Vartotojo vadovas PHILIPS AJ 1003

Lastmanuals siūlo visuomeninį dalinimasi paslaugomis, saugoti ir ieškoti vadovų susijusių su programinę įranga ir įrenginiais: vartotojo taisyklės, savininko vadovai, greito paleidimo taisyklės, techniniai apibūdinimai NEPAMIRŠKITE: VISADA PERSKAITYKITE VARTOTOJO INSTRUKCIJĄ PRIEŠ PIRKDAMI !!!

Rėmėjų nuorodos

Jei šis dokumentas atitinka, vartotojo instrukcija ar vadovo vadovą, įrenginio bruožus, schemas, kurių ieškote, atsisiūskite jį dabar. Lastmanuals suteikia jums greita ir lengvą priėjimą prie vartotojo vadovo PHILIPS AJ 1003. Mes tikimės kad ši PHILIPS AJ 1003 vartotojo instrukcija bus jums naudinga.

Lastmanuals padės atsisiūsti vartotojo instrukciją PHILIPS AJ 1003.


PHILIPS AJ 1003 : Atsisiūskite užbaigtą vartotojo instrukciją (1106 Ko)

Jūs taip pat galite atsisiūsti kitus vadovus susijusius su šiuo produktu

   PHILIPS AJ1003 BROCHURE (1786 ko)
   PHILIPS AJ1003 (1118 ko)
   PHILIPS AJ1003 annexe 1 (1118 ko)
   PHILIPS AJ1003 BROCHURE (1609 ko)
   PHILIPS AJ1003 QUICK START GUIDE (1262 ko)

Anotacija vartotojo instrukcija PHILIPS AJ 1003

Išsamios naudojimo instrukcijos yra Vartotojo Instrukcijose

[. . . ] Kai bandysite susisiekti su Philips, btinai inokite modelio ir serijos numer ir bkite alia savo renginio. Nra maitinimo H sitikinkite, kad yra teisingai prijungtas maitinimo laidas. sitikinkite, kad rozetje yra elektros energija. H Nra garso H Pareguliuokite garsumo lyg. renginys nereaguoja H Atjunkite renginio AC maitinimo laid, o tada vl j prijunkite ir bandykite jungti rengin. Prastas radijo bang primimas H Padidinkite atstum tarp io aparato ir Televizoriaus arba VCR vaizdo grotuvo. Prijunkite lauko anten. H H Neveikia laikmatis H Teisingai nustatykite laikrod. [. . . ] Mes skyrme daug pastang, kad sumaintume pakavimo dyd ir padarytume j lengvai iskiriam tris mediagas: karton (d), ipleiam polistirol (apsauga) bei polietilen (maieliai ir pan. ). Js sistema pagaminta i mediag, kurios gali bti perdirbtos, jei rengin iardyt kompanija, kuri tame specializuojasi. Praome susipainti su vietinmis taisyklmis, nustataniomis pakavim, isikrovusi maitinimo element bei senos rangos imetimo tvark. Iorinio renginio grojimas Per rengin js galite klausytis ir muzikos, grojamos i papildomai prijungto renginio. Pateikt "MP3 Link" ssajos laid junkite prie: H MP3 LINK lizdo, esanio renginio gale iorinio renginio audio ivesties lizdo. H 2. Pakartotinai spauskite SOURCE mygtuk, nordami pasirinkti garso i MP3 LINK lizdo transliavim. Spauskite +/- (arba VOLUME +), nordami pareguliuoti garsumo lyg. 6 15 . . . ADINTUVO NUSTATYMAS adintuvo aktyvavimas ir ijungimas Pastaba H 2. JS LAIKRODIS RADIJO IMTUVAS Sveikiname sigijus rengin ir sveikiname prisijungus prie Philips!Jeigu norite gauti piln reikaling pagalb, uregistruokite savo rengin www. philips. com/welcome tinklapyje internete. sitikinkite, kad adintuvus nustatte tinkamai. Pristatymas Su iuo renginiu js galite: H 1. 9 Jeigu adintuvas yra ijungtas, bus arba ikona dings i ekranlio. Klausytis FM radijo; Visuomet inoti laik; Naudotis adintuvu, kaip adintuvo gars nustatydami pypsint gars arba mgstamiausi radijo stot; Nustatyti du skirtingus adintuvus skirtingiems laikams. H H Rodyti adintuvo nustatymus 1. Spauskite AL1/AL2. H K rasite dutje Patikrinkite, ar dutje yra: H adintuvo pakartojimas 1. 9 adintuvas vl skambs po 9 minui. Pagrindinis renginys (su baterija) AC maitinimo adapteris Naudojimosi instrukcij knygel "Greitos pradios" gidas MP3 ssajos laidas H H H adintuvo stabdymas H 1. Kai adintuvas skamba, spauskite AL1 arba AL2, priklausomai nuo to, kuris adintuvas skamba. 9 adintuvas sustabdomas, taiau adintuvo nustatymai iliks nepakeisti. Pagrindinio renginio apvalga 1. [. . . ] Usiraykite numerius ia: Modelio Numeris: ______________________________ Serijos Numeris: ______________________________ Garsumo reguliavimas 1. Kelis kartus spauskite +/- (arba + VOLUME -) mygtuk. Automatinis radijo stoi isaugojimas Patarimas H Baterijos aktyvavimas spjimas Js galite nustatyti ir isaugoti iki 20 radijo stoi. 1. 9 Visos pasiekiamos radijo stotys yra automatikai isaugomos bang primimo signal stiprumo tvarka. [. . . ]

NELEIDŽIAMA ATSISIŪSTI VARTOTOJO INSTRUKCIJOS PHILIPS AJ 1003

Lastmanuals siūlo visuomeninį dalinimasi paslaugomis, saugoti ir ieškoti vadovų susijusių su programinę įranga ir įrenginiais: vartotojo taisyklės, savininko vadovai, greito paleidimo taisyklės, techniniai apibūdinimai
Bet kuriuo atveju Lastmanuals nėra atsakingi, jei dokumentas kurio ieškote yra neprieinamas, neužbaigtas, kita kalba nei reikalaujate ar modelis ar kalba neatitinka apibūdinimo. Lastmanuals neteikia vertimo paslaugų

Spauskite "Atsisiūsti vartotojo vadovą" šios sutarties pabaigoje, jei jums priimtinos taisyklės, vadovo atsiuntimas prasidės

Ieškokite vartotojo vadovo

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Nurodyti prekės ženklai yra savininkų nuosavybė

flag