Vartotojo vadovas PHILIPS AJ1000

Lastmanuals siūlo visuomeninį dalinimasi paslaugomis, saugoti ir ieškoti vadovų susijusių su programinę įranga ir įrenginiais: vartotojo taisyklės, savininko vadovai, greito paleidimo taisyklės, techniniai apibūdinimai NEPAMIRŠKITE: VISADA PERSKAITYKITE VARTOTOJO INSTRUKCIJĄ PRIEŠ PIRKDAMI !!!

Rėmėjų nuorodos

Jei šis dokumentas atitinka, vartotojo instrukcija ar vadovo vadovą, įrenginio bruožus, schemas, kurių ieškote, atsisiūskite jį dabar. Lastmanuals suteikia jums greita ir lengvą priėjimą prie vartotojo vadovo PHILIPS AJ1000. Mes tikimės kad ši PHILIPS AJ1000 vartotojo instrukcija bus jums naudinga.

Lastmanuals padės atsisiūsti vartotojo instrukciją PHILIPS AJ1000.


PHILIPS AJ1000 : Atsisiūskite užbaigtą vartotojo instrukciją (920 Ko)

Jūs taip pat galite atsisiūsti kitus vadovus susijusius su šiuo produktu

   PHILIPS AJ1000 (755 ko)
   PHILIPS AJ1000 annexe 1 (755 ko)
   PHILIPS AJ1000 BROCHURE (1347 ko)
   PHILIPS AJ1000 QUICK START GUIDE (880 ko)

Anotacija vartotojo instrukcija PHILIPS AJ1000

Išsamios naudojimo instrukcijos yra Vartotojo Instrukcijose

[. . . ] Saugokite maitinimo laid, kad ant jo nebt lipama ir jis nebt pradurtas ir pan. Taip pat stenkits nekliudyti tos vietos, kurioje laidai ieina i renginio. Meistr pagalbos jums reiks visais atvejais, kai paeisite rengin, elektros maitinimo laid, apliesite rengin skysiais, paeisite j sunkiais daiktais, numesite ir t. t. [. . . ] Mes skyrme daug pastang, kad sumaintume pakavimo dyd ir padarytume j lengvai iskiriam tris mediagas: karton (d), ipleiam polistirol (apsauga) bei polietilen (maieliai ir pan. ). Js sistema pagaminta i mediag, kurios gali bti perdirbtos, jei rengin iardyt kompanija, kuri tame specializuojasi. Praome susipainti su vietinmis taisyklmis, nustataniomis pakavim, isikrovusi maitinimo element bei senos rangos imetimo tvark. 10 3 2. JS LAIKRODIS RADIJO IMTUVAS Sveikiname sigijus rengin ir sveikiname prisijungus prie Philips!Jeigu norite gauti piln reikaling pagalb, uregistruokite savo rengin www. philips. com/welcome tinklapyje internete. . . . 9 adintuvas vl skambs po 7 minui. Pristatymas Su iuo renginiu js galite: H adintuvo sustabdymas 1. 9 adintuvas sustabdomas, taiau adintuvo nustatymai iliks nepakeisti. Klausytis FM radijo; Visuomet inoti laik; Naudotis adintuvu, kaip adintuvo gars nustatydami pypsint signal arba mgstamiausi radijo stot; Nustatyti du skirtingus adintuvus skirtingiems laikams. H H adintuvo ijungimas 1. 9 I ekrano dings arba ikona. H K rasite dutje Patikrinkite, ar dutje yra: H 6. KITOS FUNKCIJOS Isijungimo laikmaio ("sleep" funkcijos) nustatymas is laikrodis radijo imtuvas po nustatyto laiko tarpo (nuo 0 iki 59 minui) gali automatikai isijungti budjimo reim. Pagrindinis renginys (su maitinimo adapteriu) Naudojimosi instrukcij knygel "Greitos pradios" gidas H H Pastaba H Prie nustatant sitikinkite, kad Laikrodio Valdymo (Clock Control) mygtukas nustatytas CLOCK (laikrodis) pozicij ir kad radijas yra jungtas. 1. Atleiskite SLEEP mygtuk tada, kai ekrane bus rodomi js pageidaujami isijungimo laiko skaiiai. Nordami ijungti isijungimo laikmat: 1. Spauskite REPEAT ALARM/SLEEP OFF mygtuk. Ekrano rykumo reguliavimas 1. Ltai reguliuokite su TUNING ratuku, nordami surasti reikiam dan. H . . . JS LAIKRODIS RADIJO IMTUVAS Pagrindinio renginio apvalga Nordami ijungti radij, spauskite RADIO ON/OFF mygtuk dar kart. Garsumo reguliavimas 1. ADINTUVO NUSTATYMAS adintuvo laiko nustatymas Galite nustatyti du skirtingus adintuvus. [. . . ] Laikrodio Valdymas (Clock Control) H SET TIME: Aktyvuoti laikrodio nustatym. SET AL1/AL2: Aktyvuoti adintuvo laiko nustatym; rodyti nustatyt adintuvo laik. Laikrodio Valdymo (Clock Control) mygtuk nustatykite SET TIME (laiko nustatymas) pozicij. [. . . ]

NELEIDŽIAMA ATSISIŪSTI VARTOTOJO INSTRUKCIJOS PHILIPS AJ1000

Lastmanuals siūlo visuomeninį dalinimasi paslaugomis, saugoti ir ieškoti vadovų susijusių su programinę įranga ir įrenginiais: vartotojo taisyklės, savininko vadovai, greito paleidimo taisyklės, techniniai apibūdinimai
Bet kuriuo atveju Lastmanuals nėra atsakingi, jei dokumentas kurio ieškote yra neprieinamas, neužbaigtas, kita kalba nei reikalaujate ar modelis ar kalba neatitinka apibūdinimo. Lastmanuals neteikia vertimo paslaugų

Spauskite "Atsisiūsti vartotojo vadovą" šios sutarties pabaigoje, jei jums priimtinos taisyklės, vadovo atsiuntimas prasidės

Ieškokite vartotojo vadovo

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Nurodyti prekės ženklai yra savininkų nuosavybė

flag