS AS 351. Mes tikimės kad ši PHILIPS AS 351 vartotojo instrukcija bus jums naudinga.

Lastmanuals padės atsisiūsti vartotojo instrukciją PHILIPS AS 351.


PHILIPS AS 351 : Atsisiūskite užbaigtą vartotojo instrukciją (1236 Ko)

Jūs taip pat galite atsisiūsti kitus vadovus susijusius su šiuo produktu

   PHILIPS AS351 (1372 ko)
   PHILIPS AS351 (1296 ko)
   PHILIPS AS351 BROCHURE (1113 ko)
   PHILIPS AS351 QUICK START GUIDE (1372 ko)

Anotacija vartotojo instrukcija PHILIPS AS 351

Išsamios naudojimo instrukcijos yra Vartotojo Instrukcijose

[. . . ] Uþregistruokite savo prietaisà ir gaukite pagalbà internete AS351 www. philips. com/welcome Daugiau apie firmos "Philips" gaminius galite suþinoti pasauliniame Interneto tinkle. [. . . ] *3 Norëdami gauti pilnà naudojimosi instrukcijø knygelæ, apsilankykite www. philips. com/welcome. *4 H H H Uþregistruokite savo prietaisà ir gaukite pagalbà internete AS351 www. philips. com/welcome Trumpas gidas © 2011 Koninklijke Philips Electronics N. V. Visos teisës saugomos 2 15 TRUMPAS GIDAS Energijos tiekimas (adapteris) OH-1028A0903000U-VDE/-UK/-SAA/CCC/-IR/-UL(Philips); OH-1028A0903000U (Philips). Ávestis: 100-240V~50/60Hz 800mA MAX Iðvestis: 9V === 3A <35 W <1W TRUMPAS GIDAS Energijos suvartojimas veikimo metu Energijos suvartojimas ekonominiame budëjimo reþime Iðmatavimai ­ pagrindinio prietaiso (plotis x aukðtis x gylis) Svoris ­ pagrindinio prietaiso Ákrovimas - Tik per mikro USB - Tik per galiná USB - Per mikro USB ir galiná USB 270, 5 x 88, 5 x 141, 5 0, 885 kg 2A 2A 1A kiekvienam 14 3 TRUMPAS GIDAS Ádiekite Fidelio Norëdami groti / valdyti muzikà naudojantis 'Fidelio', nuskanuokite QR kodà arba apsilankykite Android Market ir ieðkokite 'Fidelio'. [. . . ] *8 12 5 TRUMPAS GIDAS TRUMPAS GIDAS Ádiegti Ádiegti Atlikta Atidaryti 6 11 TRUMPAS GIDAS TRUMPAS GIDAS Ádiekite Songbird Android telefone *7 Ástatykite Android telefonà á prietaisà *6 Parsisiøsti 10 7 TRUMPAS GIDAS TRUMPAS GIDAS 8 9 [. . . ]

NELEIDŽIAMA ATSISIŪSTI VARTOTOJO INSTRUKCIJOS PHILIPS AS 351

Lastmanuals siūlo visuomeninį dalinimasi paslaugomis, saugoti ir ieškoti vadovų susijusių su programinę įranga ir įrenginiais: vartotojo taisyklės, savininko vadovai, greito paleidimo taisyklės, techniniai apibūdinimai
Bet kuriuo atveju Lastmanuals nėra atsakingi, jei dokumentas kurio ieškote yra neprieinamas, neužbaigtas, kita kalba nei reikalaujate ar modelis ar kalba neatitinka apibūdinimo. Lastmanuals neteikia vertimo paslaugų

Spauskite "Atsisiūsti vartotojo vadovą" šios sutarties pabaigoje, jei jums priimtinos taisyklės, vadovo atsiuntimas prasidės

Ieškokite vartotojo vadovo

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Nurodyti prekės ženklai yra savininkų nuosavybė

flag