Vartotojo vadovas PHILIPS AJ 5030

Lastmanuals siūlo visuomeninį dalinimasi paslaugomis, saugoti ir ieškoti vadovų susijusių su programinę įranga ir įrenginiais: vartotojo taisyklės, savininko vadovai, greito paleidimo taisyklės, techniniai apibūdinimai NEPAMIRŠKITE: VISADA PERSKAITYKITE VARTOTOJO INSTRUKCIJĄ PRIEŠ PIRKDAMI !!!

Rėmėjų nuorodos

Jei šis dokumentas atitinka, vartotojo instrukcija ar vadovo vadovą, įrenginio bruožus, schemas, kurių ieškote, atsisiūskite jį dabar. Lastmanuals suteikia jums greita ir lengvą priėjimą prie vartotojo vadovo PHILIPS AJ 5030. Mes tikimės kad ši PHILIPS AJ 5030 vartotojo instrukcija bus jums naudinga.

Lastmanuals padės atsisiūsti vartotojo instrukciją PHILIPS AJ 5030.


PHILIPS AJ 5030 : Atsisiūskite užbaigtą vartotojo instrukciją (381 Ko)

Jūs taip pat galite atsisiūsti kitus vadovus susijusius su šiuo produktu

   PHILIPS AJ5030 BROCHURE (838 ko)

Anotacija vartotojo instrukcija PHILIPS AJ 5030

Išsamios naudojimo instrukcijos yra Vartotojo Instrukcijose

[. . . ] SPJIMAS Daugiau informacijos galite suinoti i vietins atsakingos instancijos. Jeigu renginiu atsikratysite tinkamai, js padsite apsaugoti gamt ir mogaus sveikat nuo kenksming veiksni, kurie atsiranda dl netinkamo atsikratymo senais daiktais. Js renginyje yra baterijos, nurodytos Europos Direktyvoje 2006/66/EC, o tai reikia, kad jomis negalima atsikratyti kartu su kitomis nam apyvokos iuklmis. Pasidomkite apie toki baterij imetim, nes taip js padsite apsaugoti gamt ir mogaus sveikat nuo kenksming veiksni, kurie atsiranda dl netinkamo atsikratymo senais daiktais. Aplinkosaugos informacija pakavim neeina jokia nereikalinga mediaga. [. . . ] HR/TUNING +/H Bendra informacija AC Maitinimas Energijos Suvartojimas Veikimo metu 100 240V~, 50/60Hz < 3W Valand reguliavimas. adintuvo nustatym perira. Energijos Suvartojimas Budjimo reime < 1W H Imatavimai - Pagrindinis renginys (P x A x G) Svoris - Su pakuote - Pagrindinis renginys 135 x 135 x 60. 5 mm 0. 6 kg 0. 3 kg 4. KITOS FUNKCIJOS Isijungimo laikmaio nustatymas is laikrodis radijo imtuvas po nustatyto laiko tarpo gali automatikai isijungti budjimo reim. 9 Kai isijungimo laikmatis yra jungtas, renginio ekrane matysite simbol. Nordami ijungti isijungimo laikmat, pakartotinai spauskite SLEEP, kol pamatysite ura [OFF] (ijungta). Isijungimo laikmaio nustatymas. 9. Projektuojamos krypties koregavimas. Laikrodio vaizdo projektavimas ant sienos/lub (J) is renginys silo jums unikali funkcij matyti laik tamsoje, kadangi gali projektuoti rodom laikrodio vaizd ant sienos arba lub. H 12. Pasirinkite prailgintos dienos laiko (DST) nustatym. H spjimas Rizika pakenkti akims!FLIP H Pastaba H 0/180: apsukti projektuojam vaizd. Prie praddami nustatykite CLOCK/SET AL1/SET AL2/SET TIME jungtuk CLOCK pozicij. 15. Pasukite projektori, kad pareguliuotumte projektuojam vaizd. Pasirinkite Alarm 1 (pirmojo adintuvo) altin. 16. Nordami apversti projektuojam vaizd, spauskite FLIP mygtuk. Pasirinkite Alarm 2 (antrojo adintuvo) altin. 17. VOL H Patarimas H Nordami ijungti projektori, vl spauskite PROJECTION mygtuk. Garsumo reguliavimas. Ekrano rykumo reguliavimas Pakartotinai spauskite BRIGHTNESS, nordami pasirinkti skirtingus ekrano rykumo lygius: didelis (high), vidutinis (mid) ir emas (low). 8 13 5. ADINTUVO NUSTATYMAS adintuvo laiko nustatymas (H) Budjimo reime galite nustatyti du adintuvus, kurie skambs skirtingu metu. 3. PRADIA Btinai sekite instrukcijomis j eils tvarka. Baterij djimas (C) spjimas H adintuvo garso nustatymas Kaip adintuvo gars galite pasirinkti renginyje esant skambjimo ton, paskutin girdt radijo kanal arba melodij, isaugot renginyje. Reguliuokite AL1/RADIO BUZZ 1 arba AL2/RADIO BUZZ 2 mygtuk, nordami pasirinkti pirm arba antr adintuvo gars (Alarm 1 / Alarm 2). Sprogimo rizika! [. . . ] FM RADIJO IMTUVO KLAUSYMAS FM Radijo stoties suradimas (F) Patarimas Anten statykite kuo toliau nuo Televizori, vaizdajuosi grotuv ar kit spinduliavimo altini. Nordami pasiekti geresn ry, pilnai iskleiskite anten ir sureguliuokite jos pozicij. H Patarimas Nordami jungti/ijungti radij, spauskite RADIO. Automatinis FM radijo stoi nustatymas iame laikrodyje radijo imtuve galite isaugoti iki 20 FM radijo stoi. 9 Visos pasiekiamos FM radijo stotys yra automatikai suprogramuojamos pagal bang primimo signal. [. . . ]

NELEIDŽIAMA ATSISIŪSTI VARTOTOJO INSTRUKCIJOS PHILIPS AJ 5030

Lastmanuals siūlo visuomeninį dalinimasi paslaugomis, saugoti ir ieškoti vadovų susijusių su programinę įranga ir įrenginiais: vartotojo taisyklės, savininko vadovai, greito paleidimo taisyklės, techniniai apibūdinimai
Bet kuriuo atveju Lastmanuals nėra atsakingi, jei dokumentas kurio ieškote yra neprieinamas, neužbaigtas, kita kalba nei reikalaujate ar modelis ar kalba neatitinka apibūdinimo. Lastmanuals neteikia vertimo paslaugų

Spauskite "Atsisiūsti vartotojo vadovą" šios sutarties pabaigoje, jei jums priimtinos taisyklės, vadovo atsiuntimas prasidės

Ieškokite vartotojo vadovo

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Nurodyti prekės ženklai yra savininkų nuosavybė

flag