Vartotojo vadovas PHILIPS AE 2430

Lastmanuals siūlo visuomeninį dalinimasi paslaugomis, saugoti ir ieškoti vadovų susijusių su programinę įranga ir įrenginiais: vartotojo taisyklės, savininko vadovai, greito paleidimo taisyklės, techniniai apibūdinimai NEPAMIRŠKITE: VISADA PERSKAITYKITE VARTOTOJO INSTRUKCIJĄ PRIEŠ PIRKDAMI !!!

Rėmėjų nuorodos

Jei šis dokumentas atitinka, vartotojo instrukcija ar vadovo vadovą, įrenginio bruožus, schemas, kurių ieškote, atsisiūskite jį dabar. Lastmanuals suteikia jums greita ir lengvą priėjimą prie vartotojo vadovo PHILIPS AE 2430. Mes tikimės kad ši PHILIPS AE 2430 vartotojo instrukcija bus jums naudinga.

Lastmanuals padės atsisiūsti vartotojo instrukciją PHILIPS AE 2430.


PHILIPS AE 2430 : Atsisiūskite užbaigtą vartotojo instrukciją (283 Ko)

Jūs taip pat galite atsisiūsti kitus vadovus susijusius su šiuo produktu

   PHILIPS AE2430 BROCHURE (1873 ko)
   PHILIPS AE2430 (1306 ko)
   PHILIPS AE2430 annexe 1 (1306 ko)
   PHILIPS AE2430 BROCHURE (629 ko)

Anotacija vartotojo instrukcija PHILIPS AE 2430

Išsamios naudojimo instrukcijos yra Vartotojo Instrukcijose

[. . . ] Apsaugokite elektros maitinimo laid, kad ant jo nevaikiot, nesuspaust, ypa prie kituko, jungikli ir vietos, kurioje laidas jungiamas prie prietaiso. Naudokite tik t veiml, stov, trikoj, rm ar staliuk, kuriuos nurodo gamintojas arba kuris parduodamas su prietaisu. [. . . ] Jei problemos isprsti nepavyksta, apsilankykite Philips interneto puslapyje (www. philips. com/welcome). Kai susisiekiate su Philips, turkite prietais netoliese, bei inokite modelio bei serijos numer. Nra energijos !sitikinkite, kad baterijos yra dtos teisingai. Laikmatis neveikia Teisingai nustatykite laikrod. junkite laikmat. Nra garso Pareguliuokite garsum. Laikrodio / laikmaio nustatymai isitryn Energijos tiekimas buvo nutrks arba elektros laidas buvo atjungtas. I naujo nustatykite laikrod / laikmat. 2 klass irangos simbolis is simbolis nurodo, kad prietaisas turi dvigub izoliacijos sistem. Prietaisas nereaguoja Iimkite baterijas ir i naujo junkite prietais. Atjunkite ir i naujo prijunkite AC laid, tuomet junkite prietais. Aplinkosaugos informacija Mes nenaudojome nereikaling pakavimo mediag. Pakuot galima lengvai atskirti tris mediagas: kartonas (dut), poliesteris (apsaugos) ir polietilenas (maieliai, apsaugins put juostels). Js prietaisas pagamintas i mediag, kurios gali bti perdirbamos ir panaudojamos dar kart, jei tai atlieka specializuota kompanija. Praome pasidomti vietinmis taisyklmis apie pakuots, isekusi baterij ir senos rangos imetim. 4 13 5. JS NEIOJAMAS RADIJO IMTUVAS Sveikiname su nauju pirkiniu ir sveiki prisijung prie Philips!Nordami pilnai naudotis Philips siloma pagalba, uregistruokite savo prietais www. philips. com/welcome. Prietaiso informacija gali keistis be iankstinio perspjimo. anga Imtuvas Diapazonas FM: 87, 5 180 MHz MW: 531 1602 kHz 50 KHz (FM); 9 KHz (MW) FM: 10 MW: 10 Su iuo prietaisu js galite: !Suinoti, kiek yra valand Klausytis FM /MW radijo stoi. K rasite dutje Patikrinkite duts turin: ! [. . . ] NUO KO PRADTI Patarimas H Kai prietaisas naudoja baterij energij, apvietimas sijungia penkioms sekundms po bet kokio veiksmo. Prijunkite energijos tiekim Atsargiai H Patarimas H Kai prietaisas naudoja tinklo energij, apvietimas visuomet yra jungtas. Rizika sugadinti prietais!sitikinkite, kad elektros tinklo tampa atitinka tamp, nurodyt prietaiso galinje arba apatinje dalyje. [. . . ]

NELEIDŽIAMA ATSISIŪSTI VARTOTOJO INSTRUKCIJOS PHILIPS AE 2430

Lastmanuals siūlo visuomeninį dalinimasi paslaugomis, saugoti ir ieškoti vadovų susijusių su programinę įranga ir įrenginiais: vartotojo taisyklės, savininko vadovai, greito paleidimo taisyklės, techniniai apibūdinimai
Bet kuriuo atveju Lastmanuals nėra atsakingi, jei dokumentas kurio ieškote yra neprieinamas, neužbaigtas, kita kalba nei reikalaujate ar modelis ar kalba neatitinka apibūdinimo. Lastmanuals neteikia vertimo paslaugų

Spauskite "Atsisiūsti vartotojo vadovą" šios sutarties pabaigoje, jei jums priimtinos taisyklės, vadovo atsiuntimas prasidės

Ieškokite vartotojo vadovo

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Nurodyti prekės ženklai yra savininkų nuosavybė

flag