Vartotojo vadovas PHILIPS AD 712

Lastmanuals siūlo visuomeninį dalinimasi paslaugomis, saugoti ir ieškoti vadovų susijusių su programinę įranga ir įrenginiais: vartotojo taisyklės, savininko vadovai, greito paleidimo taisyklės, techniniai apibūdinimai NEPAMIRŠKITE: VISADA PERSKAITYKITE VARTOTOJO INSTRUKCIJĄ PRIEŠ PIRKDAMI !!!

Rėmėjų nuorodos

Jei šis dokumentas atitinka, vartotojo instrukcija ar vadovo vadovą, įrenginio bruožus, schemas, kurių ieškote, atsisiūskite jį dabar. Lastmanuals suteikia jums greita ir lengvą priėjimą prie vartotojo vadovo PHILIPS AD 712. Mes tikimės kad ši PHILIPS AD 712 vartotojo instrukcija bus jums naudinga.

Lastmanuals padės atsisiūsti vartotojo instrukciją PHILIPS AD 712.


PHILIPS AD 712 : Atsisiūskite užbaigtą vartotojo instrukciją (617 Ko)

Jūs taip pat galite atsisiūsti kitus vadovus susijusius su šiuo produktu

   PHILIPS AD712 (1285 ko)
   PHILIPS AD712 QUICK START GUIDE (1753 ko)

Anotacija vartotojo instrukcija PHILIPS AD 712

Išsamios naudojimo instrukcijos yra Vartotojo Instrukcijose

[. . . ] Praome elgtis pagal vietines taisykles ir statymus ir neimesti renginio kartu su prastinmis nam apyvokos iuklmis. Tinkamai atsikratydami renginiu padsite apsaugoti gamt ir mogaus sveikat nuo kenksming veiksni, kurie atsiranda dl netinkamo atsikratymo senais daiktais. is produktas atitinka Europos Bendrijos nustatytus reikalavimus radijo trukdiams. [. . . ] Meistr pagalbos jums reiks visais atvejais, kai paeisite rengin, elektros maitinimo laid, apliesite rengin skysiais, paeisite j sunkiais daiktais, numesite ir t. t. alia renginio nestatykite pavojing daikt (degani vaki, vandens piln vaz ir panaiai). Jei atjungimui naudojamas pagrindinis maitinimo laidas arba jungiamasis prietaisas, tuomet jis turi bti veikiantis ir pasiekiamas bet kokiu metu. Niekada nenuimkite apsauginio sistemos gaubto. H H Niekada patys netaisykite renginio, nes taip paeisite garantij. Jeigu naudodamiesi ia sistema susiduriate su problemomis, pirmiausiai perskaitykite skyri, prie kreipdamiesi dl taisymo. Jeigu problemos isprsti nepavyko, aplankykite tinklap www. philips. com/welcome. Kai bandysite susisiekti su Philips, btinai inokite modelio ir serijos numer ir bkite alia savo renginio. H H H Nra maitinimo H H sitikinkite, kad yra teisingai prijungtas AC maitinimo laidas. sitikinkite, kad rozetje yra elektros energija. H H Nra garso H Pareguliuokite garsumo lyg. renginys nereaguoja H Atjunkite renginio AC maitinimo laid, o tada vl j prijunkite ir bandykite jungti rengin. H H H 10 3 2. JS PRAMOG SISTEMA Sveikiname sigijus rengin ir sveiki prisijung prie Philips!Jeigu norite gauti piln reikaling pagalb, uregistruokite savo rengin www. philips. com/welcome tinklapyje internete. 6. INFORMACIJA APIE PRODUKT Pastaba H Duomenys apie produkt gali bti keiiami be iankstinio perspjimo. Pristatymas Naudodamiesi iuo renginiu, galsite mgautis muzika, grojama js iPod/iPhone ar kitais audio renginiais. Techniniai duomenys Stiprintuvas Ivesties Galia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20W RMS K rasite dutje Patikrinkite, ar visus ivardintus elementus radote dutje: H Bendra informacija AC maitinimas (maitinimo adapteris) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Modelis: AS190-100-AE180; vestis: 100-240 V ~, 50/60Hz, 0. 7A; Ivestis: 10V === 1. 8A Energijos Vartojimas Veikimo metu . . . . . . < 12 W Energijos Vartojimas Budjimo reime . . . < 2 W Maksimali tampa iPod/iPhone . . . . . . . . . . . . 5 V, 1 A Imatavimai - Pagrindinis renginys (P x A x G). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 290 x 158 x 113 mm Svoris - Su pakavimu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. 02 kg - Be pakavimo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. 47 kg Pagrindinis renginys Maitinimo adapteris Greitos Pradios Gidas Saugumo informacinis lapelis H H H 4 9 5. [. . . ] Atjungdami maitinim, visada traukite u kituko, jokiu bdu netraukite u paties laido. Garsumo lygio reguliavimas Nordami pareguliuoti garsumo lyg, tiesiog pakartotinai spauskite VOLUME +/-. iPod touch (1-os, 2-os, 3-os ir 4-os kartos) iPod classic iPod su video iPod nano (1-os, 2-os, 3-os, 4-os, 5-os ir 6-os kartos) iPod su spalvotu ekranu iPhone 4 iPhone 3GS iPhone 3G iPhone H H H H Dmesio H Nordami sumainti gaisro ar elektros ikrovos tikimyb, stenkits, kad renginio nepaveikt lietus ar drgm. H H H Pateikt maitinimo adapter prijunkite prie: H H produkto galinje dalyje esanio DC IN lizdo. Per iPod/iPhone pradkite groti muzik. H Patarimas H Produkto tip nurodanti lentel yra renginio apaioje. H Patarimas Nordami laikinai sustabdyti/atnaujinti grojim, spauskite ]. [. . . ]

NELEIDŽIAMA ATSISIŪSTI VARTOTOJO INSTRUKCIJOS PHILIPS AD 712

Lastmanuals siūlo visuomeninį dalinimasi paslaugomis, saugoti ir ieškoti vadovų susijusių su programinę įranga ir įrenginiais: vartotojo taisyklės, savininko vadovai, greito paleidimo taisyklės, techniniai apibūdinimai
Bet kuriuo atveju Lastmanuals nėra atsakingi, jei dokumentas kurio ieškote yra neprieinamas, neužbaigtas, kita kalba nei reikalaujate ar modelis ar kalba neatitinka apibūdinimo. Lastmanuals neteikia vertimo paslaugų

Spauskite "Atsisiūsti vartotojo vadovą" šios sutarties pabaigoje, jei jums priimtinos taisyklės, vadovo atsiuntimas prasidės

Ieškokite vartotojo vadovo

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Nurodyti prekės ženklai yra savininkų nuosavybė

flag